Slaapregistratie in het ziekenhuis

Binnenkort wordt u opgenomen voor een slaap-apneu registratie van uw nachtelijke ademhaling. Voor dit onderzoek wordt u één nacht opgenomen in het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een slaapregistratie?

Slaapapneu

Bij slaapapneu haalt u soms tijdens het slapen even geen adem. Een enkele apneu is niet gevaarlijk, maar zorgt wel voor een wekreactie. Wanneer u ’s nachts vele malen stopt met ademen en deze periode vrij lang duurt, spreken we van het slaap-apneu syndroom. Meestal maakt u bij het ademen na een apneu een snurkend geluid. U merkt zelf niets van deze apneus. Voor uw partner kan dit echter beangstigend zijn. Een veel voorkomende oorzaak van een apneu is het dichtvallen van de keelholte door verslapping van de spieren en vernauwing door vetophoping in de hals.

Slaapregistratie

Een slaapregistratie is een onderzoek, waarmee de arts de frequentie van nachtelijke ademstilstanden (apneus) kan meten. Het onderzoek wordt uitgevoerd terwijl u slaapt.

Registratie met Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)

Als u thuis al een tijd een CPAP gebruikt, wordt een slaapregistratie gedaan in combinatie met CPAP. Zo kan worden vastgesteld of uw apneu-perioden afgenomen of verdwenen zijn. De CPAP wordt ingesteld op dezelfde druk als u thuis gewend bent. De gang van zaken rondom dit onderzoek komt bijna overeen met de registratie zonder het CPAP-apparaat.

Registratie met Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)

Als u thuis al enige tijd een MRA gebruikt, wordt een slaapregistratie gedaan in combinatie met het MRA. Zo kan worden vastgesteld of uw apneu-perioden afgenomen of verdwenen zijn. De gang van zaken rondom dit onderzoek komt overeen met de registratie zonder het MRA.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voor een goed verloop van het onderzoek is het van belang dat u nagellak en kunstnagels verwijdert, omdat u een klemmetje om uw vinger krijgt.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem het volgende mee naar het ziekenhuis:

  • een T-shirt of strakke pyjama voor tijdens het onderzoek
  • indien afgesproken uw eigen CPAP of MRA

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de opname) aan afdeling Longziekten en Tuberculose (locatie Utrecht). Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Melden


Om 21.00 uur meldt u zich op afdeling Longziekten en Tuberculose bij de verpleegpost van de afdeling. Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer.

Het onderzoek

Een verpleegkundige informeert u over de gang van zaken op de afdeling en het onderzoek. U slaapt meestal alleen op een kamer. Omstreeks 22.00 uur sluit een verpleegkundige u aan op een recorder. De verpleegkundige bevestigt een band rond uw borstkas en buik en een slangetje onder uw neus. Onder de banden draagt u uw T-shirt of pyjama. Ook krijgt u een klemmetje aan de vinger. De band, het slangetje en het klemmetje registreren tijdens uw slaap gedurende de hele nacht het zuurstofgehalte, de hartslag, de ademhaling, de luchtstroom aan de neus en mond en de snurkgeluiden. Als u 's nachts naar de wc moet of om een andere reden uw bed uit wilt, kunt u dit gewoon doen.

Na het onderzoek

Apparatuur

De volgende ochtend om ongeveer 7.00 uur verwijdert een verpleegkundige de banden, het slangetje en het klemmetje.

Naar huis

U krijgt een ontbijt. Daarna mag u naar huis.

De uitslag

De longarts beoordeelt het onderzoek. De uitslag van het onderzoek bespreekt de longarts tijdens een polikliniekbezoek of telefonisch met u. Zijn er nachtelijke ademstilstanden, dan bespreekt de longarts in dit gesprek de behandelingsmogelijkheden met u. Deze zijn afhankelijk van de ernst, dus hoe vaak een ademstilstand per uur voorkomt gedurende de hele nacht.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze bespreken met uw longarts of met de verpleegkundige van de verpleegafdeling. U kunt ook contact opnemen met de OSAS-consulent of met de polikliniek Longziekten en Tuberculose.

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Verpleegafdeling Longziekten en tuberculose
088 250 6142 / 6236

OSAS-consulent
088 250 5934

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 19 augustus 2021

Code: LONG03