Sneldiagnostiek bij pijn op de borst: alle onderzoeken op één dag

In verband met pijn op de borst heeft uw huisarts of behandelend specialist u verwezen naar de afdeling Cardiologie van het Diakonessenhuis. Hier doen we op één dag alle onderzoeken die nodig zijn om inzicht te krijgen in de oorzaak van uw klachten. In deze folder vindt u informatie over uw bezoek aan het ziekenhuis en leest u hoe u zich kunt voorbereiden.

Wat is pijn op de borst?

Pijn op de borst kan duiden op een hartziekte. We noemen pijn op de borst als gevolg van een hartziekte ook wel angina pectoris. Typisch voor angina pectoris is een beklemmende of drukkende pijn op de borst, alsof er een knellende band om de borst zit. De pijn straalt soms uit naar armen, hals, kaak of maagstreek en kan samengaan met zweten of misselijkheid. De klachten kunnen ook minder duidelijk zijn. Dit komt vaker voor bij ouderen, vrouwen en mensen met suikerziekte. In de meeste gevallen is de oorzaak één of meerdere vernauwingen in de kransslagaders.

Sneldiagnostiek bij pijn op de borst

In het ziekenhuis onderzoeken we of uw klachten het gevolg zijn van een hartziekte. U doorloopt alle benodigde onderzoeken op één dag en aan het eind krijgt u de uitslag en een behandeladvies. U wordt gezien door een arts-assistent, een verpleegkundig specialist en/of een cardioloog. Zij doen verschillende onderzoeken zoals bloedonderzoek, een hartfilmpje, CT-van de kransslagaders en een echo van het hart en stellen een behandelplan op. Indien nodig krijgt u medicijnen voorgeschreven. Uiteraard kunt u terecht met al uw vragen over pijn op de borst. Voor de onderzoeken wordt u een dagdeel opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie.

Voorbereiding

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem bij elk bezoek uw identiteitsbewijs en een overzicht van uw medicijnen mee naar het ziekenhuis. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

Voorbereidingen CT-scan

Tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis maken we een CT-scan van de kransslagaders. Hiervoor vragen we de volgende voorbereidingen:

Vanaf 24-uur voor het onderzoek geen cafeïne meer drinken
Vanaf 24 uur voor het onderzoek mag u geen cafeïnehoudende dranken, zoals koffie, thee of cola, meer gebruiken. Uw medicijnen kunt u gewoon innemen.

Vervoer naar huis regelen
Voorafgaand aan de scan meten we uw bloeddruk en uw hartslag. Als uw hartslag te hoog is, kan het zijn dat u medicijnen krijgt om de hartslag omlaag te brengen (bètablokkers of ivabradine). Deze medicijnen kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Zorg daarom dat iemand u na het onderzoek naar huis kan brengen.

In het ziekenhuis

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de verpleegafdeling Cardiologie locatie Utrecht route 86/87.

Gang van zaken

U krijgt de volgende onderzoeken en gesprekken:

  • Eerst maken we een hartfilmpje of ECG (electrocardiogram). Met dit onderzoek registreren we uw hartactiviteit. Meer informatie vindt u in de folder ‘Electrocardiogram’
  • Na dit onderzoek heeft u een gesprek met verpleegkundig specialist, arts-assistent of cardioloog. Deze stelt u vragen over uw klachten en uw gezondheidstoestand en beluistert uw hart en longen.
  • We doen bloedonderzoek om een aantal bloedwaarden te bepalen. U krijgt hiervoor een afspraak op het bloedafnamelaboratorium. Als dit bloedonderzoek al is gedaan, bijvoorbeeld op verzoek van uw huisarts of tijdens een recente ziekenhuisopname, dan is bloedafname niet nodig.
  • Vervolgens maken we een CT-scan van de kransslagaders. Tijdens dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Dit is om de bloedvaten goed zichtbaar te maken op de foto’s. Het contrastmiddel wordt afgevoerd via de nieren. Het is belangrijk dat de hartslag niet te hoog is om een optimaal onderzoek te verkrijgen. Het kan zijn dat er medicijnen nodig zijn om de hartslag te verlagen waardoor u langer moet wachten om de scan te ondergaan. Meer informatie vindt u in de folder ‘CT-scan van de kransslagaders’.
  • Daarnaast wordt er een echocardiogram gemaakt. Dit onderzoek maakt de vorm, grootte en beweging van het hart en de hartkleppen zichtbaar met behulp van geluidsgolven. Meer informatie vindt u in de folder ‘Echo van het hart’.
  • Na deze onderzoeken heeft u opnieuw een gesprek met de arts of verpleegkundig specialist. Dit gesprek vindt plaats op de polikliniek Cardiologie. De uitslagen van de onderzoeken en het behandeladvies worden dan met u besproken. Meestal neemt de huisarts de behandeling weer over. Soms is aanvullend onderzoek of behandeling door de cardioloog nodig (zie ook het kopje 'behandelmogelijkheden').

Duur van het onderzoek

U bent ongeveer een dagdeel in het ziekenhuis.

Behandelmogelijkheden

Als een hartziekte de oorzaak is van de pijn op de borst zijn er verschillende behandelmogelijkheden. Door een gezonde leefstijl kunt u de risicofactoren beperken. Hierbij hoort bijvoorbeeld gezonde voeding, niet roken, voldoende lichaamsbeweging en stress vermijden. Als dit voor u aan de orde is, krijgt u een advies mee. Daarnaast kan de cardioloog medicijnen voorschrijven om de oorzaken en gevolgen van angina pectoris te bestrijden. Als medicatie niet voldoende is kan een dotterbehandeling of bypass operatie nodig zijn.

Vragen

Met vragen over uw afspraak in het ziekenhuis kunt u terecht bij de polikliniek Cardiologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie
088 250 5040

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 11 februari 2022

Code: CAR31