Uw behandelwensen

In het Diakonessenhuis stemmen we de zorg graag zo goed mogelijk af op uw persoonlijke situatie en wensen. Als u wordt opgenomen vragen we u daarom ook naar uw behandelwensen. Ook een nieuwe diagnose kan aanleiding zijn voor een gesprek over uw behandelwensen. Wat is belangrijk voor u in uw leven en wat zijn uw wensen als u ernstig ziek wordt? Wat wilt u nog wel en wat misschien niet meer. Deze folder helpt u hierover na te denken en te praten.

Nadenken over behandelwensen

Hieronder staat een aantal uitspraken. Kies de uitspraken die het best bij u passen. Kies eventueel ook de uitspraken die niet bij u passen. Dit kan helpen bij het nadenken over uw wensen. Ook kunnen deze uitspraken u helpen in gesprek met uw naasten en uw zorgverleners.

 • Ik wil de komende tijd vooral bezig zijn met andere dingen dan mijn ziekte
 • Ik wil zo lang mogelijk leven. Ook als dat betekent dat ik niet meer de dingen kan doen die ik nu doe.
 • Mijn gezondheid laat me nu al vaak in de steek, ik heb niet veel reserves.
 • Ik wil heel graag langer leven. Ik wil ook een behandeling als ik me er slecht van kan gaan voelen.
 • Ik leef liever zo comfortabel mogelijk, ook al is dat dan misschien wat korter. Ik kan accepteren dat ik misschien geen lang leven meer heb.
 • Ik wil alleen een behandeling als ik er niet zieker van word.
 • Ik heb een goed leven gehad. Ik vind het spannend als dit eindigt, maar ik heb hier vrede mee.

Behandelgrenzen

Behandelingen kunnen vervelende gevolgen hebben of erg belastend zijn. Dit kan voor u reden zijn om een behandeling niet meer te willen. Het kan ook reden zijn voor de arts om een behandeling niet meer uit te voeren. In deze situaties spreken we van behandelgrenzen.

Welke behandelgrenzen zijn er?

Afhankelijk van uw persoonlijke wensen en van uw gezondheidssituatie zijn er diverse keuzes te maken. Bespreek deze met uw naasten en met uw zorgverleners.

1. Altijd alles doen

Uw wens is dat er in een acute situatie altijd het maximaal mogelijke wordt gedaan om u in leven te houden.

2. Sommige behandelingen wenst u niet meer

U bent kwetsbaarder geworden door uw leeftijd of uw ziekte(s). U realiseert zich dat bij sommige behandelingen uw kwaliteit van leven achteruit kan gaan. Dat wilt u niet. Het kan ook zijn dat u om andere redenen terughoudend bent met behandelingen. U kunt dan aangeven dat u bepaalde behandelingen niet meer wilt. Hieronder staan de belangrijkste keuzes:

 • Wel/niet reanimeren: Bij reanimatie proberen we de plotselinge adem- of hartstilstand weer te herstellen. Dit gebeurt door middel van hartmassage, beademing, medicijnen en eventueel elektrische schokken. U wordt opgenomen op de intensive care waar u wordt beademd door een machine. Het lichaam kan schade oplopen door een tekort aan zuurstof. Het kan zijn dat u daardoor veel zorg nodig heeft voor de rest van uw leven.
 • Wel/niet beademen: Beademen is kunstmatig de ademhaling overnemen met een machine. Hierbij wordt lucht met zuurstof in uw longen geblazen. Hiermee blijft de hoeveelheid zuurstof in uw bloed op peil. Het is geen behandeling voor uw ziekte, maar geeft uw lichaam de tijd om van ziekte te genezen.  Dit gebeurt op de intensive care.
 • Wel/geen opname op de intensive care: Op de IC vindt intensieve zorg plaats die niet op andere afdelingen gegeven kan worden. Bijvoorbeeld beademen of tijdelijk ondersteunen van uw hart of nieren.
 • Wel/geen ingrijpende behandelingen: Behandelingen als chemotherapie, nierdialyse, het ondergaan van operaties kunnen erg belastend zijn.  Ook hierover kunt u uw wensen bespreekbaar maken.
 • Liever geen ziekenhuisopname meer: Bepaalde zorg kan ook thuis gegeven worden. Het is belangrijk dat uw huisarts van deze wens op de hoogte is.
 • Anders: geen toediening van bloedproducten en/of antibiotica

3. Geen behandelingen meer

U wenst dat het leven op geen enkele manier meer verlengd wordt door een behandeling. Bijvoorbeeld omdat u kwetsbaar bent geworden door uw leeftijd of ziekte(s).  Het kan ook zijn dat u om andere redenen volledig wilt afzien van levensverlengende behandeling. Er kunnen dan nog wel behandelingen worden gegeven die gericht zijn op comfort, zoals bestrijding van pijn en benauwdheid. Het doel is dan om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.

Wie bepaalt een behandelgrens?

Uzelf:

Als u niet wilt dat sommige behandelingen worden gedaan. Bijvoorbeeld omdat er geen uitzicht is op compleet herstel of herstel wat voor u goede kwaliteit van leven geeft. Of omdat u geen heftige en/of belastende behandelingen (meer) wilt krijgen. Bespreek deze wensen met uw behandelend arts.

Uw arts:

Het kan zijn dat u zo zwak bent geworden dat een behandeling geen kans van slagen meer heeft en daarom medisch niet zinvol is. Uw arts kan dan besluiten om geen behandeling meer uit te voeren. De arts zal dit met u en/of uw naasten bespreken.

Wensen vastleggen

Heeft u een duidelijke wens over uw behandeling? Dan kunt u deze laten vastleggen in uw dossier. Bespreek dit met uw arts. Afspraken over behandelwensen kunt u herzien en opnieuw bespreken met uw arts. Bijvoorbeeld als uw gezondheidstoestand achteruit gaat of als u andere wensen heeft gekregen. Daarnaast kunt u afspraken ook zelf vastleggen in een wilsverklaring. Daarvan moet u een kopie aan uw arts(en) geven.

Heeft u vragen?

We hopen dat deze folder u handvatten heeft gegeven om het gesprek over uw behandelwensen aan te gaan. Met vragen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts. 

Bijgewerkt op: 23 mei 2022

Code: DIAK17