Spondylodese (achterste benadering)

U wordt binnenkort geopereerd aan uw rug. U wordt hiervoor twee à drie dagen opgenomen in het ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de operatie en de opname. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. Deze folder richt zich alleen op het vastzetten van wervels in het onderste deel van de wervelkolom (lendenwervelkolom of lumbale wervelkolom).

Algemeen

Wat is een spondylodese?

Een spondylodese is het aan elkaar vastzetten van twee of meer rugwervels met behulp van kunstmatig fixatiemateriaal en bot. Het doel van deze operatie is om de wervels aan elkaar te laten groeien en pijnklachten te verminderen.

afbeelding Fixatie van de ruggenwervels, achterste benadering

Fixatie van de ruggenwervels, achterste benadering

Klachten

Een spondylodese wordt uitvoerd bij mensen met rugklachten. De oorzaak van lage rugklachten is niet goed bekend. Het gaat waarschijnlijk om pijn die voortkomt uit allerlei delen van de wervelkolom, zoals tussenwervelschijven, spieren, banden, gewrichten of een combinatie daarvan.

Slijtage
De pijn in de rug wordt mogelijk verergerd door slijtageverschijnselen (degeneratie). Slijtageprocessen zijn verouderingsverschijnselen die zich bij de één sneller voordoen dan bij de ander. Er zijn echter ook patiënten die pijn hebben zonder dat slijtageverschijnselen kunnen worden aangetoond. Ook het omgekeerde komt voor: een op de röntgenfoto volledig ‘versleten rug’ en geen klachten. 

Slijtage kan voor een vernauwing van het wervelkanaal zorgen, waardoor de zenuwen minder ruimte hebben. 

afbeelding Slijtage van de tussenwervelschijf

Instabiliteit
Rugklachten kunnen ook het gevolg zijn van instabiliteit van de rug. De rugwervels hebben onvoldoende onderling verband met elkaar, en liggen dus ‘los’ van elkaar. Op de röntgenfoto is geen duidelijke verschuiving of afglijden te zien, de wervels maken zogenaamde ‘microbewegingen’. Deze kunnen enerzijds leiden tot pijnklachten, anderzijds tot verdere slijtage, zodat een vicieuze cirkel ontstaat. 

De instabiliteit kan ook het gevolg zijn van een fractuur (breuk) of een versleten tussenwervelschijf. Een wervel glijdt hierbij verder af ten opzichte van de erboven of eronder gelegen wervel (spondylolisthesis, figuur 2). Dit kan zowel op basis van een aangeboren aanlegstoornis als door slijtage optreden. Een spondylolisthesis is wel duidelijk op een röntgenfoto te zien.

Het vastzetten van de rug door middel van een spondylodese kan de instabiliteit opheffen en daardoor de pijn verminderen. Daarnaast kan bij deze operatie extra ruimte worden gecreëerd voor de zenuwen.

afbeelding Instabiliteit van de ruggenwervel

Voorbereidingen

Preoperatieve screening

Nadat u samen met de orthopeed besloten heeft tot een spondylodese, meldt u zich bij de balieassistent van de polikliniek Orthopedie. Deze verwijst u naar de Preoperatieve Screening (POS) voor een gesprek met de intakeverpleegkundige en anesthesioloog.

Intakeverpleegkundige
De intakeverpleegkundige bespreekt met u hoe u uw opname en ontslag zo goed mogelijk kunt voorbereiden. U praat over de voorbereiding op de ingreep, uw thuissituatie, de nazorg, allergieën, dieetwensen en de noodzaak van aanpassingen in huis.

Anesthesioloog
De anesthesioloog neemt met u een vragenlijst door, doet eventueel lichamelijk onderzoek ter voorbereiding op de verdoving en laat aanvullend onderzoek verrichten, als dit nodig is. 

Meer informatie over de preoperatieve screening vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Datum en locatie van de operatie

De polikliniek Orthopedie geeft drie tot zes weken voor de operatie de opnamedatum schriftelijk of telefonisch aan u door. 

De (werk)dag voor de opnamedag krijgt u tussen 13.30 en 16.00 uur telefonisch te horen hoe laat en waar precies u wordt verwacht.

Voorbereidingen thuis

Nuchter zijn
De operatie wordt uitgevoerd onder algehele narcose. Het is belangrijk dat u de dag van de operatie nuchter bent. Informatie over nuchter zijn vindt u in de folder ‘Algemene en regionale anesthesie’.

Beneden slapen
De eerste dagen na de operatie kunt u moeilijk traplopen. We adviseren u om een bed in de woonkamer te zetten, zodat traplopen tot een minimum wordt beperkt. Via een thuiszorgwinkel kunt u een hoog-laagbed huren.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’ staat aangegeven welke spullen u mee moet nemen naar het ziekenhuis. Dit is een algemene lijst. Draag op de dag van opname gemakkelijk zittende kleding en schoenen. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. Doe uw spullen in een kleine koffer/tas (afmeting ongeveer 60 x 50 x 40 cm) en leg de kleding die u na de operatie wilt dragen bovenop.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden bij de opnameplanner Orthopedie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

De operatie

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. Hier neemt u plaats in de ontvangstruimte.

Voorbereidingen

Een verpleegkundige haalt u op voor het opnamegesprek. Hij/zij vraagt u naar uw medicijnen en de naam van uw contactpersoon. De verpleegkundige vertelt u hoe laat u ongeveer geopereerd wordt. 

Na het opnamegesprek gaat u terug naar de ontvangstruimte tot de verpleegkundige u ophaalt voor de operatie. De verpleegkundige brengt u naar de voorbereidingsruimte. Onderweg laat u uw bagage achter in een kluisje.

In de voorbereidingsruimte kleedt u zich om in een operatiejasje en neemt u plaats op een bed. Uw kleding gaat samen met de sleutel van uw kluis in een tas die u van de verpleegkundige krijgt. Deze tas wordt aan uw bed bevestigd en blijft dus bij u in de buurt.

Vervolgens krijgt u medicijnen ter voorbereiding op de operatie. Er wordt een infuusnaald geprikt, uw bloeddruk wordt gemeten en u krijgt plakkers op uw borst om uw hartfunctie tijdens de operatie in de gaten te kunnen houden.

Gang van zaken tijdens de operatie

Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie plaats. Tijdens de operatie ligt u op uw buik. Uw arts maakt in uw rug een aantal kleine openingen ter hoogte van de wervels die vastgezet moeten worden. Via deze kleine openingen maakt de arts ruimte voor de zenuwwortels door omliggend weefsel en/of wervelbogen te verwijderen. Vervolgens worden de versleten tussenwervelschijven zo veel mogelijk verwijderd. Deze worden vervangen door kooitjes (cages) gevuld met (kunst)bot. De wervels worden tot slot met schroeven en staven aan elkaar vastgezet.

De operatie duurt een aantal uur, afhankelijk van het aantal wervels dat wordt vastgezet.

afbeelding vastzetten wervels

Na de operatie

De uitslaapkamer

Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer. Als u voldoende hersteld bent, gaat u naar de verpleegafdeling waar u tijdens uw opname verder zult verblijven.

Op de verpleegafdeling

De eerste zes uur na de operatie moet u plat op uw rug liggen om nabloeding te voorkomen. Daarna mag u onder begeleiding van de verpleegkundige en/of fysiotherapeut op uw zij draaien. Hierbij moet uw rug zo recht als een plank blijven. U mag de eerste dag na de operatie uit bed komen en starten met oefeningen onder begeleiding van de fysiotherapeut. Ook wordt de dag na de operatie een röntgenfoto van de rug gemaakt.

Herstel

Na de operatie kunt u nog veel last hebben van rugpijn. Uw klachten kunnen zelfs erger zijn dan voor de operatie. Dit is normaal. Na een aantal dagen tot weken nemen de klachten af. De herstelperiode wisselt echter sterk per patiënt. Het uiteindelijke resultaat kan vaak pas enkele maanden na de operatie worden vastgesteld.

Naar huis

U kunt meestal drie tot vier dagen na de operatie weer naar huis. Dit is afhankelijk van uw herstel, mobiliteit en of de wondjes niet meer lekken. Als u thuis een trap heeft, oefent de fysiotherapeut tijdens uw opname het traplopen met u.

Bloedverdunners

U gebruikt tot zes weken na de operatie bloedverdunners in de vorm van injecties (Fraxiparine®) ter voorkoming van een trombosebeen en longembolie. Op de afdeling of bij uw apotheek krijgt u uitleg over het gebruik van deze bloedverdunners. Zo nodig wordt aanvullende pijnstilling voorgeschreven.

Controles

Voordat u naar huis gaat krijgt u een controleafspraak voor de polikliniek en een verwijzing voor fysiotherapie mee. U komt zes weken en drie maanden na de operatie op controle bij uw arts. Tijdens deze bezoeken wordt er voorafgaande aan het consult een röntgenfoto van de rug gemaakt. Voor een röntgenfoto hoeft geen afspraak gemaakt te worden. De arts zet bij het voorbereiden van zijn spreekuur een ‘order’ in de computer. Hiervoor kunt u 20 minuten voor de afspraak op de afdeling Radiologie binnenlopen. 

Hechtingen

De hechtingen zijn oplosbaar. Alleen de knoopjes van de hechtingen mogen twee weken na de operatie worden afgeknipt door de huisarts.

Complicaties

Elke operatie brengt risico’s met zich mee. Zo bestaat ook bij deze operatie de normale kans op een infectie en een nabloeding. Bij deze operatie bestaat een kleine kans op de volgende complicaties: 

 • Liquorlekkage (kan wondgenezingsstoornissen en/of hoofdpijn veroorzaken). 
 • Pseudo-arthrose (het niet aan elkaar vastgroeien van de wervels). 
 • Zenuwbeschadiging (waardoor er gedeeltelijk uitval optreedt van een spiergroep of van het gevoel in het gebied van de zenuw.) Het herstel hiervan is onzeker en duurt vaak maanden. 
 • Trombose en/of longembolie. 
 • Loskomen of verplaatsing van schroeven en/of cages.
   

Adviezen en leefregels

Als u thuiskomt uit het ziekenhuis is het van belang de eerste dagen het ritme van het ziekenhuis aan te houden. Dat wil zeggen: kort zitten, vaak kleine stukjes lopen en regelmatig gaan liggen. Vermijd lang staan en lang zitten. 
Houd u de eerste zes weken aan de volgende leefregels:

Douchen

Douchen mag zodra de wond gesloten is (meestal enkele dagen na ontslag).

Houding

 • Slaap op uw rug of zij (niet op uw buik). 
 • Probeer als u uit bed komt eerst op uw zij te gaan liggen. Dan kunt u gaan zitten en daarna pas uit bed stappen. 
 • Zit rechtop, met een steun in de rug. Ga niet onderuitgezakt zitten. Zit niet te lang achter elkaar. 
 • Probeer zoveel mogelijk draaibewegingen van de romp te vermijden. Draai de heup en de schouders tegelijk. Doe dit ook bij staande activiteiten, bijvoorbeeld wanneer u een voorwerp wilt verplaatsen. 

Activiteiten

 • Til niets zwaarder dan 1 kilo! 
 • Til niet boven uw macht. 
 • Wissel uw bewegingen af. 
 • Gebruik geen grijpstang boven uw bed . 
 • Voorkom onverwachte bewegingen met één of meerdere ledematen. Bijvoorbeeld slaan, stoten, trekken, duwen, vangen, werpen, springen en schoppen. 
 • Blijf niet langdurig staan en vermijd slenteren en hardlopen. Het is wel goed om het wandelen langzaam uit te breiden om de conditie op te bouwen. 
 • Laat de hond niet aangelijnd uit, in verband met onverwachte bewegingen. 
 • Neem regelmatig rust. 
 • Wissel rust en beweging goed met elkaar af. Het is zeker in het begin aan te raden minimaal drie keer per dag een half uur te rusten. U mag lopen, zitten, staan en liggen zoveel als uw lichaam toelaat. 
 • Heb de eerste zes weken geen gemeenschap in verband met onverwachte bewegingen.  

Huishouden

 • Verricht geen 'zware' huishoudelijke taken zoals stofzuigen, het bed opmaken of de ramen wassen. 
 • Blijf niet langdurig in een voorovergebogen positie staan. Bijvoorbeeld bij het aanrecht, het fornuis of de wastafel. Gebruik een hoge kruk om half zittend/staand te koken en te wassen. 

Sporten

U mag de eerste zes weken na de operatie niet sporten.

Autorijden/fietsen

U mag de eerste zes weken na de operatie niet autorijden en fietsen.

Werk

U kunt de eerste weken nog niet gaan werken. Uw arts bespreekt tijdens uw controleafspraak wanneer u weer kunt werken.

Blijvende leefregels

Vermijd in de (nabije) toekomst het tillen van voorwerpen die erg zwaar zijn (meer dan 20 kilo). 
Maakt u zich geen zorgen als het een dag minder goed gaat. Meestal zult u dan meer rust moeten nemen.

Problemen thuis

U dient contact op te nemen met de polikliniek Orthopedie als na de operatie de onderstaande problemen ontstaan:

 • De wondjes gaan lekken. 
 • De wondjes worden rood of dik en/of gaan meer pijn doen. 
 • Als u verhoging/koorts (hoger dan 38,5 Celsius) krijgt. 
 • Als u zich niet goed voelt. 
 • Als u uitval van uw been/benen heeft.

Achter in deze folder vindt u het telefoonnummer van de polikliniek Orthopedie.
Buiten kantooruren kunt u in deze gevallen contact opnemen met de huisartsenpost. Vermeld daarbij dat u (recentelijk) geopereerd bent aan uw rug.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Orthopedie.

Telefoonnummers

Polikliniek Orthopedie
088 250 6270

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 22 maart 2019

Code: ORTH08