Thuismonitoring corona (met zuurstof naar huis)

U gaat na een ziekenhuisopname vanwege COVID-19 met zuurstof naar huis. Na ontslag uit het ziekenhuis houden we uw gezondheid via thuismonitoring in de gaten. U moet hiervoor dagelijks gegevens over uw gezondheid aan ons doorgeven. We maken hiervoor in ons ziekenhuis gebruik van de app Luscii. In deze folder vindt u hierover meer informatie en leest u wat u thuis moet doen.

Wat is thuismonitoring via Luscii?

Luscii is een app die u op uw mobiele telefoon of tablet kunt installeren. Via 'COVID-19 thuis' van Luscii beantwoordt u vragen over uw gezondheid en voert u gegevens, zoals het zuurstofgehalte in uw bloed en uw temperatuur, in. De gegevens die u aan ons doorgeeft, controleren wij dagelijks. Als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld omdat uw situatie verslechtert, nemen we contact met u op. Daarnaast bellen we u minimaal drie keer na opname om te horen hoe het thuis met u gaat. Deze belmomenten spreken we vooraf met u af. U weet dus wanneer u gebeld gaat worden.

Hoe installeert u de app?

Een verpleegkundige installeert tijdens uw opname samen met u de app van Luscii op uw mobiele telefoon of tablet. Ook ‘oefent’ u de thuismonitoring met een verpleegkundige voordat u naar huis gaat. U gaat dus goed voorbereid met de app naar huis. Hieronder leest u vast hoe het installeren van de app gaat:

 • U ontvangt een mail van Luscii op het door u opgegeven mailadres. U kunt de app dan installeren.
 • Als u de mail niet direct ziet, check dan uw spam of ongewenst inbox.
 • U downloadt de app op uw telefoon of tablet via de App Store als Luscii vitals of via de Play Store als Luscii.
 • Om de registratie te voltooien, ontvangt u per mail een controlecode. Vul deze code binnen 15 minuten in, anders verloopt de code en moet u zich opnieuw registreren.
 • Met vragen bij het installeren van de app, kunt u terecht bij Luscii Support: [email protected] en/of T 085 13 05 851.

Metingen thuis en vragenlijst

In 'COVID-19 thuis' staan vragen voor u klaar. Deze moet u drie keer per dag invullen en via de app doorgeven aan het ziekenhuis. Doe dit volgens onderstaand schema:

 • 9.00 uur: meet uw zuurstofsaturatie en uw temperatuur en noteer deze in  'COVID-19 thuis'. Beantwoord ook de vragen die voor u klaarstaan.
 • 12.00 uur: meet uw zuurstofsaturatie en uw temperatuur en noteer deze in 'COVID-19 thuis'.
 • 15.00 uur: meet uw zuurstofsaturatie en uw temperatuur en noteer deze in 'COVID-19 thuis'.

Let op: Bij toename van klachten, zoals benauwdheid of zieker voelen, meet u altijd de zuurstofsaturatie nog een keer en registreert deze meting in 'COVID-19 thuis'.

In het ziekenhuis controleren we de ingevoerde gegevens drie keer per dag. Dit doen we ongeveer een uur nadat u de gegevens heeft doorgegeven. Als uw temperatuur en/of zuurstofsaturatie afwijkend zijn, nemen we contact met u op. U kunt dus gebeld worden buiten de tijden die met u zijn afgesproken.

Let op! Uw gegevens worden niet direct gecontroleerd in het ziekenhuis. U moet daarom altijd uw zuurstofsaturatie ook zelf beoordelen met uw persoonlijk behandelplan. Uw persoonlijk behandelplan vindt u hieronder onder het kopje 'Persoonlijk behandelplan'.

Hoe meet u uw zuurstofsaturatie?

De zuurstofsaturatie geeft aan hoeveel zuurstof er in uw bloed aanwezig is. Zuurstoftransport door het lichaam is nodig om goed te kunnen functioneren. Zuurstofopname gebeurt in de longen. Omdat het coronavirus invloed heeft op de longen is de zuurstofsaturatie een belangrijke maat voor de ernst van de ziekte. Hieronder leggen we uit hoe u de zuurstofsaturatie kunt meten.

Instructie

Voor het meten van de zuurstofsaturatie krijgt u een zuurstofsaturatiemeter mee naar huis.

 • Ga voordat u de zuurstofsaturatie meet 10 minuten rustig zitten of liggen.
 • Warm uw handen goed op voordat u meet.
 • Plaats vervolgens de zuurstofsaturatiemeter op een vinger. Er mag geen nagellak op de vinger zitten, want dat verstoort de meting. 
 • Het kan enige tijd duren voor de zuurstofsaturatie gemeten is. Wacht dus rustig af.
 • Als u een afwijkende waarde meet, meet dan direct nog een keer.

Er zijn verschillende saturatiemeters. Hieronder vindt u twee voorbeelden. Bij het aflezen van de saturatie let u op de waarde %SpO2.
In de onderstaande afbeeldingen is de saturatie rood omlijnd. In afbeelding 1 is de waarde 98 en in afbeelding 2 is de waarde 99.

U krijgt de zuurstofsaturatiemeter in bruikleen van het ziekenhuis. Als u naar huis gaat, krijgt u te horen hoe u de zuurstofsaturatiemeter na afloop weer kunt inleveren.

Saturatiemeter afbeelding 1

Afbeelding 1

Saturatiemeter afbeelding 2

Afbeelding 2

Hoe meet u uw temperatuur?

Uw temperatuur meet u met een thermometer. Er zijn verschillende thermometers verkrijgbaar via de apotheek of drogist. Voor een goede meting moet u een thermometer voor het oor of de anus gebruiken. Lees de gebruiksaanwijzing van uw thermometer goed door.

Persoonlijk behandelplan

Hieronder vindt u uw persoonlijk behandelplan. Op de stippellijntjes noteert uw arts de waarden die voor u gelden.

 • Uw zuurstofsaturatie is .......... of lager: bel direct (zie ‘Wie kunt u bellen?’)
 • Uw zuurstofsaturatie is .......... tot en met ..........:  meet de zuurstofsaturatie na 1 uur opnieuw en volg onderstaande instructies op:
  • Uw zuurstofsaturatie is bij de 2e meting .......... of lager. Bel direct (zie 'Wie kunt u bellen?')
  • Uw zuurstofsaturatie is bij de 2e meting .......... tot en met .......... en u heeft zulke ernstige klachten dat deze niet to morgen kunnen wachten. Of u twijfelt. Bel direct (zie 'Wie kunt u bellen?)
  • Uw zuurstofsaturatie is bij de 2e meting .......... tot en met .......... en u heeft klachten die tot morgen kunnen wachten. Vraag via Luscii een belconsult aan via de knop 'Telefonisch contact'. U wordt dezelfde of de volgende dag gebeld. 
 • Uw zuurstofsaturatie is .......... of hoger: u hoeft geen directe actie te ondernemen. Ga door met de metingen volgens schema (9.00, 12.00, 15.00 uur).
 • Uw zuurstofsaturatie is gedurende 24 uur .......... of hoger: verlaag uw zuurstof de volgende ochtend met 1 L/min. Voorbeeld: als u 2L/min zuurstof heeft, verlaagt u dit de volgende ochtend naar 1L/min. Meet vervolgens 1 uur na het verlagen van de zuurstof opnieuw de zuurstofsaturatie en volg onderstaande instructies op:
  • Uw zuurstofsaturatie is bij de 2e meting .......... of lager. Verhoog de zuurstof naar de vorige stand.
  • Uw zuurstofsaturatie is bij de 2e meting .......... of hoger. Houdt de zuurstof op deze stand. Verlaag maximaal 1x per dag uw zuurstof.

Let op!

Als u de zuurstof verlaagt, vraag dan in de ochtend via de app een belconsult aan via de knop 'Telefonisch contact'. Er wordt dan telefonisch contact met u opgenomen. Nemen uw klachten in de loop van de dag weer toe, zet de zuurstof dan terug op de vorige stand.

Wat als u meer klachten krijgt?

Bij toename van klachten, zoals benauwdheid of zieker voelen doet u het volgende:

 • Meet uw zuurstofsaturatie en registreer dit in 'COVID-19 thuis'.
 • Volg uw behandelplan om te zien wat u moet doen.
 • Zijn uw klachten zeer hevig en kunnen deze niet wachten tot morgen? Bel direct (zie ‘Wie kunt u bellen?’).

Wie kunt u bellen?

 • Bij afwijkende waarden (zie 'persoonlijk behandelplan') belt u 088 250 6142.
 • Heeft u levensbedreigende klachten? Bel dan 112.

Vragen over uw zuurstofapparaat

Bij technische vragen of problemen met uw zuurstofapparaat, neemt u contact op met de zuurstofleverancier: deze contactgegevens ontvangt u bij plaatsing van de apparatuur.

Wat als zuurstof niet meer nodig is?

Als u 48 uur geen zuurstof nodig heeft, geeft u in de app aan dat u gebeld wilt worden via de knop 'Telefonisch contact'. Wij bellen u dan zo snel mogelijk. Wij nemen contact op met de zuurstofleverancier voor het ophalen van de apparatuur.

Wanneer stoppen we met thuismonitoring?

Zodra uw zuurstofsaturatie en temperatuur 24 uur lang goed en stabiel zijn, is thuismonitoring niet meer nodig. De arts neemt dan contact met u op om de thuismonitoring met u af te ronden. U krijgt dan een afspraak voor een controle op de polikliniek ongeveer 8 weken later. Hoe lang de thuismonitoring precies duurt, is vooraf niet te zeggen en verschilt van patiënt tot patiënt. Gemiddeld genomen zal dit tussen de 5 dagen en 2 weken zijn.

Meer informatie over het coronavirus

Het coronavirus is een virus dat koorts en luchtwegklachten kan veroorzaken. Besmetting met het coronavirus vindt vrijwel altijd van mens tot mens plaats via de luchtwegen. De ziekte die door het virus ontstaat wordt ook wel COVID-19 of Sars-Cov-2 genoemd. In de volksmond spreekt men over corona. De meest voorkomende klachten bij corona zijn: koorts, benauwdheid, hoesten en vermoeidheid. Sommige mensen hebben last van diarree of braken.

Omdat het coronavirus een nieuw virus is, is het nog onzeker om te voorspellen hoe corona verloopt. Dit verloop varieert van milde gevallen met alleen hoest tot ernstige gevallen met longontsteking en ernstige benauwdheid.

Meer weten?

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Telefoonnummer

Verpleegafdeling Longgeneeskunde
088 250 6142

Bijgewerkt op: 8 februari 2021

Code: Long40