Slijmbeursoperatie

Deze folder geeft u informatie over een operatie aan een slijmbeurs. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Algemeen

Ligging en functie van een slijmbeurs

Een slijmbeurs is een soort stootkussentje op botdelen die uitsteken en is normaal altijd aanwezig. De meeste klachten komen voor bij de slijmbeurs op de elleboog en de knie.

Aandoeningen aan de slijmbeurs

De slijmbeurs kan door een klap of een val beschadigd worden en zich vullen met bloed. Op dat moment kan men meestal volstaan met het leegzuigen van de slijmbeurs, waarna een drukverband wordt aangelegd.

Anders is het, wanneer de slijmbeurs herhaaldelijk wordt beschadigd of geïrriteerd raakt. Daardoor kan er een blijvende zwelling met vochtophoping ontstaan die ook ontstekingsverschijnselen kan vertonen. Het steunen op de elleboog of op de knie is dan pijnlijk. 

Behandelingsmogelijkheden

Leegzuigen

Als eerste stap in de behandeling komt het leegzuigen en het inbrengen van een ontstekingsremmend middel (corticosteroïd-preparaat) in aanmerking. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt vaak besloten tot het operatief verwijderen van de slijmbeurs.

Operatie

Bij acute ontstekingsverschijnselen van de slijmbeurs wordt in eerste instantie volstaan met het openmaken van de slijmbeurs. De inhoud kan dan gemakkelijk wegvloeien. Bij chronische klachten van een slijmbeurs en blijvende zwelling hiervan, wordt een slijmbeurs opeartief verwijderd.

Voorbereidingen op de operatie

Voorbereidingen

Tegen de pijn is over het algemeen een eenvoudige pijnstiller voldoende (paracetamol). Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om deze pijnstillers voor de operatie alvast in huis te halen.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden aan de opnameplanner Chirurgie? Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

De operatie

Melden

Op de dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling.

Dagbehandeling of opname

De operatie wordt uitgevoerd in dagbehandeling of tijdens een korte opname in het ziekenhuis.

Verdoving

De operatie kan onder plaatselijke verdoving of onder algehele verdoving geschieden, afhankelijk van de grootte en de toestand van de slijmbeurs. De medische term voor verdoving is anesthesie. De anesthesist geeft u informatie over de verdoving en u kunt hierover lezen in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Duur van de operatie

De operatieduur is per patiënt verschillend maar zal meestal tussen 45 tot 60 minuten duren.

Na de operatie

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo ook is bij deze operatie de normale kans op complicaties van een operatie aanwezig. Een stoornis in de wondgenezing komt na een operatie van een slijmbeurs relatief vaak voor. Een recidief is ook mogelijk: de slijmbeurs komt dan weer terug.

Pijn

Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben, waarvoor u pijnstillers als paracetamol kunt gebruiken.

Steunverband

U krijgt zo nodig voor enige tijd een steunend verband. Dit kunt u na één tot twee dagen verwijderen. Het geopereerde lichaamsdeel mag u na de operatie direct bewegen.

Ontslag

Naar huis

Afhankelijk van de operatie kunt u de eerste tot derde dag weer naar huis.

Controleafspraak

U krijgt bij het ontslag uit het ziekenhuis een afspraak mee voor de eerste poliklinische controle.

Adviezen voor thuis

De dag na de operatie mag u weer douchen. Aangezien de wond zich op een uitstekend botdeel bevindt en daardoor soms minder makkelijk geneest, is het raadzaam met uw behandelend arts te bespreken welke activiteiten u direct na de operatie kunt hervatten en waar u beter nog enige tijd mee kunt wachten.

Vragen

Heeft u nog vragen of doen zich thuis problemen voor, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

  • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
  • toets 2 voor vragen rond opname
  • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
  • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

Opnameplanner Chirurgie
088 250 5333 (toets 2)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 10 mei 2019

Code: CH25