Triage op de afdeling Verloskunde/ Gynaecologie

U bent door uw huisarts, verloskundige of door de polikliniek verwezen naar de triage-afdeling van de afdeling Verloskunde. Deze afdeling biedt eerste hulp aan zwangeren en aan gynaecologische patiënten. In deze folder leest u wat u van uw bezoek aan de triage-afdeling kunt verwachten.

Triage

Triage betekent ‘onderverdelen en sorteren’. U bent naar de triage-afdeling verwezen voor een eerste beoordeling van uw klachten. Een verpleegkundige en arts bepalen of u spoedeisende hulp nodig heeft en de arts zet uw behandeling in gang.

Gang van zaken

U meldt zich bij de balie van de triage-afdeling (vierde verdieping). De baliemedewerker zal u verzoeken om plaats te nemen in de wachtruimte. U wordt hier door de triageverpleegkundige opgehaald. De triageverpleegkundige voert de eerste controles uit. Mogelijke onderzoeken zijn het meten van de bloeddruk, laboratoriumonderzoek, vruchtwateronderzoek en een hartfilmpje (CTG).

Na de eerste controles schakelt de verpleegkundige een arts in. Deze zal zo nodig verder onderzoek verrichten. U kunt denken aan een echoscopie of aan inwendig onderzoek. De arts bepaalt vervolgens de behandeling en het verdere traject. Dat ziet er als volgt uit:

  • U wordt opgenomen op de afdeling Verloskunde, de afdeling Gynaecologie of in een kraamsuite.

OF

  • U gaat met of zonder vervolgafspraak (op de polikliniek of triage-afdeling) en eventuele instructies weer naar huis.

Goed om te weten

De triage-afdeling is een eerste hulp afdeling. Dit betekent dat patiënten die acute zorg nodig hebben, als eerste worden geholpen. Hierdoor kan het zijn dat u later dan het afgesproken tijdstip wordt geholpen. Ook kan het zijn dat patiënten die later arriveren toch eerder worden opgeroepen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vragen

Met vragen over de gang van zaken kunt u terecht bij de balie van de triage-afdeling. 

Telefoonnummers

Triage Gynaecologie en verloskunde
088 250 6459

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via communicatie@diakhuis.nl.

Bijgewerkt op: 9 februari 2017

Code: GYN03