Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met chronische nierschade

De nefroloog heeft u doorverwezen naar het spreekuur van de nefrologieverpleegkundige op de nierfalenpoli. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op het spreekuur.

Wat is het verpleegkundig spreekuur voor patiënten met chronisch nierschade?

Het verpleegkundig spreekuur is een onderdeel van de polikliniek nefrologie. Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling van de nefroloog en gebeurt in nauwe samenwerking met de nefroloog. Het spreekuur is bedoeld voor patiënten met een chronische nierziekte of een nierziekte die progressief is. In dit spreekuur worden de verschillende behandelmogelijkheden bij nierfalen uitgelegd en besproken. De nefrologieverpleegkundige zal u ondersteunen bij het maken van een behandelkeuze. Daarnaast is er in dit spreekuur aandacht voor:

  • bloeduitslagen
  • leefregels medicijngebruik en/of leren injecteren
  • voeding (in nauwe samenwerking met diëtist)
  • het omgaan met klachten en beperkingen
  • onderzoeken

De nefrologieverpleegkundige

De nefrologieverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met een (chronische) nierziekte en dialysepatiënten. Zij/hij voert verpleegkundige taken uit en biedt ondersteuning en begeleiding aan patiënten met een nieraandoening. Tevens coördineert zij/hij een aantal afspraken met andere hulpverleners. De nefrologieverpleegkundige werkt onder supervisie van de nefroloog en heeft regelmatig overleg met hem/haar.

Dagen en tijdstippen

Het verpleegkundig spreekuur vindt plaats op de polikliniek Interne geneeskunde.

  • dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur (locatie Utrecht)
  • woensdag van 9.00 tot 12.30 uur (afwisselend in Utrecht en Zeist)

Afspraak maken

De eerste afspraak op het verpleegkundig spreekuur is na verwijzing door uw nefroloog in overleg met u gemaakt. Na ieder bezoek aan de nefrologieverpleegkundige krijgt u aansluitend een vervolgafspraak. Voor een vervolgafspraak bij de nefroloog kunt u terecht bij de polikliniek Interne geneeskunde. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, geef dit dan ruim van te voren telefonisch door aan de polikliniek Interne geneeskunde. Wellicht kan er dan iemand in uw plaats komen. U kunt dan ook meteen een nieuwe afspraak maken.

Vragen

Heeft u vragen of verslechtert uw gezondheid, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Interne geneeskunde. Zijn er problemen in het weekend, neem dan contact op met uw huisarts/dienstdoende huisarts.

Telefoonnummers

Polikliniek Interne geneeskunde
088 250 6667

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 13 januari 2022

Code: INT16