Verpleegkundig spreekuur voor maag-darm-leverpatiënten

De maag-darm-leverarts (MDL-arts) heeft u doorverwezen naar het spreekuur van de maag-darm-leververpleegkundige (MDL-verpleegkundige). In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op het spreekuur.

Algemeen

Het spreekuur voor maag-darm-leverpatiënten

Het verpleegkundig spreekuur is een onderdeel van de polikliniek Maag-darm-leverziekten. Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling van de MDL-arts en gebeurt in nauwe samenwerking met hem of haar.

In dit spreekuur maakt u kennis met de MDL-verpleegkundige. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa en hepatitis. De MDL-verpleegkundige begeleidt u en/of uw partner en familie in het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan. Zij geeft u advies en informatie. Zij kan uw vragen beantwoorden en helpen bij problemen die u door de ziekte ondervindt. Zij is daarbij uw eerste aanspreekpunt.

Wat kan dit spreekuur voor u betekenen?

 • Uitleg en begeleiding over uw ziektebeeld en behandelmethoden
 • Voorlichting en uitleg over de onderzoeken die betrekking hebben op uw ziekte
 • Advies hoe u om kunt gaan met de symptomen en ongemakken die zich bij uw ziekte en de behandeling ervan kunnen voordoen
 • Voorlichting en uitleg krijgen over medicijngebruik, de werking en bijwerking en bijvoorbeeld leren injecteren
 • Voorlichting over de rol van voeding en leefstijl
 • Ondersteuning bij mogelijke lichamelijke en psychosociale problemen waaronder: seksualiteit en kinderwens, zwangerschap en borstvoeding, werk en opleiding, vakantie en sport/beweging

Afspraak maken

Eventuele vervolgafspraken maakt u zelf via de polikliniek Interne geneeskunde/MDL. De telefoonnummers vindt u onderaan deze folder. De vervolgafspraken kunnen afwisselend tussen de MDL-verpleegkundige en uw MDL-arts worden ingepland.

Waar en wanneer?

Het verpleegkundig spreekuur wordt gehouden op de polikliniek Interne geneeskunde/MDL op onze locaties Utrecht en Zeist.

Locatie UtrechtLocatie Zeist
MaandagWoensdag
DinsdagDonderdag
Vrijdag

Voorbereidingen

Meenemen

Het is belangrijk dat u onderstaande zaken meeneemt bij uw bezoek aan het verpleegkundig spreekuur:

 • legitimatiebewijs
 • verzekeringsgegevens (alleen bij uw eerste bezoek)
 • medicijngegevens
 • eventueel een lijstje met vragen voor de MDL-verpleegkundige

Verhinderd

Als u verhinderd bent, geef dit dan ruim van tevoren telefonisch door aan de polikliniek MDL. Een andere patiënt kan dan misschien in uw plaats komen. U kunt dan bovendien meteen een nieuwe afspraak maken.

Gang van zaken

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van polikliniek Interne geneeskunde/MDL.

 • Utrecht: route 301
 • Zeist: route 7

De MDL-verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer. Zij bespreekt uw klachten en beantwoordt uw vragen. Eventuele bloeduitslagen worden beoordeeld. Zo nodig overlegt de MDL-verpleegkundige met de MDL-arts of maakt zij een afspraak voor een (telefonisch) consult. Het eerste polikliniekbezoek duurt ongeveer een uur.

Herhaalrecept aanvragen

Bij een controlebezoek aan uw arts kunt u uw herhaalrecept aanvragen. Wilt u voor uw controlebezoek al een herhaalrecept? Dan kunt u dit online via mijnDiak aanvragen.

Via mijnDiak kunt u alléén herhaalrecepten aanvragen die door de MDL-arts zijn voorgeschreven. U kunt geen medicijnen aanvragen die u nog niet eerder voorgeschreven heeft gekregen. Hiervoor maakt u eerst een nieuwe afspraak bij uw MDL-arts.

Het recept wordt binnen een week naar uw apotheek verstuurd. Heeft u deze na een week nog niet ontvangen? Bel dan met de polikliniek.  

Als er iets veranderd is ten aanzien van uw gezondheid, bel dan met de polikliniek of uw huisarts.

Behandeling met infuus afzeggen

Wordt u behandeld met een infuus en wilt u uw afspraak afzeggen (bijvoorbeeld vanwege koorts of een infectie), dan kunt u elke werkdag tussen 8.00 en 8.30 uur bellen via telefoonnummer 088 250 6253.

Vragen

Spoedvraag

Heeft u een spoedvraag, dan zijn wij telefonisch bereikbaar via 088 250 6253:

 • maandag 9.30 – 10.15 uur
 • dinsdag t/m vrijdag 13.00 – 13.30 uur

Overige vragen

Overige vragen kunt stellen via e-mail [email protected], BeterDichtbij of de IBD-coach. U krijgt binnen drie werkdagen antwoord. Wilt u toch graag de mdl-verpleegkundige spreken, maak dan een afspraak via het afsprakenbureau, telefoonnummer 088 250 6667.

(Patiënten)organisaties

U kunt bij verschillende organisaties terecht voor informatie en lotgenotencontact. Op onderstaande websites vindt u betrouwbare informatie over uw ziektebeeld:

Telefoonnummers

MDL-verpleegkundige Interne geneeskunde
088 250 6253

Polikliniek Maag-darm-leverziekten
088 250 6667

Verpleegafdeling Maag darm-leverziekten en chirurgie (1F)
088 250 6451 (kamer 23-26)
088 250 6452 (kamer 15-22)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 25 februari 2022

Code: MDL06