Synacthentest

In deze folder vindt u informatie over een synacthentest. Met deze test kijken we hoeveel cortisol uw bijnieren produceren. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Bloedafname op locatie Utrecht of Zeist.

​​​​​​​Wat is een synacthentest?

Met een synacthentest kijken we of uw bijnieren goed werken. Dat doen we door te kijken hoeveel cortisol uw bijnieren aanmaken. Bij dit onderzoek krijgt u een injectie met synacthen, een kunstmatig hormoon. Door dit hormoon gaan bijnieren extra cortisol aanmaken. Voor en na de injectie nemen we bloed bij u af. In het laboratorium kijken we daarna hoeveel cortisol er in de bloedmonsters zit. Daaraan kunnen we zien of uw bijnieren goed werken.

Afspraak maken

Voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Een afspraak maken doet u online via mijnDiak. Maakt u liever telefonisch een afspraak? Dan kunt u bellen met 088 250 6534.

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs en het aanvraagformulier voor uw laboratoriumonderzoek mee naar het ziekenhuis. Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis? Schrijf u dan eerst in bij de balie Patiëntinschrijving in Utrecht of Zeist. U heeft hiervoor ook uw verzekeringsgegevens nodig.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek). Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. U kunt bij het afmelden meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Meld u op tijd bij de polikliniek Bloedafname:

  • locatie Utrecht op de begane grond, route 1 
  • locatie Zeist op de begane grond, route 2

Gang van zaken tijdens het onderzoek

We nemen eerst bloed bij u af. Daarna krijgt u de injectie met synacthen. Na 30 minuten nemen we weer bloed bij u af.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is binnen een paar dagen bekend. We sturen deze naar uw behandelend specialist.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek Bloedafname of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Bloedafname/laboratorium
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

​​​​​​​Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 24 september 2021

Code: KCHI19