Synacthentest

In deze folder vindt u informatie over een synacthentest. Met deze test kijken we hoeveel cortisol uw bijnieren produceren. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Bloedafname op locatie Utrecht of Zeist.

​​​​​​​Wat is een synacthentest?

Met een synacthentest kijken we of uw bijnieren goed werken. Dat doen we door te kijken hoeveel cortisol uw bijnieren aanmaken. Bij dit onderzoek krijgt u een injectie met synacthen, een kunstmatig hormoon. Door dit hormoon gaan bijnieren extra cortisol aanmaken. Voor en na de injectie nemen we bloed bij u af. In het laboratorium kijken we daarna hoeveel cortisol er in de bloedmonsters zit. Daaraan kunnen we zien of uw bijnieren goed werken.

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek mee naar het ziekenhuis:

  • uw identiteitsbewijs
  • het aanvraagformulier voor uw laboratoriumonderzoek

Heeft u een digitale aanvraag? Dan vindt u die in mijnDiak of in uw mail. U kunt de digitale aanvraag bij het inleveren op uw telefoon laten zien, of vooraf thuis uitprinten.

Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis? Schrijf u dan eerst in bij de balie Patiëntinschrijving in Utrecht of Zeist. U heeft hiervoor ook uw verzekeringsgegevens nodig.

Het onderzoek

Melden

Meld u op tijd bij de polikliniek Bloedafname. Kijk goed op welke locatie u de afspraak heeft.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

We nemen eerst bloed bij u af. Daarna krijgt u de injectie met synacthen. Na 30 minuten nemen we weer bloed bij u af.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is binnen een paar dagen bekend. We sturen deze naar uw behandelend specialist.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek Bloedafname of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Bloedafname/laboratorium
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

​​​​​​​Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 28 mei 2024

Code: KCHI19