Thuisbehandeling COPD met SanaCoach

Op de polikliniek Longgeneeskunde behandelen en begeleiden we u daar waar mogelijk op afstand. Hiervoor maken we onder andere gebruik van SanaCoach COPD. Dit is een digitale coach die u en ons helpt om uw gezondheid goed in de gaten te houden. In deze folder vindt u hierover meer informatie.

Wat is SanaCoach COPD?

SanaCoach COPD is een digitaal programma waarmee u thuis via de computer, tablet of smartphone uw gezondheid goed kunt volgen. SanaCoach COPD is onderdeel van uw behandeling en:

  • helpt u om meer te weten te komen over COPD;
  • laat zien wat u zelf kunt doen om uw COPD onder controle te houden;
  • helpt u vroegtijdig een longaanval te herkennen en te behandelen;
  • maakt laagdrempelig en direct contact met uw behandelaars mogelijk.

Via de COPD-coach behandelen en begeleiden wij u op afstand, in de thuissituatie. Dit betekent dat als uw gezondheid stabiel is, u minder vaak voor herhaalbezoeken naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Hoe werkt SanaCoach COPD?

Via SanaCoach COPD vult u regelmatig vragenlijsten in over hoe het met u gaat. Hoe vaak u dit doet, bespreekt u met uw longverpleegkundig. Uw verpleegkundige en longarts volgen op afstand hoe het met u gaat. Zij bekijken de antwoorden die u gegeven hebt en beoordelen wat u nodig heeft.

Scoort u een groene of gele bol? Dan is dit goed en neemt uw longverpleegkundige geen contact met u op. Scoort u een rode bol, dan beoordeelt de longverpleegkundige of het nodig is om contact met u op te nemen. U wordt dan gebeld of u ontvangt een bericht in de SanaCoach. U kunt ook zelf contact zoeken als u het niet vertrouwt of twijfelt. Wacht niet en bel of stuur ons een bericht via de SanaCoach. Dan bespreken we samen hoe we uw klachten kunnen verminderen.

Aanmelden

Uw behandelaar nodigt u via mail of telefonisch uit om u aan te melden voor de COPD-coach. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u wel met de SanaCoach gaan werken? Dan kunt u dit aangeven tijdens uw afspraak bij de longverpleegkundige of longarts.

Wat heeft SanaCoach COPD te bieden?

Als u inlogt in de SanaCoach COPD ziet u op de eerste pagina 6 verschillende icoontjes:

Overzicht van taken

Voorbeelden van taken die voor u klaarstaan zijn het voorbereiden van een afspraak met uw behandelaar of een periodieke gezondheidscheck. U krijgt via e-mail bericht als er een nieuwe taak voor u klaarstaat. Ook vindt u hier de knop ‘Beladvies aanvragen’. Deze knop gebruikt u als u klachten heeft en twijfelt of u moet bellen. U beantwoordt een paar vragen en krijgt een advies om wel of niet te bellen.

icoon home

Overzicht van berichten

Hier vindt u alle berichten die u met uw zorgverlener heeft uitgewisseld. Ook kunt u hier op berichten reageren of zelf een bericht sturen.

icoon berichten

Overzicht van kenniskuren

Hier vindt u de kenniskuren die u kunt volgen. Met kenniskuren krijgt u informatie, tips en persoonlijke adviezen op een bepaald gebied van de behandeling of het omgaan met uw COPD.

icoon kenniskuren

Zorgplan

In uw zorgplan vindt u de afspraken en resultaten van de behandeling. In het zorgplan noteert u uw doelstellingen en wat u doet om deze te bereiken. Het zorgplan kan u helpen om gemotiveerd te blijven. Het zorgplan is ook handig als u contact heeft met uw longverpleegkundige. U kunt dan samen zien waar u aan werkt en wat uw doelen zijn.

icoon zorgplan

Instellingen

Achter deze knop kunt u de lettergrootte van de SanaCoach instellen, uw wachtwoord wijzigen en lezen hoe er met uw privacy wordt omgegaan.

icoon instellingen

Uitloggen

Hier verlaat u de SanaCoach en logt u uit.

icoon uitloggen

Hoeveel tijd kost het gebruik van de SanaCoach COPD?

U gebruikt de SanaCoach COPD als het nodig is.

Gaat het goed met uw gezondheid? Dan gebruikt u de SanaCoach om kenniskuren te volgen, af en toe een gezondheidsvragenlijst in te vullen en om de spreekuurcontacten met uw longverpleegkundige en/of longarts voor te bereiden.

Gaat het wat minder met uw gezondheid? Dan kan uw longverpleegkundige of longarts besluiten om u extra in de gaten te houden. U krijgt dan (tijdelijk) elke week een vragenlijst waarin we vragen hoe het met u gaat. Zo kunnen we een mogelijke verslechtering sneller zien.

Een kenniskuur volgen duurt 5 tot 10 minuten per dag gedurende 3 à 4 dagen. Een gezondheidscheck of het voorbereiden van een spreekuur duurt 10 tot 15 minuten. U hoeft voor de SanaCoach COPD niet thuis te blijven: als er een vragenlijst of een kenniskuur voor u klaarstaat, dan doet u die wanneer u dat zelf het beste uitkomt.

Hoelang kan ik de SanaCoach COPD gebruiken?

SanaCoach COPD helpt u en uw longverpleegkundige en/of longarts bij de behandeling van uw COPD. Zolang de SanaCoach COPD onderdeel is van uw behandeling kunt u er onbeperkt gebruik van maken.

SanaCoach: niet voor spoed!

De SanaCoach COPD is niet bedoeld voor spoedsituaties. Neem in geval van spoed rechtstreeks contact op met de longverpleegkundige of met uw huisarts zoals u dat gewend bent. Heeft u problemen buiten kantooruren of in het weekend, neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Problemen?

Heeft u een probleem met SanaCoach COPD, weet u niet hoe u iets moet regelen of ontvangt u geen e-mail meer terwijl u die wel verwacht? Neem dan contact op met de helpdesk van Sananet (de leverancier van SanaCoach): tijdens kantooruren bereikbaar op 046 458 8001 of via mail: [email protected].

Vragen

Met vragen over de behandeling en begeleiding via SanaCoach COPD kunt u terecht bij het SanaCoach COPD Team van het Diakonessenhuis. Het team is bereikbaar via email: [email protected] of op werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur telefonisch via 088 250 6756.

Bijgewerkt op: 20 september 2022

Code: LONG41