Verpleegafdeling Maag-darm-leverziekten en Chirurgie

U bent of wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Maag-darm-leverziekten (MDL) en Chirurgie van het Diakonessenhuis op locatie Utrecht, route 262. In de algemene folder over opname op een verpleegafdeling van het Diakonessenhuis kunt u lezen wat de gang van zaken is in het Diakonessenhuis. Met deze folder informeren wij u graag over de afspraken op de verpleegafdeling MDL/Chirurgie.

De afdeling

Afdeling MDL/Chirurgie vindt u op de eerste etage van het Spoedzorgcentrum, route 262. De afdeling bestaat uit 31 bedden met vier-, twee- en eenpersoonskamers. Op de afdeling verplegen we patiënten met aandoeningen aan de maag, darm of lever. Er liggen zowel patiënten voor onderzoek en behandeling, als voor een operatie.

De hulpverleners

De verpleegkundigen

Op de afdeling werkt een vast team van verpleegkundigen. Per dag werken zij in drie diensten:

  • dagdienst:  07.15 – 15.45 uur
  • avonddienst: 15.00 – 23.30 uur
  • nachtdienst: 23.15 – 07.45 uur

Aan het einde van elke dienst is een overdrachtmoment tussen de verpleegkundigen van de verschillende diensten. U heeft een vaste verpleegkundige die verantwoordelijk is voor uw dagelijkse verzorging.  Als u vragen heeft over de verpleegkundige zorg of nazorg kunt u deze stellen aan deze verpleegkundige.

Teamhoofd en zorgcoördinatoren

Het teamhoofd is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling en wordt dagelijks ondersteund door zorgcoördinatoren. Zij werken vooral op de achtergrond en regelen bijvoorbeeld eventuele nazorg en vervangen het teamhoofd bij afwezigheid.

Zorgassistenten

De verpleegkundigen van de afdeling werken samen met zorgassistenten. Zij ondersteunen de verpleegkundigen bij de dagelijkse zorg voor u.

Artsen en arts-assistenten

In het Diakonessenhuis werken meerdere maag-darm-leverartsen en –chirurgen Mogelijk bent u al poliklinisch onder behandeling bij één van hen. Minimaal één keer per week komt een specialist bij u langs. Naast specialisten werken er op de afdeling een aantal arts-assistenten, afgestudeerde artsen die (meestal) in opleiding zijn tot specialist. De arts-assistent, ook wel zaalarts genoemd, is een belangrijke schakel tussen u en uw specialist. De zaalarts is op de hoogte van uw situatie en heeft dagelijks contact met uw specialist. Met uitzondering van het weekend, komt de zaalarts dagelijks bij u langs, samen met de verpleegkundige. Tijdens deze visite maken zij afspraken met u over onderzoeken en/of behandelingen. U kunt dan ook vragen stellen.

Andere medewerkers

Als het nodig is, schakelen de arts of verpleegkundige andere hulpverleners in bij uw behandeling, bijvoorbeeld een stoma- en wondverpleegkundige, MDL-verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist of een geestelijk verzorger. De arts en verpleegkundige doen dit altijd in overleg met u. Tot slot kunt u op de afdeling MDL/chirurgie te maken krijgen met afdelingssecretaresses, afdelingsassistenten en voedingsassistenten.

Voeding

Bij opname in het ziekenhuis krijgt u regelmatig maaltijden en drinken aangeboden. Voedingsassistenten van de afdeling zorgen hiervoor.

Goed eten is belangrijk. Daarmee krijgt uw lichaam de voedingstoffen en energie die nodig zijn om uw lichaam goed te laten werken.

Soms mag u een tijdje niet eten en drinken vanwege een onderzoek of een operatie. Wij stellen u hier dan van op de hoogte.

In het schema hieronder ziet u op welke tijden u het eten en drinken kunt verwachten. De tijden kunnen in de praktijk iets afwijken.

Schema maaltijden en dranken
ontbijt (broodmaaltijd)07.30 - 08.30 uur
drankenronde & tussendoortje10.00 - 10.30 uur
lunch (broodmaaltijd)12.00 - 13.00 uur
drankenronde & tussendoortje14.00 - 15.00 uur
diner (warme maaltijd)17.00 - 18.00 uur
drankenronde & tussendoortje20.00 uur

Contactpersoon

Bij uw opname kunt u aangeven wie uw contactpersonen zijn. U kunt één of meerdere contactpersonen opgeven. Wij nemen met hen contact op als dat nodig is. Wanneer uw contactpersoon vragen heeft of meer informatie wil, kan hij of zij contact opnemen met de afdeling. Met uw toestemming kunnen wij hem of haar informeren. We geven alleen informatie aan personen die u als contactpersoon heeft opgegeven en als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Afhankelijk van wat uw contactpersoon wil weten, kan deze het beste op een bepaald tijdstip bellen:

  • Informatie over hoe u de nacht heeft doorgebracht: bellen rond 07.15 uur.
  • Vragen over uw behandeling: rond 11.00 uur contact opnemen met de verpleegkundige van de afdeling. De verpleegkundigen hebben dan de artsen gesproken over uw behandeling, en kunnen hem of haar na die tijd de laatste informatie geven.

Voor een persoonlijk gesprek met uw specialist, de arts-assistent of het teamhoofd van de afdeling, kunt u of uw contactpersoon een afspraak maken via de verantwoordelijke.

Afspraken op de afdeling

  • Op de afdeling staat een koelkast voor patiënten. Hierin kunt u meegebrachte etenswaren bewaren. Voorzie die van uw naam, kamernummer en datum.
  • In het dagverblijf staat een magnetron die u in overleg met de verpleegkundige, zorgassistente of voedingsassistent kunt gebruiken.
  • Bloemen kunt u in een vaas (laten) zetten. Er zijn vazen op de afdeling. Bloemstukjes met aarde mogen niet op zaal staan. In de aarde kunnen schimmels zitten waar patiënten allergisch op kunnen reageren.
  • Als patiënt mag u aan bed uw mobiele telefoon gebruiken. Bezoek wordt verzocht buiten het ziekenhuis te bellen in verband met de rust op de afdeling.

Bezoektijden

Vanwege corona gelden in ons ziekenhuis tijdelijk aangepaste bezoektijden en bezoekregels. Zie voor onze actuele bezoekregeling https://www.diakonessenhuis.nl/coronavirus/bezoekregels

Ontslag

De arts spreekt met u af wanneer u met ontslag gaat. Het tijdstip wordt in overleg bepaald. Mocht er in de thuissituatie extra zorg nodig zijn, dan wordt met u bekeken welke regelingen getroffen kunnen worden. Bij ontslag krijgt u eventueel een afspraak mee voor controle op de polikliniek. De arts stuurt het recept voor eventuele medicijnen naar uw apotheek of naar de poliklinische apotheek van het Diakonessenhuis. De verpleegkundige stemt met u af wat uw voorkeur is.

Persoonlijk gesprek

Voor een persoonlijk gesprek met uw specialist, de arts-assistent of het teamhoofd van de afdeling, kunt u of uw contactpersoon een afspraak maken via de verantwoordelijke verpleegkundige.

Evaluatie

Wij horen hoe u uw verblijf op de afdeling heeft ervaren. Enkele dagen na uw ontslag krijgt u digitaal of per post een evaluatieformulier toegestuurd.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan een verpleegkundige.

Telefoonnummers

Verpleegafdeling Maag, darm-, leverziekten en chirurgie (1 F)
088 250 6451 (kamer 23-26) / 088 250 6452 (kamer 15-22)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via communicatie@diakhuis.nl.

Bijgewerkt op: 10 januari 2023

Code: MDL25