Sphenopalatinumblokkade

U heeft een afspraak op de afdeling Pijnbehandeling van het Diakonessenhuis voor een blokkade van het ganglion sphenopalatinum. Deze behandeling vindt plaats op locatie Zeist. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan. Het is goed dat u zich realiseert dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een blokkade van het ganglion sphenopalatinum?

Een ganglion is een zenuwknoop waar veel zenuwbanen tezamen komen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied. Het ganglion sphenopalatinum bevindt zich achter de neus en zorgt voor het gevoel in bepaalde delen van het gezicht. Als u lijdt aan bepaalde vormen van hoofd- en aangezichtspijn, kunt u in aanmerking komen voor een behandeling van deze zenuwknoop.

Tijdens de blokkade wordt het ganglion sphenopalatinum met een elektrisch stroompje behandeld. Doel van de behandeling is om de pijngeleiding vanuit het ganglion te verminderen. Het elektrische stroompje bestaat uit pulsed radiofrequente stroom (PRF).

Voorbereidingen

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling: 

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen. 
  • Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind. 
  • Suikerziekte.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 250 9122.

Gang van zaken

Melden

U kunt zich melden bij de receptie van de afdeling Pijnbehandeling in het Diakonessenhuis Zeist, route 55 (hoofdingang, afdeling B1, eerste etage). Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U wordt verzocht plaats te nemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de gastheer of gastvrouw van de afdeling Pijnbehandeling u op en brengt u naar de behandelkamer. In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een eventuele begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer twee uur. In de wachtruimte van de afdeling Pijnbehandeling kunt u gebruik maken van koffie en thee. Uw eventuele begeleider kan daarnaast gebruik maken van het restaurant op de begane grond.

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op een smalle behandeltafel. De huid wordt verdoofd waar de naald ingebracht wordt. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist de naald via de huid van de wang. Om na te gaan of de naald op de juiste plaats staat, worden er teststroompjes door de punt van de naald gezonden. U moet aangeven wanneer u iets voelt en waar u het voelt. U voelt dat als een kleine kriebel of als een stroompje, over het algemeen wordt dat niet als pijnlijk ervaren. Als de naald op de juiste plaats staat, wordt het ganglion behandeld. Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer van de afdeling Pijnbehandeling om bij te komen. Na enige tijd bespreekt de pijnspecialist met u wanneer hij u terug wil zien op de polikliniek.

Complicaties / bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een blokkade van het ganglion sphenopalatinum optreden: 

  • Een (tijdelijk) doof gevoel in het gehemelte;
  • Een blauwe plek op de wang;
  • Ongeveer 3% van de patiënten krijgt een bloedneus als in de neus een bloedvaatje wordt geraakt. Soms is het nodig dat de KNO arts deze bloedneus behandelt.

Na de ingreep

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voort te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis

Er kan napijn optreden ten gevolge van de behandeling. Deze pijn kan enige dagen tot weken aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiter).  

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.  

Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. In een aantal gevallen moet de behandeling herhaald worden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 11.30  uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Polikliniek Pijnbehandeling Zeist
088 250 9122 - bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur / 088 250 9148 noodnummer morfinepomp

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 april 2019

Code: P39