Verbreding van de bovenkaak

Afwijkingen in de stand van de kaak kunnen met een operatie gecorrigeerd worden. In deze folder vindt u informatie over een verbreding van de bovenkaak en leest u wat u van de ingreep kunt verwachten.

Redenen voor een kaakcorrectie

Groeiafwijking

In Nederland worden veel mensen behandeld door orthodontisten. Orthodontisten verplaatsen tanden en proberen op die wijze een 'stabiele beet' te maken: dat wil zeggen dat de tanden en kiezen goed op elkaar passen. Een ander woord voor 'beet' is ook wel 'occlusie'. Soms staan de kaken niet in een goede positie ten opzichte van elkaar, zodat ook de orthodontist geen goede occlusie kan bereiken. Om de kaakrelatie te verbeteren kan een kaakstandcorrectie noodzakelijk zijn. Na zo’n chirurgische correctie kan de orthodontist wél een goede en stabiele occlusie maken. 

Een veel voorkomende reden voor een kaakcorrectie is een zogenaamde overbeet. Daarbij bijt men met de ondertanden op het gehemelte van de bovenkaak. Het gehemelte is dan vaak pijnlijk. Dit kan op den duur tot verlies van de boventanden leiden. 

Soms is de stand van de onder- of bovenkaak zo afwijkend dat pijnklachten aan de kaakgewrichten ontstaan. 

Andere redenen voor een chirurgische correctie kunnen zijn:  

  • een scheefstand van het gezicht
  • het niet goed kunnen sluiten van de mond waardoor deze ‘s nachts uitdroogt
  • te veel tandvlees zichtbaar bij lachen
  • een te grote of te kleine kin

Voorbehandeling en planning

De behandeling wordt in samenspraak tussen u, uw orthodontist en uw kaakchirurg voorbereid en uitgevoerd. 

Het is bijna altijd noodzakelijk om de tanden en kiezen 'voor te bereiden' voor een kaakcorrectie. Dit gebeurt bij de orthodontist. Ongeveer een jaar voor de operatie brengt de orthodontist een vastzittende beugel (ook wel 'slotjesbeugel' genoemd) aan. Deze beugel blijft gedurende de operatie aanwezig en zal na de operatie weer door de orthodontist gebruikt worden. De orthodontische voor- en nabehandeling duurt 1,5 tot 2 jaar.

Zodra de orthodontist klaar is met de voorbereidingen, gaat u naar de kaakchirurg voor beoordeling en eventueel planning van de operatie. Omdat hiervoor vaak enige wachttijd is, raden wij u aan ongeveer 3 maanden voordat de orthodontist verwacht klaar te zijn met de voorbereidingen, een afspraak te maken bij de kaakchirurg. 

De kaakchirurg laat röntgen- en portretfoto’s maken om de situatie vóór de operatie vast te leggen. Ook worden gipsafdrukken gemaakt. Afhankelijk van het type operatie kan het zijn dat de operatie wordt voorbereid met het 3D-lab van het UMC Utrecht. U krijgt dit dan van de kaakchirurg te horen en u krijgt een eenmalige afspraak in het UMC Utrecht. De rest van de behandeling vindt in het Diakonessenhuis plaats.

Verbreding van de bovenkaak

Soms is de bovenkaak te smal ten opzichte van de onderkaak en lukt het de orthodontist niet om de tanden en kiezen in de goede positie te krijgen. Het doel van de ingreep is het bot van de bovenkaak te verzwakken. U krijgt bij deze operatie aan beide zijden een botsnede in de bovenkaak. Ook in het midden van de bovenkaak, achter de bovenlip, wordt een kleine botsnede gelegd (zie figuur 1).

Afbeelding van de bovenkaak met een kaaksnede

Figuur 1

Deze operatie gebeurt vaak in dagbehandeling. Dit betekent dat u ‘s ochtends nuchter komt en in de loop van de dag weer naar huis gaat. Voor de verbreding van de bovenkaak moet de orthodontist eerst hulpmateriaal aan de kiezen van de bovenkaak plaatsen. Zodra u de datum van operatie weet, moet u direct een afspraak maken met de orthodontist om het hulpmiddel te plaatsen.

U heeft de eerste tijd een dikker gezicht en het gevoel van de bovenlip en het tandvlees kan de eerste weken verminderd zijn. Verstandskiezen die nog verwijderd moeten worden, kunnen gelijktijdig getrokken worden. De verbreding van de bovenkaak, en later het verwijderen van de apparatuur, wordt door de orthodontist begeleid.

Preoperatieve screening

Zodra uw arts u heeft verwezen voor de operatie starten we met de voorbereiding ervan. Zo kijken we welke verdoving voor u geschikt is en of u nazorg nodig heeft. Deze voorbereiding noemen we de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat u hiervoor zelf moet doen leest u in de folder ‘Het plannen van uw operatie’.

Na de operatie

Na de operatie kunt u pijn hebben. De pijn is meestal goed te bestrijden met pijnstillers als paracetamol en ibuprofen. De eerste dag kan er nog wat bloed uit de mond komen. En de eerste dagen kunt u last hebben van een gezwollen gezicht, keelpijn en neusbloedingen.

Tijdens en na de operatie krijgt u medicijnen om zwelling van het gezicht tegen te gaan en antibiotica om infecties te voorkomen. Na de operatie krijgt u elastieken tussen boven- en onderkaak.

Om te kijken of de botstukken goed staan worden röntgenfoto’s gemaakt. Als de beet ook goed is en u voor uzelf kunt zorgen mag u weer naar huis. Als u op de dagbehandeling bent geholpen, gaat u dezelfde dag weer naar huis. U krijgt een afspraak voor het volgende polikliniekbezoek mee. Meestal is dit één week na de operatie. 

Mondverzorging 

Na de operatie begeleiden de preventie-assistentes en de kaakchirurg u. De kaakchirurg controleert de wond en kijkt of u de tanden en kiezen goed op elkaar zet. De preventie-assistente helpt en adviseert u bij de mondverzorging. Daarnaast krijgt u een spoelmiddel voor de mondreiniging. De lippen kunt u het beste goed vet houden met lippencrème of gewone huishoudvaseline. 

Voeding

De eerste dagen is vloeibaar voedsel het aangenaamst maar niet noodzakelijk, u kunt ook zachte vaste voeding gebruiken. Dit betekent: alles wat u zonder kauwen door kunt slikken, zoals pasta, puree etc. In uitzonderingssituaties zitten de kiezen echt met staaldraadjes aan elkaar vast. Dan kunt u alleen vloeibaar voedsel gebruiken. U krijgt voedingsadviezen op de verpleegafdeling en soms geeft de diëtist u nog extra advies. Zo nodig krijgt u een recept mee voor energierijke drank. 

Vragen

Als u vragen heeft, stel deze dan gerust aan uw kaakchirurg. U kunt altijd contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie via telefoonnummer 088 250 5900.

Telefoonnummers

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
088 250 5900

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 19 maart 2024

Code: MKA12