Uw verblijf op de geriatrische traumatologische afdeling

Wij heten u van harte welkom op de geriatrische traumatologische afdeling van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de afdeling. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen stel ze dan gerust. Wij wensen u een goed verblijf en een voorspoedig herstel toe.

Over de afdeling

De geriatrische traumatologische afdeling is een speciale afdeling voor oudere patiënten met een gebroken heup of andere breuken. De afdeling bevindt zich op de eerste etage van het spoedzorgcentrum van het Diakonessenhuis locatie Utrecht, route 261. Op de afdeling wordt gemengd verpleegd. Dat wil zeggen dat mannen en vrouwen samen op een vierpersoonszaal opgenomen kunnen worden.

Waarom een speciale afdeling?

Oudere patiënten met een gebroken heup krijgen vaak te maken met bijkomende problemen zoals doorligplekken (decubitus), vallen, verwardheid (delier), ondervoeding en langere herstelduur. Op de geriatrische traumatologische afdeling is veel aandacht voor het vroegtijdig signaleren en behandelen van deze problemen. Hiertoe werkt een team van chirurg/orthopeed, geriater, physician assistant, verpleegkundig specialist, verpleegkundigen, fysiotherapeut, diëtist, zorgassistenten en vrijwilligers samen aan uw behandeling en begeleiding. Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen is alles erop gericht om ervoor te zorgen dat u zo zelfstandig mogelijk blijft en snel uw eigen ritme weer vindt. Dat betekent dat u zo min mogelijk in bed verpleegd wordt en bijvoorbeeld de maaltijden aan tafel gebruikt in de gezamenlijke huiskamer.

Kenmerken van de afdeling

 • Op de afdeling is uitgebreid aandacht voor veel voorkomende problemen bij het ouder worden zoals vallen, acute verwardheid (delier), ondervoeding, botontkalking, inname van veel medicijnen en mobiliteitsproblematiek.
 • Van maandag tot en met vrijdag is er een oefengroep die wordt geleid door de fysiotherapeut.
 • Van maandag tot en met vrijdag is er een gezamenlijke lunch in de huiskamer van de afdeling.

Welke zorgverleners komt u tegen?

Medische zorg

Op de geriatrische traumatologische afdeling werken (orthopedisch) chirurgen en geriaters. Naast specialisten werken er op de afdeling ook een physician assistant, verpleegkundig specialist en/of arts-assistenten. Zij zijn verantwoordelijk voor de medische zorg. U kunt bij hen terecht met vragen over uw behandeling. De physician assistant en verpleegkundig specialist zijn een belangrijke schakel tussen u en uw behandelend arts. Desgewenst kunt u via de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse een afspraak maken voor een gesprek met een physician assistant, verpleegkundig specialist en/of (orthopedisch) chirurg.

Verpleegkundig team

Op de afdeling werkt een vast team van verpleegkundigen. Zij worden aangestuurd door een teamhoofd en zorgcoördinator. De verpleegkundigen werken in drie ploegen:  

 • een dagdienst van 7.15 tot 15.45 uur
 • een avonddienst van 15.00 tot 23.30 uur
 • een nachtdienst van 23.15 tot 7.45 uur

Per dienst heeft elke zaal/kamer vaste verpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging en begeleiding van de patiënten op die zaal/kamer. Als u vragen heeft over verpleegkundige zaken kunt u bij hen terecht.

Leerwerkplaats

Naast de vaste verpleegkundigen werken op de afdeling ook diverse stagiairs, in de vorm van een leerwerkplaats. Dit houdt in dat de stagiairs verantwoordelijk zijn voor het verpleegkundig proces. De leerwerkplaats bestaat uit twee zalen en twee eenpersoonskamers. Het kan dus voorkomen dat u op de leerwerkplaats komt te verblijven. De stagiairs staan te allen tijde onder begeleiding van de vaste verpleegkundigen.

Andere medewerkers

Naast het team van verpleegkundigen werken op de afdeling:

 • voedingsassistenten: zij helpen bij het verzorgen en uitdelen van de maaltijden
 • zorgassistenten: zij ondersteunen de verpleegkundigen bij de dagelijkse zorg  
 • afdelingsassistenten: zij doen ondersteunend werk voor de verpleegkundigen 
 • secretaresses

Overleg over uw behandeling

Dagelijks vindt de artsenvisite plaats met de verpleegkundige en physician assistant/verpleegkundig specialist/arts-assistent. Eens per week, op dinsdag, hebben de verpleegkundigen, geriater, verpleegkundig specialist/physician assistant, fysiotherapeut en andere medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn (bijvoorbeeld de diëtist, verpleegkundige ouderengeneeskunde) een gezamenlijk overleg, ook wel multidisicplinair overleg of MDO genoemd. In dit overleg bespreken zij onder andere het verloop van uw herstel, eventuele problemen en de verwachte datum van uw ontslag. 

Informatieverstrekking aan naasten

Wij vragen u twee contactpersonen (familieleden, vrienden) op te geven. Om uw privacy te beschermen wordt alleen aan deze contactpersonen informatie over uw toestand gegeven. Tijdens uw opname vragen wij aan één contactpersoon om een vragenlijst over uw thuissituatie in te vullen (ook wel 'heteroanamnese' genoemd). Dit geeft het behandelteam inzicht in de thuissituatie en de zorg die na de ziekenhuisopname nodig is.

Als uw contactpersoon wil overleggen met een verpleegkundige, kan dit telefonisch na 11.00 uur of tijdens het bezoekuur. Voor overleg met uw specialist of de physician assistant/verpleegkundig specialist kan uw contactpersoon een afspraak maken via de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse. Het plannen van een familiegesprek is mogelijk via de verpleegkundige van de afdeling.

Bezoek

Bezoektijden

Vanwege corona gelden in ons ziekenhuis tijdelijk aangepaste bezoektijden en bezoekregels. Zie voor onze actuele bezoekregeling https://www.diakonessenhuis.nl/coronavirus/bezoekregels

Gang van zaken rond bezoek

 • Wij stellen het op prijs als u de bloemen die uw bezoek meebrengt, zelf in een vaas zet of uw bezoek vraagt dit voor u te doen. U kunt gebruikmaken van bloemenvazen van het ziekenhuis.
 • Wij verzoeken u geen plantjes in potjes met aarde op uw kamer te zetten. In de aarde kunnen bacteriën zitten die bij patiënten met een verminderde weerstand een infectie kunnen veroorzaken.
 • Uw bezoek kan voor koffie of thee de automaten op de afdeling voor en achter in de huiskamer gebruiken. Ook kunt u terecht in het restaurant op de begane grond. Op de afdeling staat in het dagverblijf een koelkast voor patiënten. Hierin kunt u zelf meegebrachte dranken (voorzien van uw naam en kamernummer) bewaren. 
 • Bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld een verjaardag of trouwdag, maar ook om rustig (bij) te praten, kunt u met uw familie/vrienden gebruikmaken van een aparte ruimte. Overleg dit van tevoren met een verpleegkundige.

Ontslag

Datum en tijdstip

De physician assistant, verpleegkundig specialist of arts-assistent bespreekt met u wanneer u met ontslag gaat. Het tijdstip wordt in overleg bepaald.

Nazorg

Mocht u thuis extra zorg nodig hebben, dan wordt met u en uw familie bekeken welke nazorg geregeld moet worden. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld thuiszorg of (tijdelijk) verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis of een revalidatiecentrum. Indien mogelijk, vragen wij u tijdig na te denken over de zorg die eventueel nodig is bij ontslag. De verpleegkundige kan de aanvraag voor nazorg dan tijdig in gang zetten. Vanwege de lange wachttijden in de revalidatie-instellingen proberen wij hier altijd tijdig naar te kijken, soms zelfs al op de dag van opname. Indien u aangemeld moet worden voor een revalidatie-instelling mag u maximaal twee voorkeuren opgeven, waar wij zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden. Zie voor meer informatie ook de folder ‘Zorg regelen voor na uw opname.’

Controleafspraak

Bij ontslag krijgt u een ontslagbrief mee en indien nodig een controleafspraak voor op de polikliniek.

Het Diakonessenhuis werkt mee aan een landelijke registratie waarbij alle patiënten met een heupfractuur gevolgd worden na de operatie. Ongeveer drie maanden na de operatie heeft u hiervoor een telefonische afspraak. Als u niet in staat bent het telefoongesprek te voeren, nemen we contact op met uw contactpersoon. Indien nodig is er contact met de arts van uw reactiveringsinstelling.

Ontslagbericht huisarts

De ontslagbrief wordt digitaal verstuurd naar uw huisarts en eventuele recepten worden via de ziekenhuisapotheek doorgestuurd naar uw eigen apotheek.

Telefoonnummers

Geriatrische traumatologische afdeling
Kamer 1 - 5 en 13 - 14:  088 250 6360
Kamer 6 - 12:  088 250 6468

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 september 2021

Code: CH69