Spreekuur voor vrouwen met een (mogelijke) hart- of vaatziekte

In verband met een mogelijke hart- en vaatziekte bent u verwezen naar het speciale spreekuur voor vrouwen van de polikliniek Cardiologie van het Diakonessenhuis. In deze folder leest u wat u van dit spreekuur kunt verwachten.

Waarom een speciaal spreekuur voor vrouwen?

Hart en vaatziekten worden traditioneel gezien als mannenziekte. Toch zijn harten vaatziekten bij vrouwen doodsoorzaak nummer één. Omdat de klachten bij vrouwen vaak minder duidelijk zijn dan bij mannen en soms lijken op overgangsklachten, worden ze  vaak pas laat ontdekt. Diagnose en behandeling vragen om een aparte aanpak waarbij aandacht is voor klachten en risicofactoren die specifiek zijn voor vrouwen. In het Diakonessenhuis kunt u hiervoor terecht op een speciaal spreekuur. Hier heeft u een gesprek met een cardioloog die harten vaatziekten bij vrouwen als aandachtsgebied heeft. Omdat de klachten ook kunnen horen bij de overgang, werkt zij nauw samen met de gynaecologen van het Diakonessenhuis.

Een afspraak maken

Voor een bezoek aan het spreekuur heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Voor het maken van de afspraak kunt u bellen met de polikliniek Cardiologie. De afspraken vinden in principe elke vrijdag plaats in het Diakonessenhuis locatie Utrecht. Als u een voorkeur heeft voor locatie Zeist, dan kunt u dit bespreken met de medewerker van de polikliniek waarmee u de afspraak maakt.

Gang van zaken op het spreekuur

Tijdens het spreekuur heeft u een gesprek met de cardioloog. Zij bespreekt uw klachten met u en gaat in op vragen als:

  • Is er sprake van een hart- of vaatziekte?
  • Wat kan er (nog meer) aan de hand zijn?
  • Hoe ernstig zijn mijn (hart)klachten?
  • Wat kan er aan mijn klachten gedaan worden?
  • Hoe kan ik met mijn  klachten omgaan?
  • Welk risico heb ik op het krijgen van hart- en vaatziekten?

De cardioloog laat zo nodig aanvullend onderzoek doen. U kunt hierbij denken aan hart- en/of  bloedonderzoek. Deze onderzoeken kunnen vaak aansluitend op het gesprek met de cardioloog plaats. Informatie over de specifieke onderzoeken vindt u op onze website

Vergoeding

Een bezoek aan het spreekuur wordt in principe door uw verzekeraar vergoed. Houd er wel rekening mee dat u uw eigen risico aanspreekt als u een afspraak maakt in het ziekenhuis.

Vragen

Met vragen over het spreekuur kunt u terecht bij de polikliniek Cardiologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie Utrecht
088 250 5040

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 3 januari 2017

Code: CAR12