Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie)

Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie, in medische termen een cholecystectomie (het verwijderen van de galblaas). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Ligging en functie van de galblaas

De galblaas is een klein peervormig orgaan dat aan de onderzijde van de lever ligt, rechts boven in de buik. De galblaas is door gangetjes verbonden met de lever en met het eerste deel van de dunne darm (de twaalfvingerige darm). Gal is een vloeistof die belangrijk is voor de vertering van vetten. Gal wordt continu aangemaakt in de lever en afgevoerd naar de galblaas, waar het wordt ingedikt en opgeslagen. Zodra er voedsel in de darm komt en vooral bij vet voedsel - perst de galblaas de gal via de afvoerbuis naar de dunne darm. Wanneer de galblaas is verwijderd wordt deze functie overgenomen door de lever en de galgangen. 

Schematische weergave van de ligging en de functie van de galblaas
Schematische weergave van een galblaas met galstenen

Galstenen

De meest voorkomende aandoening van de galblaas is de vorming van galstenen. Galstenen geven echter niet altijd aanleiding tot klachten. Alleen bij klachten van de galstenen is een verwijdering van de galblaas (cholecystectomie) aangewezen. Ook kan een operatie nodig zijn wanneer de galblaas ontstoken raakt. Iedereen kan afwijkingen aan de galblaas krijgen, maar mensen met (licht) overgewicht en met name vrouwen tussen 35 en 55 jaar lopen meer risico. 

Diagnose en onderzoeken

Aan de hand van uw klachten en aanvullend onderzoek kan de arts een diagnose stellen. Aanvullend onderzoek bestaat meestal uit een echografie. Dit is een veilig en pijnloos onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van hoogfrequente geluidsgolven. Daarmee kunnen de galblaas en de zich daarin bevindende galstenen in beeld gebracht worden. 

De behandelingsmogelijkheden

Er zijn twee methoden om de galblaas te verwijderen, de laparoscopische cholecystectomie en de gewone (conventionele) cholecystectomie. Uw behandelend arts zal met u bespreken wat in uw geval het beste is. Een galblaasoperatie duurt meestal één tot anderhalf uur. De anesthesist geeft u informatie over de anesthesie (verdoving).

Voor deze ingreep komt u doorgaans twee keer naar het ziekenhuis. In een eerste bezoek heeft u een intakegesprek met de chirurg op de polikliniek. Op een latere datum komt u naar de afdeling Dagbehandeling voor de operatie. Soms is het mogelijk om de intake en de operatie op één dag te doen. Dit  noemen we een single visit. Uw huisarts kijkt bij verwijzing of u hiervoor in aanmerking komt.

De laparoscopische cholecystectomie

Tijdens de voorbereiding voor deze operatie wordt er soms een neus-/maagsonde en soms een blaaskatheter ingebracht. Dit gebeurt wanneer u al in narcose bent en meestal direct na de operatie worden deze weer verwijderd. Bij de operatie maakt de arts gebruik van een videocamera en speciale instrumenten om de galblaas te verwijderen zonder een grote snee in de buik te maken. In plaats daarvan maakt hij vier kleine sneetjes. 

Een laparoscoop is een lange rechte buis waarop een kleine videocamera is gemonteerd en een lichtbron. Voordat de laparoscoop in de buikholte wordt gebracht wordt de buikholte opgevuld met kooldioxide, een onschuldig gas. Dit is nodig om een goed overzicht te verkrijgen. Dit gas kan het middenrif enigszins prikkelen. Via een zenuwbaan die in de richting van de schouder loopt, kan dit ertoe leiden dat u na de operatie gedurende enkele dagen een gevoelige of pijnlijke schouder heeft. Dit verdwijnt vanzelf en u hoeft zich daar geen zorgen over te maken. 

Via een snede van circa twee centimeter bij de navel wordt de laparoscoop in de buikholte gebracht. Met de laparoscoop kan de arts in de buik kijken via een videomonitor. Nu worden de andere sneden in de buikwand gemaakt. Ieder van deze sneden wordt gebruikt om een speciaal instrument in de buikholte te brengen, om de galblaas te pakken, te bewegen en te verwijderen. Na het verwijderen van de galblaas wordt soms een wonddrain achter gelaten.

Het kan voorkomen dat de arts tijdens de operatie vaststelt dat het niet (veilig) mogelijk is de galblaas laparoscopisch te verwijderen. Dat kan omdat bijvoorbeeld de galblaas ernstig ontstoken is of omdat er teveel littekenverklevingen in de omgeving van de galblaas zijn. Dan is het nodig om op de conventionele manier de galblaas te verwijderen. 

Omdat de arts de galblaas niet kan zien voordat de laparoscoop is ingebracht, zijn sommige situaties niet te voorspellen en kunnen alleen maar worden ontdekt als de operatie al is begonnen. Daarom moet u altijd rekening houden met de kans dat er een conventionele cholecystectomie moet worden uitgevoerd, terwijl er een laparoscopische operatie was voorgesteld.

Bekijk de video over de verwijdering van de galblaas met een kijkoperatie

De conventionele (gewone) cholecystectomie

Bij deze operatie maakt de arts een snede die tien tot vijftien centimeter lang kan zijn, midden in de bovenbuik of aan de rechterkant onder de ribbenboog, om langs die weg de galblaas te verwijderen.

Galwegstenen

Indien blijkt dat er nog galstenen in de galwegen zitten worden deze geopend om de stenen te verwijderen. De galwegen worden daarna weer gesloten en er blijft in de galwegen een dunne drain achter, die via een aparte steekopening door de buikwand naar buiten wordt geleid. Hierdoor kan de gal naar buiten lopen. Het afvloeien van de gal voorkomt dat er in het begin een te hoge druk in de galwegen heerst. Behalve deze galwegdrain wordt er veelal ook een wonddrain in de buik achtergelaten die eveneens via een aparte opening in de buikwand naar buiten wordt geleid. 

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig die bij een operatie altijd bestaan, zoals een nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking.  Een ernstige specifieke complicatie bij deze operatie is een beschadiging van de galwegen. Dit gebeurt gelukkig zeer zelden. De kans hierop is bij de laparoscopische cholecystectomie groter dan bij de conventionele operatie. De gevolgen daarvan zijn afhankelijk van de aard van het letsel en het tijdstip waarop het wordt vastgesteld. Een hersteloperatie kan nodig zijn.  Het kan zijn dat u na de laparoscopische operatie een branderig gevoel hebt bij het plassen. Dat komt door de katheter, die aan het begin van de operatie werd ingebracht. Het verdwijnt vanzelf. 

Na de operatie

Algemeen

De operatie heeft soms tot gevolg dat u direct erna wat misselijk en dorstig bent. Tegen de misselijkheid kunt u medicijnen krijgen. Om er voor te zorgen dat u voldoende vocht krijgt, hebt u een infuus in de arm. Zodra u weer zelf voldoende kunt drinken, kan het infuus verwijderd worden.

Na een klassieke operatie

Soms zal er een slangetje via uw neus in de maag zijn gebracht (maagsonde). Dit zorgt er voor dat uw maag leeg blijft en het voorkomt dat u moet braken. Meestal kan dit slangetje snel worden verwijderd en kunt u wat gaan drinken. Als dat goed gaat kan het drinken en daarna het eten geleidelijk worden uitgebreid. De drain die soms in het wondgebied is achtergelaten is nodig om bloed en vocht af te voeren. Zodra er geen vocht meer uit de drain komt kan deze worden verwijderd. Meestal is dat na een tot drie dagen het geval.  Als de galwegen tijdens de operatie geopend zijn geweest is er nog een tweede drain. Zoals u gelezen hebt voert deze dunne drain de gal af. Een week na de operatie worden er enkele röntgenfoto's gemaakt, waarbij via dat slangetje contrast in de galwegen wordt gespoten. Op de foto's is te zien of de gal goed naar de darm stroomt en of er geen stenen in de galwegen zijn achtergebleven. Als alles in orde is kan deze galwegdrain worden verwijderd.

Ontslag uit het ziekenhuis

Na een laparoscopische galblaasverwijdering kunt u meestal dezelfde dag naar huis, soms na één tot twee dagen. Bij een klassieke galblaasverwijdering kunt u na drie tot vier dagen weer naar huis.

Controleafspraak

U krijgt van de verpleegkundige een afspraak mee voor een (telefonische) controle.

Adviezen en leefregels

De vermoeienissen die u thuis te wachten staan worden vaak onderschat. Hulp vanuit uw directe omgeving kan zeker helpen. Al weer snel zult u merken dat u geleidelijk aan meer kunt.  De wond heeft geen speciale verzorging nodig. U kunt uzelf gewoon wassen of douchen. U hoeft geen dieet te volgen. Met veel vet tijdens een maaltijd moet u echter nog voorzichtig zijn. Probeer steeds meer uit wat u kunt verdragen. Hebt u klachten na gebruik van bepaalde voedingsmiddelen? Laat deze dan weg en probeer het later nog eens. Het is de bedoeling dat u na korte tijd weer eet wat u gewend was.  Wanneer de wond genezen is, mag u alle normale activiteiten weer hervatten. Na een laparoscopische cholecystectomie kunt u meestal weer snel aan het werk. Na een conventionele operatie kan het herstel wel eens wat langer duren. Dat is mede afhankelijk van het soort werk. 

Medicatie

 • Bij pijn mag u maximaal vier keer twee tabletten Paracetamol 500 mg per dag innemen. Voor een goede pijnbestrijding raden wij u aan dit op gezette tijden in te nemen: 8.00, 12.00, 17.00 en 22.00 uur.
 • Als u andere medicijnen gebruikt, mag u deze gewoon weer innemen.

Bewegen

 • U mag bewegen op geleide van pijn.
 • Bewegen is goed om trombose te voorkomen.
 • Voorkom druk op de buik en til geen voorwerpen die zwaarder dan 5 kg zijn.
 • Na 1 week mag u weer autorijden
 • Als de wond genezen is, mag u alle normale activiteiten weer hervatten.
 • Het herstel na een conventionele cholecystectomie duurt over het algemeen langer dan na een laparoscopische cholecystectomie omdat de wond groter is.

Wondverzorging

De wond heeft geen speciale verzorging nodig. De pleister kunt u er na 24 uur afhalen. Hechtpleisters moet u laten zitten. Deze laten vanzelf los of worden verwijderd tijdens uw controleafspraak op de polikliniek.

Douchen

 • U mag de dag na de operatie weer douchen.
 • U mag de eerste week na de operatie niet in bad in verband met het week worden van de wond.

Dieet

 • U heeft geen dieetbeperking.
 • Wees wel voorzichtig met (te) veel vet tijdens een maaltijd. Dit kan nog moeilijk te verdragen zijn.

Problemen thuis

Neem contact op met uw behandelend arts via de polikliniek (tijdens kantooruren) of via de Spoedeisende hulp (buiten kantooruren en in het weekend) als u last heeft van:

 • ontkleurde ontlasting;
 • een gele huid;
 • een temperatuur van 38,5 graden of hoger;
 • bij veranderen aan de wond: roodheid, zwelling, warmte en/of vocht uit de wond.

Bijgewerkt op: 1 december 2023

Code: CH47