Vastenproef

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor een vastenproef gedurende drie dagen. In deze folder vindt u informatie over de vastenproef en de gang van zaken in het ziekenhuis. Algemene informatie over een opname vindt u in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’. U krijgt de folder uitgereikt tijdens uw polibezoek of via de afdeling opname.

Wat is een vastenproef?

Glucose (suiker) zit in bijna al onze voedingsmiddelen en is een belangrijke energiebron voor het lichaam. Insuline zorgt ervoor dat het lichaam glucose kan opnemen en de energie hieruit kan gebruiken. Insuline wordt aangemaakt in de alvleesklier (de pancreas) en bij de meeste mensen zorgt het lichaam er zelf voor dat de alvleesklier de juiste hoeveelheid insuline aanmaakt. Op die manier houdt het lichaam de bloedglucosespiegel stabiel. Het kan voorkomen dat de alvleesklier te veel insuline aanmaakt waardoor er te veel glucose uit het bloed  wordt opgenomen: het bloedsuikergehalte wordt dan te laag. Er wordt gesproken van een hypoglycaemie (hypo).

De vastenproef is een proef om te onderzoeken of uw alvleesklier te veel insuline aanmaakt. Door te vasten, dus door niets te eten, wordt er minder glucose opgenomen en gaat de glucosewaarde in het bloed naar beneden. Met de vastenproef wordt gekeken of de alvleesklier normaal reageert wanneer u niets eet. Normaal gesproken zou de insulineafgifte moeten verminderen.

Medicijngebruik

U mag uw medicijnen gebruiken zoals u gewend bent tot opname. Vanaf de start van het onderzoek moeten sommige medicijnen tijdelijk gestopt worden. Uw arts informeert u hierover.

Nuchter

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter naar het ziekenhuis te komen.

Opname

Melden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling. De opnametijd is doorgaans rond 20.00 uur.

Uw gegevens worden met u doorgenomen en de verpleegkundige brengt u naar de kamer waar u tijdens het onderzoek zult verblijven.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Tijdens het onderzoek vinden bloedafnames plaats. Hiervoor krijgt u een infuus in uw linker- of rechterarm. Mocht zich tijdens het onderzoek een hypoglycaemie voordoen, dan kan via het infuus ook direct glucose in de bloedbaan toegediend worden. Na de laatste bloedafname wordt het infuus verwijderd.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Om 21.00 uur start het onderzoek. Er wordt bloed afgenomen en vanaf dit moment mag u niets meer eten. U mag dan alleen nog water en thee zonder melk of suiker drinken. Ook mag u gedurende het onderzoek niet roken.

Drie keer per dag wordt er bloed bij u worden afgenomen, om 8.00, 15.00 en 21.00 uur. Als de waarde in het bloed op een hypoglycaemie duidt, wordt er elk uur bloed afgenomen totdat de glucosewaarde in het bloed stijgt dan wel stabiliseert.

Tijdens het onderzoek mag u de afdeling niet verlaten. Het is belangrijk dat u gedurende het onderzoek in beweging blijft en niet op bed blijft liggen.

U krijgt bij het beëindigen van de proef een injectie met glucagon en er wordt in 30 minuten nog drie keer bloed afgenomen. Hierna krijgt u een broodmaaltijd aangeboden. Daarna mag u naar huis.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek hangt af van de bloedwaarden. Zodra hypoglycaemie in het bloed wordt vastgesteld en u hier klachten van ervaart, dan wordt het onderzoek gestopt. Als u geen klachten ervaart en/of in het bloed geen hypoglycaemie wordt vastgesteld, duurt het onderzoek maximaal 72 uur. Houd er dus rekening mee dat u ruim drie dagen opgenomen kunt zijn.

Risico’s en mogelijke bijwerkingen

Als u zich niet goed voelt is het belangrijk om dit bij uw verpleegkundige of arts aan te geven. Het kan zijn dat uw bloedsuiker te laag is.

Bijwerkingen waar u last van kunt krijgen zijn: verminderde aandacht (bewustzijn), verwardheid, wazig zien, transpireren (zweten), onduidelijke spraak en trillen.

Ontslag

Naar huis

Zodra het onderzoek beëindigd is en u goedkeuring heeft van de arts, mag u naar huis.

Controleafspraak

Als u nog geen controleafspraak heeft, dan maakt de verpleegkundige bij ontslag een controleafspraak bij uw behandelend arts na ongeveer twee weken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij de verpleegkundige van de afdeling en/of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Verpleegafdeling 3 AB (Utrecht)
Afdeling 3A: 088 250 6115
Afdeling 3B: 088 250 6098

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 15 maart 2021

Code: INT21