Slokdarmechografie

U heeft een afspraak gemaakt voor een slokdarmechografie. Het onderzoek vindt plaats op locatie Utrecht van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Voor het onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Algemene informatie over een dagopname vindt u in de folder ‘Opname op de dagbehandeling’.

Wat is een slokdarmechografie?

Test Een slokdarmechografie wordt ook wel een oesophagus-echo of TEE genoemd. Voor dit onderzoek wordt een flexibele ‘slang’ gebruikt, waar een geluidsgolvenzendertje is ingebouwd. Hiermee worden echobeelden van het hart verkregen. De cardioloog brengt deze ‘slang’ in uw slokdarm.

Doel van het onderzoek

Met een slokdarmechografie kunnen echobeelden van hoge kwaliteit van uw hart worden gemaakt. Meestal is deze beeldvorming gedetailleerder dan andere technieken van echocardiografie en wordt waardevolle informatie verkregen om te kunnen beslissen over het vervolg van de behandeling.

Voorbereidingen

Nuchter

  • Als u ‘s ochtends een afspraak heeft, moet u nuchter komen. Dat wil zeggen dat u vanaf 24.00 uur niets meer mag eten en drinken.
  • Als u ‘s middags een afspraak heeft, dan neemt een medewerkster van de polikliniek Cardiologie telefonisch contact met u op om af te spreken vanaf welke tijd u nuchter moet zijn.
  • Medicijnen mag u altijd innemen met een slokje water.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de opname) aan de polikliniek/ secretariaat Cardiologie. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. U wordt gebeld om een nieuwe afspraak voor de slokdarmecho te maken.

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de afdeling Dagbehandeling.

Het onderzoek

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Op de afdeling Dagbehandeling brengt een verpleegkundige een infuus in. Vlak voor het onderzoek vraagt zij u om een eventueel kunstgebit uit te doen. Hierna wordt u naar de afdeling Hartbewaking gebracht.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voordat de slokdarmechografie begint, maakt een medewerkster soms eerst nog een ‘gewoon’ echogram. Vervolgens verdooft zij uw keel en smeert zij de slang in met een verdovende gel. Daarna brengt de cardioloog de slang in de slokdarm. Probeert u zich hierbij zoveel mogelijk te ontspannen. Als de slang is ingebracht, maakt de medewerkster beelden van uw hart. In een enkel geval krijgt u via het infuus een medicijn om u beter te laten ontspannen.

Duur van het onderzoek

Een slokdarmechografie duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Risico’s en mogelijke complicaties

De risico’s van het onderzoek zijn minimaal. Er is een zeer kleine kans op verslikken. Daarom moet u voor dit onderzoek nuchter zijn.

Na het onderzoek

Terug op de afdeling

Na het onderzoek gaat u weer terug naar de dagbehandeling. Daar verwijdert een verpleegkundige het infuus en kunt u verder bijkomen.

Omdat uw keel verdoofd is, mag u tot één uur na het onderzoek niet eten of drinken!

Naar huis

Zodra u weer kunt eten en drinken en u zich goed voelt, mag u naar huis.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek/secretariaat Cardiologie. 

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie
088 250 5040

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 19 april 2021

Code: CAR6