Structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo)

U heeft een afspraak gemaakt voor een structureel echoscopisch onderzoek (kortweg echo). Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek Gynaecologie. Voorafgaand aan dit onderzoek heeft u al een voorlichtingsgesprek gehad waarin u geïnformeerd bent over de gang van zaken rond het onderzoek.

In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het RIVM.

Algemeen

Structureel echoscopisch

onderzoek Een structureel echoscopisch onderzoek is een onderzoek naar aangeboren afwijkingen. Geluidsgolven (die niet hoorbaar zijn) worden teruggekaatst door de inwendige organen van de baby en worden daardoor zichtbaar op een scherm. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide echografist.

Voor wie?

Iedere zwangere vrouw kan tussen de 18e en 22e zwangerschapsweek een echo laten verrichten indien zij dat zelf wenst.

Eigen keuze

Elke zwangere kan zich afvragen of haar baby wel gezond zal zijn. Het onderzoek biedt de mogelijkheid om zonder risico voor het kind ernstige afwijkingen op te sporen. Een echo brengt wel eens onverwachte zaken aan het licht. Wilt u niet geïnformeerd  worden over het bestaan van eventuele afwijkingen, dan raden we u aan dit onderzoek niet te laten plaatsvinden. Soms worden ook dingen gezien die afwijken van het normale beeld, waarvan de betekenis onduidelijk is. Dit kan veel onzekerheid geven. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. De kans dat de baby wordt geboren met een afwijking is 3 tot 4%. Ongeveer de helft van de ernstige afwijkingen wordt herkend tijdens dit echoscopisch onderzoek. Hieronder vindt u een lijst met aangeboren afwijkingen met daarbij de kans dat deze herkend worden tijdens het structureel echoscopisch onderzoek.

AfwijkingWat betekent het?Kans op herkenning
Spina bifida (open ruggetje)Zenuwweefsel beschadigd door niet gesloten zijn wervels90%
AnencephalieAfwezig schedeldak99%
HydrocephalusTe veel water in het hoofdje60%*
Ernstige hartafwijking70-80%
Hernia diafragmaticaDefect in spier die borstkas en buikholte scheidt90%
Omphalocele/gastroschisisBuikwanddefect90%
Grote nierafwijkingenAfwezige of abnormale nieren85%
Afwijkingen extremiteitenAfwezigen of korte extremiteiten90%
SpasticiteitNooit te zien
AutismeNooit te zien

* ontwikkelt zich soms later in de zwangerschap

Voorbereidingen

Geen jonge kinderen mee

We raden u dringend aan geen kinderen onder de 10 jaar mee te nemen tijdens het onderzoek. Dit kan onrust in de echokamer geven en daardoor ten koste gaan van de kwaliteit van het onderzoek. Bovendien is het van belang dat u voldoende aandacht heeft voor de uitleg over eventuele afwijkende bevindingen.

Geen audio- of video-opname toegestaan

Het is niet toegestaan om audio- of video-opnames te maken in echokamer.

Meenemen

Neemt u op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) melden aan de polikliniek gynaecologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Gang van zaken

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de polikliniek Gynaecologie.

Het onderzoek

Na plaatsnemen op de onderzoeksbank wordt via de ontblote buikwand de baby in beeld gebracht. U kunt zelf meekijken op een scherm. U krijgt gel op uw buik om een goede geleiding van de geluidsgolven te verkrijgen. Het onderzoek duurt 20 tot 30 minuten. Bij een laagliggende placenta (moederkoek) kan er aanvullend een echoscopisch onderzoek via de vagina worden verricht. Soms wordt met u een afspraak gemaakt voor een tweede echoscopie. Dat is meestal omdat tijdens het onderzoek niet alles in beeld kon worden gebracht. Het is niet mogelijk om tijdens het onderzoek video-opnames te (laten) maken.

Geslacht van het kindje
Tijdens het onderzoek wordt soms duidelijk wat het geslacht is van het kindje. Is dat niet het geval dan worden er geen extra echo's gemaakt om het geslacht te bepalen. De echografist vertelt u alleen wat het geslacht is als u daar om vraagt. De voorspelling van het geslacht door een echo is in 95% van de gevallen correct.

Ander onderzoek bij verhoogd risico
Een zwangere met een verhoogd risico op een zwangerschap van een kindje met een aangeboren afwijking krijgt een ander echoscopisch onderzoek. Dit wordt door de gynaecoloog verricht. In de folder 'GUO - geavanceerd echoscopisch onderzoek' leest u meer over dit onderzoek.

Risico's en mogelijke complicaties

Echoscopie wordt al meer dan 25 jaar op grote schaal toegepast. Tot nu toe zijn in de praktijk en in wetenschappelijk onderzoek geen nadelige gevolgen of schadelijke effecten naar voren gekomen. Wel is een enkele keer gezien dat het kind een minimale groeivertraging heeft en ook komt linkshandigheid bij het kind iets meer voor, maar echte bewijzen zijn daar niet voor. Er is geen garantie te geven dat er nooit onbekende ongewenste effecten zullen optreden.

Na het onderzoek

De uitslag

U krijgt de uitslag direct na het onderzoek. Indien geen afwijking wordt gevonden, wordt het onderzoek afgesloten. Dit is echter geen garantie dat er geen afwijkingen aanwezig zijn. Niet alle afwijkingen zijn te zien met een echo.

Vervolgafspraak

Als er wel een afwijking bij uw kind wordt gevonden, of als er iets wordt gezien dat afwijkt van het normale beeld, wordt op korte termijn een afspraak gemaakt voor een echoscopisch onderzoek door een gynaecoloog. Vaak blijkt dan alsnog dat er geen afwijkingen worden waargenomen. Indien de gynaecoloog ook een afwijking ziet, dan bespreekt hij met u wat de betekenis hiervan is voor de zwangerschap en het kind. Voor verder onderzoek kan de gynaecoloog u doorverwijzen naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft, kunt u deze tijdens het onderzoek stellen of contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 april 2019

Code: VK16