Spreekuur voor ontlastingsproblemen

Uw huisarts of medisch specialist heeft u verwezen naar het spreekuur voor ontlastingsproblemen in het Diakonessenhuis. Hier kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van klachten zoals ongewild ontlastingsverlies en obstipatie (verstopping). In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op het spreekuur.

Wat is het spreekuur voor ontlastingsproblemen?

Het spreekuur voor ontlastingsproblemen is een gezamenlijk spreekuur van de continentieverpleegkundige en de chirurg of maag-darm-leverarts (MDL-arts). U kunt op het spreekuur terecht als u last heeft van ongewild ontlastingsverlies of als u problemen heeft om de ontlasting (volledig) kwijt te raken. Op het spreekuur doen de continentieverpleegkundige en de chirurg of MDL-arts onderzoek naar de mogelijke oorzaken van uw klachten en krijgt u een behandeladvies.

De continentieverpleegkundige

De continentieverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van mensen die last hebben van ongewild ontlastings- of urineverlies of andere ontlastingsproblemen. Zij werkt nauw samen met andere specialisten zoals de chirurgen, urologen, gynaecologen, MDL-artsen, bekkenbodemverpleegkundigen en diëtisten. Zij begeleidt u tijdens een bezoek aan het spreekuur en is ook daarna uw aanspreekpunt voor als u vragen of problemen heeft.

Een afspraak maken, afzeggen of wijzigen

Na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist neemt de continentieverpleegkundige contact met u op om een afspraak met u te maken.

Bent u verhinderd voor uw bezoek? Meld dit dan uiterlijk 48 uur voor uw afspraak bij de polikliniek Chirurgie of de polikliniek MDL. De continentieverpleegkundige neemt contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

Voorbereiding op het spreekuur

Als u een afspraak heeft gemaakt voor het spreekuur ontvangt u ter voorbereiding een vragenlijst. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar het spreekuur.

Gang van zaken op het spreekuur

Bij de eerste afspraak neemt de continentieverpleegkundige een vragenlijst met u door. Ook bespreekt zij de vragenlijst met u die u thuis heeft ingevuld. Daarna volgt meestal een lichamelijk onderzoek door de chirurg of MDL-arts. Soms is aanvullend onderzoek nodig. U kunt daarbij denken aan een röntgenonderzoek of een echoscopie. Het kan zijn dat voor u hiervoor op een ander moment moet terugkomen.

Aan het eind van uw eerste bezoek bespreekt de continentieverpleegkundige de uitslag van de onderzoeken met u en informeert zij u over het vervolg. Dit kan zijn:

  • aanvullend onderzoek
  • het gebruik van continentiematerialen. De continentieverpleegkundige informeert u over de aanschaf en het gebruik hiervan.
  • behandeling bij een fysiotherapeut
  • het volgen van een dieet
  • een verwijzing naar een andere specialist zoals een chirurg, MDL-arts, uroloog of gynaecoloog
  • een operatieve behandeling door de chirurg

Een eerste bezoek aan het spreekuur duurt ongeveer een uur.

Vervolgafspraak

Meestal wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor ongeveer drie maanden na het eerste bezoek. Deze afspraak duurt ongeveer een half uur. De continentieverpleegkundige bespreekt met u hoe de behandeling verloopt, of eventuele adviezen geholpen hebben en mogelijke vervolgstappen. Soms heeft u aansluitend ook een gesprek met de chirurg of MDL-arts.

Kosten en vergoeding

Een bezoek aan het spreekuur valt onder de basisverzekering. Houd er wel rekening mee dat u de eerste zorgkosten in een kalenderjaar (uw eigen risico) zelf betaalt.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de continentieverpleegkundige via e-mail [email protected] of via telefoonnummer 088 250 6419.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

  • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
  • toets 2 voor vragen over opname of wachttijden voor een operatie
  • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
  • toets 4 voor overige vragen

Polikliniek Maag-darm-leverziekten
088 250 6667

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 29 januari 2024

Code: CH70