Vastzetten van de zaadbal in de balzak bij kinderen (orchidopexie)

Uw zoon wordt binnenkort opgenomen voor de behandeling van niet ingedaalde zaadballen (orchidopexie). Voor deze ingreep wordt uw zoon één of enkele dagen opgenomen op de kinderdagbehandeling of de kinderafdeling.

In deze folder vindt u informatie over de ingreep. Algemene informatie over opname vindt u in de folders ‘Opname op de kinderdagbehandeling’ of ‘Opname op de kinderafdeling’. U krijgt de betreffende folder op de polikliniek. Heeft u de folder niet ontvangen dan kunt u deze vinden op onze website.

Algemeen

Orchidopexie

Van alle jongens tussen de twee en elf jaar, hebben vier à zeven op de duizend één of twee niet ingedaalde zaadballen. De testikel (zaadbal) bevindt zich niet in het scrotum (balzak) en kan daar ook niet in worden gebracht door uitwendige massage. Deze situatie is ongewenst omdat het de normale ontwikkeling van de zaadbal bedreigt en daarmee de productie van zaadcellen en mannelijke geslachtshormonen. Daarom wordt de zaadbal vastgezet in de balzak. Deze behandeling heet orchidopexie. 

Ontstaan

Tijdens de zwangerschap ontstaat al in een vroeg stadium in het liesgebied van de foetus een uitstulping van het buikvlies via de buikwand (het lieskanaal). Bij jongetjes zullen hierlangs in een latere fase de zaadbal en de zaadstreng vanuit de buik indalen naar het scrotum (balzak). Deze indaling kan op verschillende niveaus vastlopen: 

  • Retractiele testis: Hierbij is de zaadbal normaal ingedaald in het scrotum maar wordt er door spierwerking uitgetrokken tot hoog in het lieskanaal. De zaadbal is wel in het scrotum te masseren en blijft daar dan ook liggen totdat de spieren zich weer aanspannen.
  • Retentio testis: Hierbij ligt de zaadbal wel in het normale indalingstraject maar kan meestal niet in het scrotum gemasseerd worden. Soms lukt het wel, maar de zaadbal blijft niet in het scrotum liggen.
  • Ectopische testis: Hierbij is de zaadbal buiten het normale indalingstraject gelegen.  

De (eventuele) behandeling is afhankelijk van de mate waarin de zaadbal is ingedaald. De retractiele testis geneest zonder chirurgische ingreep. Bij de ectopische- en retentio testis is een operatie de enige behandeling.

Moment van de operatie

Het moment waarop de afwijking bij uw kind wordt ontdekt, bepaalt wanneer hij het beste geopereerd kan worden. De arts zal u hierover verder informeren.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Uw kind moet nuchter zijn voor de operatie. Hierover vindt u meer informatie in de opnamefolder. Eventuele medicijnen kan uw kind gewoon innemen (eventueel met een klein slokje water).

Meenemen naar het ziekenhuis

In de opnamefolder leest u welke spullen u voor uw kind mee moet nemen naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd op het moment van de afspraak? Geef dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) door aan de opnameplanner. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Er kan dan iemand anders in de plaats van uw kind komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Opname en operatie

Melden

Voor de operatie wordt uw kind opgenomen op de kinderafdeling of de kinderdagbehandeling. U meldt zich hier op het afgesproken tijdstip.

Anesthesie

De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose).

De operatie

Via een sneetje in de lies wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt. Dit wordt ook gedaan met de zaadleider. De zaadbal wordt in het scrotum vastgezet.

Duur van de operatie

De operatie duurt een half uur tot drie kwartier.

Risico’s en complicaties

Bij deze operatie gelden normale risico’s op complicaties bij een operatie zoals problemen met de wondgenezing en bloeduitstortingen in het operatiegebied. Mogelijke complicaties op de langere termijn zijn een onbevredigend cosmetisch resultaat, het toch uitblijven van de normale ontwikkeling van de zaadbal en beschadiging van de structuur van de zaadstreng. In een aantal gevallen kruipt de bal weer omhoog. Eventueel kan de operatie dan een tweede keer worden uitgevoerd.

Na de operatie

Pijn

In de eerste dagen na de operatie zal uw zoon pijn hebben. De pijn verdwijnt doorgaans snel. U kunt desgewenst Paracetamol of kinderfinimal geven.

Bijwerkingen

Het balzakje kan de eerste dagen nog wat gezwollen zijn en/of wat van kleur veranderen.

Eten en drinken

Het is mogelijk dat uw zoon als gevolg van de narcose wat misselijk is. Hij kan dan het beste wat drinken. Het kan zijn dat hij een keer moet overgeven.

Koorts

Het is normaal dat kinderen de eerste tijd na een operatie lichte verhoging tot 38,5°C hebben. Deze verhoging neemt in de loop van enkele dagen af tot normaal (37°C).

Wondverzorging

De dag na de operatie kan het verband worden verwijderd en mogen de wonden nat worden. Doe na het wassen een schone pleister (Hansaplast) op de operatiewond. Bij luierkinderen moet de luier regelmatig worden verschoond om langdurig contact met urine of ontlasting te voorkomen.

Activiteiten

Over het algemeen geven kinderen zelf heel goed aan wat kan en wat niet kan. Oudere kinderen kunnen na enkele dagen weer naar school. Met activiteiten zoals fietsen, zwemmen en sporten kunt u het best even wachten tot na de controle op de polikliniek.

Hechtingen

De hechtingen in het balzakje en de buikplooi lossen vanzelf op.

Nacontrole

U krijgt bij ontslag uit het ziekenhuis een afspraak mee voor de eerste nacontrole.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u contact opnemen met de polikliniek waar uw kind onder behandeling is.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

  • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
  • toets 2 voor vragen rond opname
  • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
  • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

Polikliniek Urologie
088 250 6327

Opnameplanner kinderafdeling / kinderdagbehandeling
088 250 6966

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 april 2020

Code: URO47