Triage op de afdeling Verloskunde/ Gynaecologie

U bent door uw huisarts, verloskundige of door de polikliniek verwezen naar de triage-afdeling van de afdeling Verloskunde. Deze afdeling biedt eerste hulp aan zwangeren en aan gynaecologische patiënten. In deze folder leest u wat u van uw bezoek aan de triage-afdeling kunt verwachten.

Triage

Triage betekent ‘onderverdelen en sorteren’. U bent naar de triage-afdeling verwezen voor een eerste beoordeling van uw klachten. Een verpleegkundige en arts bepalen of u spoedeisende hulp nodig heeft en de arts zet uw behandeling in gang.

Gang van zaken

U meldt zich bij de balie van de triage-afdeling (vierde verdieping, route 100). De baliemedewerker zal u verzoeken om plaats te nemen in de wachtruimte. U wordt hier door de triageverpleegkundige opgehaald. De triageverpleegkundige voert de eerste controles uit. Mogelijke onderzoeken zijn het meten van de bloeddruk, laboratoriumonderzoek, vruchtwateronderzoek en een hartfilmpje (CTG).

Na de eerste controles schakelt de verpleegkundige een arts in. Deze zal zo nodig verder onderzoek verrichten. U kunt denken aan een echoscopie of aan inwendig onderzoek. De arts bepaalt vervolgens de behandeling en het verdere traject. Dat ziet er als volgt uit:

  • U wordt opgenomen op de afdeling Verloskunde, de afdeling Gynaecologie of in een kraamsuite.

OF

  • U gaat met of zonder vervolgafspraak (op de polikliniek of triage-afdeling) en eventuele instructies weer naar huis.

Goed om te weten

De triage-afdeling is een eerste hulp afdeling. Dit betekent dat patiënten die acute zorg nodig hebben, als eerste worden geholpen. Hierdoor kan het zijn dat u later dan het afgesproken tijdstip wordt geholpen. Ook kan het zijn dat patiënten die later arriveren toch eerder worden opgeroepen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Het kan zijn dat op de afdeling Verloskunde geen plek is op het moment dat u gaat bevallen. Dan regelen wij een plek in een ander ziekenhuis. Eventuele kosten voor het ambulancevervoer gaan af van het eigen risico van uw zorgverzekering. Meer hierover leest u op Rijksoverheid.nl.

Wanneer bellen?

  • Bij weeën: Als sprake is van regelmatige samentrekkingen van de baarmoeder die om de 5 minuten (of korter) blijven komen en als ze toenemen in kracht én duur en pijnlijk zijn spreken we van weeën. Neem dan contact op met de afdeling triage. Bij weeën voor de 37ste week: bel meteen. Na de 37 ste week: volg het advies van de gynaecoloog op. Bel naar 088 250 6459. Lang voor de bevalling kun je al harde buiken krijgen. Die zijn meestal onregelmatig of ze verdwijnen weer na korte tijd regelmatig te zijn geweest. Hiervoor hoef je niet te bellen.
  • Bij bloedverlies: bij bloedverlies moet je altijd bellen. Als je weeen hebt verlies je vaak een beetje bloed en slijm (tekenen). Bel naar 088 250 6459.
  • Bij vruchtwaterverlies: als je vocht verliest zonder dat je het op kunt houden, kan dit vruchtwater zijn. Bij vruchtwaterverlies voor de 37ste week direct bellen met 088 250 6459. Bij vruchtwaterverlies na de 37ste week: - overdag: altijd telefonisch even melden via 088 250 6459 - ’s nachts: als je nog geen weeën hebt, mag je wachten met bellen tot de ochtend, behalve :  als het vruchtwater groen gekleurd is, als het hoofdje nog niet (goed) is ingedaald, als het kindje in stuitligging ligt en als we anders met je hebben afgesproken.
  • Bij klachten bij het plassen: als je een branderig gevoel bij het plassen hebt of als je vaak kleine beetjes moet plassen, kun je een urinewegontsteking hebben. Soms kun je hierbij ook koorts hebben. We raden je dan aan om contact op te nemen met de polikliniek. Buiten kantoortijden neem je contact op met de triage.
  • Bij het minder voelen bewegen van de baby: als je de baby 12 uur lang niet hebt voelen bewegen, neem dan contact op met de afdeling triage. Dit geldt ook als je de indruk hebt dat de baby echt veel minder beweeglijk is dan voorheen. Wacht niet tot de volgende controle-afspraak, maar maak een afspraak om eerder langs te komen. Dit geldt overigens vooral na de 24ste week van de zwangerschap. In de periode daarvoor is het normaal dat je de dan nog heel kleine baby regelmatig nauwelijks of minder voelt bewegen.
  • Bij ongerustheid: als je je ongerust maakt, kun je altijd bellen tijdens kantoortijden met de polikliniek via 088 250 6178. Buiten kantoortijden kun je bellen met de afdeling triage.

Vragen

Met vragen over de gang van zaken kunt u terecht bij de balie van de triage-afdeling. 

Telefoonnummers

Triage Gynaecologie en verloskunde
088 250 6459

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 11 mei 2023

Code: GYN03