Uptakebepaling van de schildklier

U heeft een afspraak gemaakt voor een uptakebepaling van de schildklier. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Uw afspraken
Dag 1:tijd:en om
Dag 2:tijd:

Doel van het onderzoek

Een uptakebepaling van de schildklier wordt verricht om te bepalen of de schildklier al dan niet te snel werkt of te groot is. Met dit onderzoek kan ook berekend worden welke dosis radioactief jodium nodig is voor behandeling van de schildklier.

Een eventuele behandeling van de schildklier zal binnen twee weken na dit onderzoek plaatsvinden.

Indien er een langere periode tussen het onderzoek en de behandeling zit, bestaat de mogelijkheid dat het onderzoek herhaald moet worden voordat de behandeling kan plaatsvinden.

Voorbereidingen

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen voor de schildklier dan moeten deze voor het onderzoek als volgt gestaakt worden:

  • Strumazol (Carbimazol) mag u 3 dagen voorafgaande aan het onderzoek niet meer innemen;
  • PTU mag u 15 dagen voorafgaande aan het onderzoek niet meer innemen;
  • Thyrax mag u 4 weken voorafgaande aan het onderzoek niet meer innemen.

Eten

Stop tenminste één week voor het onderzoek met het eten van:

  • vis;
  • zeewier, zeekraal en/of kelp (sushi);
  • meer dan één dieetproduct per dag, zoals afslankshakes, dieetrepen en nutridrink (deze producten bevatten veel jodium);
  • voedingssupplementen, homeopatische middelen, reformproducten en multivitamines die jodium bevatten.

Eerder onderzoek met contrastvloeistof

Het is belangrijk dat u tenminste 2 maanden voor het onderzoek geen andere onderzoeken op de afdeling Radiologie heeft ondergaan waarbij gebruik is gemaakt van jodiumhoudende contrastvloeistof.

Meenemen

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

Het onderzoek is verdeeld over twee dagen. De eerste dag krijgt u een capsule en worden foto’s gemaakt. Op de tweede dag worden opnieuw foto’s gemaakt.

Dag 1

Op de eerste dag van het onderzoek krijgt u op de afgesproken tijd een capsule met een minimale hoeveelheid radioactief jodium om in te nemen.

Vier uur na inname van de capsule wordt de eerste foto gemaakt. U gaat hiervoor op uw rug op een onderzoekstafel liggen. Een grote camera (gammacamera) wordt boven uw hals geplaatst. Het maken van deze foto duurt tien minuten.

Dag 2

De volgende dag, 24 uur na inname van de capsule, wordt de tweede foto gemaakt. Deze duurt ook tien minuten.

afbeelding van Onderzoekstafel met gammacamera

Onderzoekstafel met gammacamera

Uitslag

Op de tweede dag van het onderzoek bespreekt de Nucleair geneeskundige de uitslag van het onderzoek met u en wordt eventueel een afspraak gemaakt om de schildklier te behandelen. De uitslag van het onderzoek bespreekt u ook tijdens uw afspraak met uw behandelend specialist.

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer 088 250 6263. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 augustus 2020

Code: NG10