Verpleegkundig spreekuur voor maag-darm-leverpatiënten

De maag-darm-leverarts (MDL-arts) heeft u doorverwezen naar het spreekuur van de maag-darm-leververpleegkundige (MDL-verpleegkundige). In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op het spreekuur.

Algemeen

Het spreekuur voor maag-darm-leverpatiënten

Het verpleegkundig spreekuur is een onderdeel van de polikliniek Maag-darm-leverziekten. Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling van de MDL-arts en gebeurt in nauwe samenwerking met hem of haar.

In dit spreekuur maakt u kennis met de MDL-verpleegkundige. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa en hepatitis. De MDL-verpleegkundige begeleidt u en/of uw partner en familie in het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan. Zij geeft u advies en informatie. Zij kan uw vragen beantwoorden en helpen bij problemen die u door de ziekte ondervindt. Zij is daarbij uw eerste aanspreekpunt.

Wat kan dit spreekuur voor u betekenen?

 • Uitleg en begeleiding over uw ziektebeeld en behandelmethoden
 • Voorlichting en uitleg over de onderzoeken die betrekking hebben op uw ziekte
 • Advies hoe u om kunt gaan met de symptomen en ongemakken die zich bij uw ziekte en de behandeling ervan kunnen voordoen
 • Voorlichting en uitleg krijgen over medicijngebruik, de werking en bijwerking en bijvoorbeeld leren injecteren
 • Voorlichting over de rol van voeding en leefstijl
 • Ondersteuning bij mogelijke lichamelijke en psychosociale problemen waaronder: seksualiteit en kinderwens, zwangerschap en borstvoeding, werk en opleiding, vakantie en sport/beweging

Afspraak maken

Eventuele vervolgafspraken maakt u zelf via de polikliniek Interne geneeskunde/MDL. De telefoonnummers vindt u onderaan deze folder. De vervolgafspraken kunnen afwisselend tussen de MDL-verpleegkundige en uw MDL-arts worden ingepland.

Waar en wanneer?

Het verpleegkundig spreekuur wordt gehouden op de polikliniek Interne geneeskunde/MDL op onze locaties Utrecht en Zeist.

Locatie UtrechtLocatie Zeist
MaandagWoensdag
DinsdagDonderdag
Vrijdag

Voorbereidingen

Meenemen

Het is belangrijk dat u onderstaande zaken meeneemt bij uw bezoek aan het verpleegkundig spreekuur:

 • legitimatiebewijs
 • verzekeringsgegevens (alleen bij uw eerste bezoek)
 • medicijngegevens
 • eventueel een lijstje met vragen voor de MDL-verpleegkundige

Verhinderd

Als u verhinderd bent, geef dit dan ruim van tevoren telefonisch door aan de polikliniek MDL. Een andere patiënt kan dan misschien in uw plaats komen. U kunt dan bovendien meteen een nieuwe afspraak maken.

Gang van zaken

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van polikliniek Interne geneeskunde/MDL.

 • Utrecht: route 301
 • Zeist: route 7

De MDL-verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer. Zij bespreekt uw klachten en beantwoordt uw vragen. Eventuele bloeduitslagen worden beoordeeld. Zo nodig overlegt de MDL-verpleegkundige met de MDL-arts of maakt zij een afspraak voor een (telefonisch) consult. Het eerste polikliniekbezoek duurt ongeveer een uur.

Herhaalrecept aanvragen

Een herhaalrecept kunt u bij een controlebezoek aan uw behandelend specialist vragen. Als u eerder een herhaalrecept nodig heeft, kunt u dit aanvragen via e-mail: [email protected] of via BeterDichtbij of de IBD-coach. Vermeld daarbij:

 • uw naam
 • burgerservicenummer (BSN) of patiëntnummer
 • naam en dosering van de medicatie die u nodig heeft

Ook buiten kantoortijden kunt u zo uw recepten aanvragen. U hoeft hiervoor niet meer naar de polikliniek te bellen. Het recept wordt binnen één werkweek naar de door u opgegeven apotheek gefaxt of verstuurd naar de ziekenhuisapotheek. U krijgt van de MDL-verpleegkundige een bevestiging.

Behandeling met infuus afzeggen

Wordt u behandeld met een infuus en wilt u uw afspraak afzeggen (bijvoorbeeld vanwege koorts of een infectie), dan kunt u elke werkdag tussen 8.00 en 8.30 uur bellen via telefoonnummer 088 250 6253.

Vragen

Spoedvraag

Heeft u een spoedvraag, dan zijn wij telefonisch bereikbaar via 088 250 6253:

 • maandag 9.30 – 10.15 uur
 • dinsdag t/m vrijdag 13.00 – 13.30 uur

Overige vragen

Overige vragen kunt stellen via e-mail [email protected], BeterDichtbij of de IBD-coach. U krijgt binnen drie werkdagen antwoord. Wilt u toch graag de mdl-verpleegkundige spreken, maak dan een afspraak via het afsprakenbureau, telefoonnummer 088 250 6667.

(Patiënten)organisaties

U kunt bij verschillende organisaties terecht voor informatie en lotgenotencontact. Op onderstaande websites vindt u betrouwbare informatie over uw ziektebeeld:

Telefoonnummers

MDL-verpleegkundige Interne geneeskunde
088 250 6253

Polikliniek Maag-darm-leverziekten
088 250 6667

Verpleegafdeling Maag darm-leverziekten en chirurgie (1F)
088 250 6451 (kamer 23-26)
088 250 6452 (kamer 15-22)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 25 februari 2022

Code: MDL06