Synacthentest

Uw behandelend arts heeft voor u een synacthentest aangevraagd, omdat bij een Met deze test kijken we hoeveel cortisol uw bijnieren produceren. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Bloedafname op locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

​​​​​​​Wat is een synacthentest?

Met een synacthentest kijken we of uw bijnieren goed werken. Dat doen we door te kijken hoeveel cortisol uw bijnieren aanmaken. Bij dit onderzoek krijgt u een injectie met synacthen, een kunstmatig hormoon. Door dit hormoon gaan bijnieren extra cortisol aanmaken. Voor en na de injectie nemen we bloed bij u af. In het laboratorium kijken we daarna hoeveel cortisol er in de bloedmonsters zit. Daaraan kunnen we zien of uw bijnieren goed werken.

Afspraak maken

Voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Een afspraak maken doet u online via mijnDiak. Maakt u liever telefonisch een afspraak? Dan kunt u bellen met 088 250 6534.

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs en het aanvraagformulier voor uw laboratoriumonderzoek mee naar het ziekenhuis. Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis? Schrijf u dan eerst in bij de balie Patiëntinschrijving in Utrecht of Zeist. U heeft hiervoor ook uw verzekeringsgegevens nodig.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek). Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. U kunt bij het afmelden meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Meld u op tijd bij de polikliniek Bloedafname:

  • locatie Utrecht op de begane grond, route 1 
  • locatie Zeist op de begane grond, route 2

Gang van zaken tijdens het onderzoek

We nemen eerst bloed bij u af. Daarna krijgt u de injectie met synacthen. Na 30 minuten nemen we weer bloed bij u af.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is binnen een paar dagen bekend. We sturen deze naar uw behandelend specialist.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek Bloedafname of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Bloedafname/laboratorium
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail klachten@diakhuis.nl of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

​​​​​​​Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via communicatie@diakhuis.nl.

Bijgewerkt op: 24 september 2021

Code: KCHI19