Spreekuur kleine verrichtingen

In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken bij behandeling op het spreekuur voor kleine verrichtingen. Lees de folder goed door voordat u een afspraak maakt. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Kleine verrichtingen vinden plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Algemeen

U bent verwezen naar het spreekuur kleine verrichtingen van de polikliniek chirurgie van het Diakonessenhuis. Op dit spreekuur wordt niet alleen de diagnose gesteld, maar ook meteen een behandeling uitgevoerd. Voordeel hiervan is dat u minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. 

U kunt op het spreekuur kleine verrichtingen terecht voor de behandeling van kleinere aandoeningen, bijvoorbeeld: 

 • een ingegroeide teennagel
 • een moedervlek
 • een splinter
 • een verstopte talgkliercyste
 • een vetbultje
 • een zweetklierontsteking

Uitzonderingen

 • Als u bloedverdunnende medicijnen slikt (bijvoorbeeld Ascal® of Marcoumar® of clopidogrel) moet u dit bij het maken van de afspraak melden. Het kan zijn dat u hier een aantal dagen voor de ingreep mee moet stoppen. Dit moet in overleg met de arts die u de medicijnen heeft voorgeschreven, omdat niet iedereen zomaar mag stoppen met bloedverdunners. Daardoor kan soms niet direct een afspraak gemaakt worden.
 • Voor het verwijderen van spataderen is het nodig dat u eerst op een regulier spreekuur van de chirurg komt. Tijdens een tweede afspraak kan de spatader worden verwijderd.

Een afspraak maken

Uw huisarts verwijst u door naar het spreekuur kleine verrichtingen van de polikliniek Chirurgie. Op basis van uw klachten beoordelen wij bij welke specialist u een afspraak krijgt. Onze afsprakenplanning neemt hierover telefonisch contact met u op.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

 • We raden u aan om voor de ingreep pijnstillers in huis te halen. Deze zijn te koop bij de apotheek of drogist. Om infecties te voorkomen is het van belang dat u voor uw komst naar het spreekuur onder de douche of in bad gaat. Was zeker ook het gebied of lichaamsdeel waar de ingreep moet plaatsvinden goed. Nagels moeten kort, schoon en zonder nagellak zijn.
 • Omdat na een ingreep een verband kan worden aangelegd, is het verstandig gemakkelijke kleding te dragen. Bijvoorbeeld kleding met wijde mouwen of pijpen, die ruimte laten voor een verband. 
 • U hoeft niet nuchter te zijn voor de ingreep.
 • Het is raadzaam juwelen en sieraden van tevoren af te doen en thuis te laten.
 • Kom niet alleen naar de afspraak. U mag na de ingreep namelijk niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Zorg er daarom voor dat iemand u na de behandeling naar huis brengt.

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Uw legitimatiebewijs.
 • Komt u voor het eerst naar het Diakonessenhuis, dan moet u zich eerst inschrijven bij de balie Patiëntinschrijving. U heeft hiervoor uw verzekeringsgegevens en legitimatiebewijs nodig. Het inschrijven duurt ongeveer tien minuten. Zorg dus dat u ruim voor uw afspraak in het ziekenhuis bent. 
 • Neem ook de verwijsbrief van de huisarts mee naar het ziekenhuis.
 • Komt u om een plekje op uw hoofdhuid te laten weghalen? Neem dan ook een pet of muts mee.
 • Komt u voor een ingreep aan uw been of voet? Neem dan een slipper of ruime schoen mee.

Verhinderd

Wanneer u de gemaakte afspraak voor het spreekuur kleine verrichtingen niet kunt nakomen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch doorgeven aan de polikliniek Chirurgie? Wellicht lukt het nog om een andere patiënt van de gereserveerde tijd gebruik te laten maken.

Gang van zaken op de polikliniek

Melden

U meldt zich bij de balie van de polikliniek Chirurgie. De baliemedewerker controleert uw gegevens. Daarna mag u plaatsnemen in de wachtkamer.

Voorbereiding

Wordt u aan uw voet/been geholpen, neem dan bij binnenkomst van het ziekenhuis voor de terugweg alvast een rolstoel mee naar de polikliniek. Voor het gebruik van een rolstoel heeft u op de locatie Utrecht een 50 eurocent- of een  euromuntstuk nodig. In Zeist en Doorn kunt u de rolstoel zonder muntstuk lenen.

Verdoving

U krijgt een plaatselijke verdoving. De plaats van de operatie wordt gevoelloos gemaakt door het inspuiten van een verdovend middel.  

De behandeling

Als u aan de beurt bent, wordt u binnengeroepen en naar de behandelruimte gebracht. Uw verwijsbrief van de huisarts geeft u af aan de doktersassistente. Als u medicijnen gebruikt of ergens overgevoelig voor bent (bijvoorbeeld pleisters of jodium), is het belangrijk dit te melden. Nadat de chirurg de verwijzing heeft gelezen komt hij bij u. Hij onderzoekt u en bespreekt met u wat de beste behandelmogelijkheden zijn. Het komt voor dat een ingreep niet direct kan plaatsvinden. Dat hangt van verschillende factoren af. De chirurg bespreekt dat met u.

Als de behandeling plaatsvindt, is de gang van zaken als volgt:

 • U krijgt de verdoving toegediend.
 • Het gebied van de ingreep wordt gedesinfecteerd en afgedekt met een steriele doek.
 • Als de verdoving is ingewerkt, vindt de behandeling plaats.

 

Na de ingreep

Naar huis

Na de ingreep wordt de wond gehecht en verbonden. Daarna kunt u naar huis. Na ingrepen aan nagels van de voet neemt u nog even in de wachtkamer plaats. Na vijftien minuten controleert de doktersassistente of het verband niet doorlekt.

Vaak is er hersteltijd nodig en kunt u beperkte tijd niet werken en sporten. Houd bij bepaalde ingrepen ook rekening met een bewegingsbeperking.

De chirurg brengt uw huisarts digitaal op de hoogte van de ingreep.

Adviezen voor thuis

U krijgt van de chirurg of de doktersassistente een aantal adviezen (onder andere over het verwijderen van het verband en wanneer de wond weer nat mag worden). Na de ingreep kunt u wat pijn hebben, waarvoor u pijnstillers kunt innemen. De hechtingen kunt u bij uw huisarts laten verwijderen op de door de chirurg aangegeven dag. Indien oplosbare hechtingen zijn gebruikt is dit niet nodig, tenzij u last krijgt van de aan het einde zittende knoopjes. U moet zelf een afspraak maken bij uw huisarts. Bel tijdig - minimaal twee tot drie werkdagen van tevoren - voor een afspraak.

Controleafspraak  

U hoeft geen afspraak te maken voor een controleafspraak op de polikliniek, tenzij de chirurg iets anders met u afspreekt. Als er door de chirurg een stukje weefsel voor onderzoek wordt opgestuurd, spreekt hij met u af wanneer u voor de uitslag langskomt op de polikliniek of maakt hij een telefonische afspraak om de uitslag te bespreken. De uitslag is na ongeveer vijf werkdagen bekend.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico. Bij deze ingreep is er een kleine kans op algemene complicaties zoals een nabloeding en wondinfectie. Er kan een klein zenuwtakje van de huid beschadigd worden, waardoor het gevoel in de omgeving van de wond – meestal tijdelijk – verstoord kan raken. Deze complicaties komen zelden voor en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden.

Vragen

Heeft u nog vragen of doen zich thuis na de ingreep problemen voor, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 12 juni 2023

Code: CH01