Verpleegkundig specialist longkanker

Uw behandelend arts heeft u verteld dat u longkanker heeft. De diagnose kanker roept waarschijnlijk veel vragen en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te horen over de ziekte, de onderzoeken en de behandeling die uw arts adviseert. Om u zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden krijgt u tijdens uw behandeling in het ziekenhuis een vast aanspreekpunt, de verpleegkundig specialist longkanker. U kunt bij haar terecht met al uw vragen en zorgen rond uw ziekte en de behandeling. In deze folder leest u wat u van de verpleegkundig specialist kunt verwachten.

Uw vaste aanspreekpunt

De verpleegkundig specialist longkanker is gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van mensen met longkanker. Zij is uw vaste aanspreekpunt in het ziekenhuis en zal u en uw naasten uitgebreid informeren over onderzoek, behandeling en nazorg.

De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die speciaal is opgeleid om naast verpleegkundige taken ook zelfstandig medische taken uit te voeren. Dit betekent dat zij lichamelijk onderzoek kan doen, onderzoeken voor u aan kan vragen en medicijnen voor kan schrijven. Zij overlegt regelmatig met uw longarts over uw behandeling.

Ook biedt zij psychosociale ondersteuning en begeleiding tijdens uw ziekteproces. U en uw naasten kunnen met al uw vragen en onzekerheden over uw ziekte en de behandeling bij haar terecht.

Een afspraak maken

U kunt zelf een afspraak maken voor het spreekuur via de polikliniek Longziekten. Vervolgafspraken maakt u in overleg met de verpleegkundig specialist. Het spreekuur vindt op alle doordeweekse dagen plaats.

Wat u kunt verwachten

Tijdens uw eerste bezoek aan het spreekuur heeft u een uitgebreid gesprek met de verpleegkundig specialist. Zij neemt met u door wat de arts u heeft verteld en informeert u over de ziekte, onderzoek en behandeling. U en uw naasten kunnen bij haar terecht met vragen rond uw ziekte zoals:

  • onderzoek en behandeling;
  • de werking van medicijnen en de bijwerkingen;
  • de gevolgen van de ziekte voor uw dagelijks leven;
  • angst en onzekerheid;
  • begeleiding bij lichamelijke of psychische klachten;
  • praktische informatie en adviezen over hoe om te gaan met beperkingen.

Vragen

In geval van vragen, problemen of onduidelijkheden kunt u altijd, buiten de reguliere afspraken om, contact opnemen. De verpleegkundig specialist is te bereiken via mail: [email protected] en [email protected]. Heeft u een dringende vraag die niet kan wachten, dan kunt u hen dagelijks telefonisch bereiken via telefoonnummer 088 250 5414 (M. Geerts) of 088 250 5141 (E. van Kulk).

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 25 juni 2019

Code: LONG16