Verpleegafdeling 3A/B

U bent of wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Interne geneeskunde en Oncologie van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. In deze folder vindt u aanvullende informatie over de gang van zaken op deze afdeling. Algemene informatie over uw verblijf in het Diakonessenhuis staat in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’.

De hulpverleners

De verpleegkundigen

Op de afdeling werkt een uitgebreid team van verzorgenden, verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen. Elke kamer heeft een eigen verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Als u vragen heeft over verpleging of verzorging, kunt u deze aan hem of haar stellen. De verpleegkundige is eerste aanspreekpunt voor u als patiënt en uw familie.

Op de afdeling kunt u ook te maken krijgen met leerling-verpleegkundigen en stagiairs. Er wordt vanuit verschillende opleidingen stage gelopen. Deze leerlingen en stagiairs kunnen altijd terugvallen op ervaren verpleegkundigen.

Op werkdagen van 7.30 tot 16.00 uur is er een zorgcoördinator aanwezig. Als er zorg moet worden aangevraagd voor na uw ziekenhuisopname, dan regelt de zorgcoördinator dit samen met u en de verantwoordelijke verpleegkundige. Zorg die kan worden aangevraagd is bijvoorbeeld thuiszorg of een uitplaatsing naar bijvoorbeeld een reactiveringsafdeling. De zorgcoördinator kan u informeren over de mogelijke nazorg die vanuit het ziekenhuis geleverd kan worden.

Artsen

Op de drie locaties van het Diakonessenhuis werken meerdere internisten en oncologen. Mogelijk bent u al poliklinisch onder behandeling bij één van hen. De artsen die op afdeling 3A/B werken, komen regelmatig bij u langs op de kamer. Tijdens deze visite bespreken de artsen uw bloeduitslagen, het medisch beleid en bepalen of de behandeling aanslaat.

Arts-assistenten

Naast specialisten werkt er op de afdeling een aantal arts-assistenten. Dit zijn afgestudeerde artsen die (meestal) in opleiding zijn tot internist of oncoloog. De arts-assistent, ook wel zaalarts genoemd, is een belangrijke schakel tussen u en uw internist. Hij of zij is verantwoordelijk voor het medisch beleid, het afspreken van onderzoeken en het aanpassen van medicatie. Elke werkdag komt de arts-assistent 's ochtends met de verantwoordelijke verpleegkundige bij u op de kamer langs. Deze overlegt regelmatig met uw behandelend internist over uw herstel.

Andere medewerkers

Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor directe- en indirecte patiëntenzorg op de afdeling.  Daarnaast zijn er op de afdeling afdelingsassistenten, voedingsassistenten, zorgassistenten, huishoudelijke medewerkers en een secretaresse. Op de meeste dagen is er ook een vrijwilliger op de afdeling. Hij of zij is er om uw verblijf wat te veraangenamen. Als het nodig is schakelen de arts of verpleegkundige, in overleg met u, andere hulpverleners in bij uw behandeling, bijvoorbeeld een diëtist, fysiotherapeut, logopedist of een geestelijk verzorger.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Als het nodig is bespreken de verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners die bij een patiënt betrokken zijn, samen het verloop van de behandeling. Dat doen ze tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Als uw situatie tijdens het MDO besproken is, vertelt de verpleegkundige na afloop van het overleg aan u wat er besproken is.

Contactpersonen

Bij uw opname kunt u aangeven wie uw contactpersonen zijn. Dit kunnen meerdere mensen zijn. Wij nemen contact met hen op indien dat nodig is. U kunt één contactpersoon aanwijzen die voor meer informatie met de afdeling kan bellen en vragen kan stellen. Met uw toestemming kunnen wij deze persoon over uw situatie informeren. Vanwege drukte in de ochtend vragen we hen na 11.00 uur te bellen. Wij vragen u slechts één contactpersoon aan te wijzen om de communicatie zo helder mogelijk te houden.

Persoonlijk gesprek

Voor een persoonlijk gesprek met uw specialist, de arts-assistent of het hoofd van de afdeling kunt u of uw contactpersoon een afspraak maken via de verantwoordelijk verpleegkundige. Doorgaans vinden deze gesprekken in de middag plaats.

Familieparticipatie

Op de afdeling betrekken we naasten (familie/mantelzorgers) intensief bij de zorg voor patiënten van 70 jaar of ouder. Dit doen we omdat bij deze groep patiënten het betrekken van mantelzorgers bij de zorg, communicatie en besluitvorming, kan bijdragen aan een prettig en veilig verblijf in het ziekenhuis en betere nazorg. Dit betekent dat bij uw oudere medepatiënt ook buiten bezoektijd een naaste aanwezig kan zijn. Dit is dan altijd overlegd met de verpleegkundige.

Bent u zelf een oudere patiënt? Dan zijn uw naaste(n) van harte welkom om tijdens de opname te helpen met dagelijkse activiteiten zoals eten, drinken, douchen en aankleden. Ook kunnen u en uw naasten aangeven welke gewoonten u thuis heeft, zodat we daar in het ziekenhuis rekening mee kunnen houden. U kunt daarbij denken aan voorkeur voor eten en kleding en tijden van wassen en aankleden. Het betrekken van uw naaste(n) gebeurt in samenwerking met de verpleegkundige. Als u dit wilt, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Samen maken we hier dan afspraken over.

Bezoek

Bezoek is van harte welkom. De bezoektijden zijn:

  • maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur
  • weekend en feestdagen van 13.00 tot 20.00 uur

Met oog op de rust van u en andere patiënten verzoeken wij bezoek met maximaal twee personen te komen.

Praktische zaken

  • Neem bij opname goed schoeisel mee, een pyjama, ondergoed, sokken en dagelijkse kleding. Wij zullen u stimuleren om overdag zo mogelijk uw bed uit te gaan zodat u uw dag- en nachtritme kunt behouden.
  • Tegenover kamer 310 staat een koelkast voor patiënten. Hierin kunt u zelf meegebrachte dranken (voorzien van uw naam, datum en kamernummer) bewaren. In verband met algemene hygiëne mag u geen etenswaren in de koelkast bewaren.
  • Bloemenvazen vindt u in de kast in de spoelruimte, halverwege de gang. U kunt bloemen zelf in een vaas zetten.
  • Bloemstukjes met aarde mogen niet op de kamers staan. In de aarde kunnen schimmels zitten waar patiënten allergisch op kunnen reageren.
  • De toegangsdeuren van de afdeling gaan om 20.00 uur op slot. Uw bezoek kan aanbellen en wordt te woord gestaan door een afdelingsverpleegkundige die de deur kan openen.
  • De verpleegkundigen hebben dagelijks een overdrachtsoverleg van 7.30 tot 7.45 uur, van 15.30 tot 16.00 uur en van 23.15 tot 23.30 uur. Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele vragen aan de verpleging voor of na dit overleg te stellen.

Ontslag

De arts spreekt meestal een dag voor uw ontslag met u af, wanneer u met ontslag gaat. Het tijdstip wordt in overleg bepaald. Mocht u thuis extra zorg nodig hebben, dan wordt met u bekeken welke regelingen getroffen kunnen worden. Bij uw ontslag krijgt u een brief mee voor uw huisarts, eventueel een controleafspraak op de polikliniek of recepten voor medicatie.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan een verpleegkundige. 

Telefoonnummers

Verpleegafdeling 3 AB (Utrecht)
Afdeling 3A: 088 250 6115
Afdeling 3B: 088 250 6098

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 1 oktober 2023

Code: INT.23