VEP-onderzoek

U heeft een afspraak gemaakt voor een VEP-onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische neurofysiologie. Deze folder geeft informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een VEP-onderzoek?

VEP staat voor Visual Evoked Potential. Met dit onderzoek wordt de werking van de oogzenuw getest en daarmee dat deel van de hersenen dat invloed heeft op het gezichtsveld.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

In verband met het aanbrengen van elektroden (dopjes) op de hoofdhuid wordt u verzocht de dag voor het onderzoek uw haren te wassen. Gebruik geen haarlak, gel of vet in het haar.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. Draagt u een bril of contactlenzen, dan verzoeken wij u deze ook mee te nemen.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren melden bij de afdeling Klinische neurofysiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u gelijk een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich bij de balie op de afdeling Klinische neurofysiologie.

Mobiele telefoon op stil

U wordt verzocht uw mobiele telefoon op stil te zetten zodat deze het onderzoek niet kan verstoren.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u in een stoel. Een laborant(e) van de afdeling klinische neurofysiologie voert het onderzoek uit. Eerst wordt een oogmeting gedaan om te kijken welke onderzoeksmethode voor u het meest geschikt is. Daarna krijgt u gel op uw hoofdhuid om deze te reinigen en vervolgens worden enkele elektroden met een vette pasta op uw hoofd bevestigd. Hierna wordt het onderzoek op een van de volgende manieren uitgevoerd:

  • U kijkt aandachtig naar een beeldscherm waarbij het linker- of rechteroog is afgedekt. Het beeldscherm laat een schaakbordpatroon zien. Het beeld verspringt steeds: de witte blokjes worden zwart en de zwarte worden wit. Terwijl u naar het scherm kijkt, registreren de elektroden op het hoofd de reactie van uw hersenen.
  • U krijgt een 'duikbril' op die met behulp van een led-lamp een serie flitsen afgeeft. De elektroden op uw hoofd registeren de reactie van uw hersenen.

Soms wordt ervoor gekozen om u met beide methoden te onderzoeken.

Het onderzoek is niet pijnlijk.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. 

Na het onderzoek

Verwijderen pasta en naar huis

De vette pasta die tijdens het onderzoek in uw haar is aangebracht, wordt met een vochtig watje zoveel mogelijk verwijderd door de laborant(e). De rest kunt u thuis met shampoo uitwassen. Na afloop van het onderzoek kunt u, als u poliklinisch bent gekomen, direct naar huis.

Uitslag van het onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek op de polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met de afdeling Klinische neurofysiologie van de desbetreffende locatie of met de polikliniek Neurologie. De telefoonnummers vindt u onder het kopje Telefoonnummers.

Telefoonnummers

Polikliniek Klinische neurofysiologie
088 250 6415

Polikliniek Neurologie
088 250 5303

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 11 februari 2022

Code: KNF08