Verwijderen van goedaardige plekjes van de huid

In overleg met uw dermatoloog heeft u besloten om een goedaardig plekje van uw huid te laten verwijderen. Deze ingreep vindt plaats op de polikliniek Dermatologie van een van onze locaties (Utrecht, Zeist of Doorn). In deze folder vindt u informatie over goedaardige plekjes van de huid, de behandelingsmogelijkheden en de gang van zaken rond de ingreep.

Goedaardige plekjes en de behandeling

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende soorten goedaardige plekjes en de behandelingsmogelijkheden. Voor alle behandelingen geldt dat het doel is het plekje te verwijderen met een zo goed mogelijk cosmetisch resultaat. De behandelingen vinden plaats op de polikliniek, soms zonder verdoving, soms onder plaatselijke verdoving.

Ouderdomswratje (verruca seborrhoïca)

Dit is een veelvoorkomend goedaardig ´aangroeisel´ van de huid, dat vaak ontstaat vanaf middelbare leeftijd. De oorzaak van de ouderdomswratten is niet helemaal bekend. Ze kunnen op alle plekken van het lichaam voorkomen.

Behandeling
Ouderdomswratjes worden verwijderd met een schaafapparaatje, ook wel curette genoemd. Hiermee wordt de plek als het ware weg geschraapt. Dit wordt ook wel 'shave' behandeling genoemd. Dit kan omdat een ouderdomswratje heel oppervlakkig ligt. Een andere mogelijkheid is het bevriezen van de wrat met stikstof (cryotherapie) waardoor hij na een aantal dagen zal afvallen. Deze behandelingen kunnen (kortdurend) licht pijnlijk zijn.

Steelwratje (fibroma pendulans)

Steelwratjes zijn goedaardige 'aangroeisels' van de huid. Ze komen vaak voor in de hals, oksels en op de oogleden.

Behandeling
Steelwratjes worden verwijderd door middel van wegknippen of coaguleren (branden). Deze behandelingen kunnen (kortdurend) licht pijnlijk zijn.

Goedaardige moedervlek (benigne naevus)

Een goedaardige moedervlek is een bruine of huidkleurige vlek of bobbeltje dat gevormd wordt door goedaardige moedervlekcellen.

Behandeling

 • Afschrapen/ shave behandeling - Bij deze behandeling wordt de plek  verwijderd  door deze onder plaatselijke verdoving van de huid  af te schrapen met een curette. Hiermee wordt al het weefsel dat bovenop de huid ligt verwijderd. Deze methode is vooral bruikbaar bij moedervlekken die dik op de huid liggen. Het voordeel van deze behandeling is dat er een weinig opvallend littekentje achter blijft, soms is er zelfs helemaal niets meer te zien van de plaats waar de moedervlek zit. Een nadeel van deze behandeling kan zijn dat er  soms nog een rest van de moedervlek diep in de huid aanwezig blijft. Deze rest kan later weer wat gaan groeien en dan wordt de moedervlek weer zichtbaar. Soms ontstaat een pigmentvlekje op de plaats waar de moedervlek heeft gezeten, ook als de moedervlek van te voren helemaal huidkleurig was. De moedervlek kan dan weer op dezelfde manier verwijderd worden.
 • Wegsnijden/excisie - Een andere manier van verwijderen van goedaardige moedervlekken is door deze er onder plaatselijke verdoving uit te snijden en de wond te hechten Deze methode is nodig bij moedervlekken die dieper in de huid liggen. Het voordeel van deze behandeling is dat de moedervlek definitief verwijderd wordt. Het nadeel is dat er altijd een litteken ontstaat. Vaak is dit een dun streepje, maar afhankelijk van de plaats waar de moedervlek zat,  kan dit ook een breed of verdikt litteken worden en is er geen cosmetische verbetering. Zie voor meer informatie de folder ‘Verwijderen van een huidafwijking door de dermatoloog’.

Spinnenkopje (spider naevus)

Een spinnenkopje is een klein adertje dat zichtbaar in de huid aanwezig is.

Behandeling
Een spinnenkopje kan worden weggebrand. Hierbij wordt met een zwak stroompje het adertje dichtgebrand. U voelt dit als een heel korte verbranding van de huid van minder dan een seconde. Er kan een littekentje achter blijven op de plaats die behandeld is.

Resultaat van de behandeling

Het resultaat van het verwijderen van goedaardige plekjes is niet altijd voorspelbaar:

 • Er kan onverwachte littekenvorming optreden, er kan pigment gevormd worden op de plaats waar de plek zat of er kan een wondinfectie optreden.
 • Het verwijderen van ouderdomswratjes en/of steelwratjes is een plaatselijke behandeling voor het probleem, maar lost het probleem niet op. Er kunnen altijd nieuwe wratjes ontstaan, ook op de plek waar al behandeld is. - Bij het  verwijderen van moedervlekken door de afschaafmethode kan een klein restje van de moedervlek achter blijven. Deze rest kan later weer wat gaan groeien en dan wordt de moedervlek weer zichtbaar. Soms ontstaat een pigmentvlekje op de plaats waar de moedervlek heeft gezeten, ook als de moedervlek van te voren helemaal huidkleurig was. De moedervlek kan dan weer op dezelfde manier verwijderd worden.

Voor de ingreep

Voorbereidingen thuis

 • Houd er bij het maken van de afspraak voor de ingreep rekening mee dat u tot twee weken na de ingreep niet mag zwemmen en plan uw afspraak bij voorkeur niet kort voor een vakantie. 
 • Zorg dat u paracetamol in huis heeft voor als u pijn krijgt na de ingreep. Paracetamol is verkrijgbaar bij drogist en apotheek. 
 • Zorg dat u verband materiaal in huis heeft om eventueel zelf nog een keer het verband opnieuw aan te brengen. Bijvoorbeeld wat gaasjes. Deze hoeven niet steriel te zijn.
 • Draag op de dag van de ingreep makkelijk zittende kleding zodat u de te behandelen  plek eenvoudig kunt ontbloten en weer kunt bedekken.
 • Houd er rekening mee dat na sommige behandelingen nog wat bloedvlekjes uit de schaafwondjes kunnen ontstaan. Kies kleding die daar eventueel tegen kan.
 • Als de ingreep in het gezicht plaatsvindt, verzoeken wij u op de dag van de ingreep geen make-up op te doen.
 • Gebruik op de dag van de ingreep geen crème of bodylotion.
 • Laat uw sieraden thuis.
 • Om de kans op complicaties te verkleinen en littekens zo mooi mogelijk te laten genezen, adviseren wij u om rond de ingreep te stoppen met roken. Het liefst vier tot zes weken van tevoren en minstens vier weken erna. Roken vernauwt de bloedvaten en kan er voor zorgen dat de wond minder goed geneest of dat er een infectie optreedt. 
 • Als u een pacemaker of ICD heeft, meld dit dan bij uw behandelend arts. 
 • Geef het aan als u overgevoelig bent voor pleisters. 
 • U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te zijn.
 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt geldt het volgende: 
  • Bij gebruik van Acenocoumarol: meld de datum van de ingreep bij de trombosedienst en geef aan dat de INR op betreffende datum tussen de 2 en 3 moet zijn. 
  • Bij gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine): u kunt in principe gewoon doorgaan met inname tenzij de arts u vraagt de inname te staken.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem uw legitimatiebewijs en afsprakenkaart mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) bij de polikliniek Dermatologie. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Duur van de ingreep

Hoelang de ingreep duurt, hoort u van de arts op het moment dat u de afspraak maakt.

Na de ingreep

Naar huis

Na de ingreep kunt u meteen naar huis. Zorg wel dat iemand u naar huis begeleidt.

Adviezen voor thuis

Pijnstilling
Als de ingreep onder plaatselijke verdoving heeft plaatsgevonden, voelt  de plaats van de ingreep stijf en verdoofd aan. Dit kan enkele uren duren. Als u na de ingreep pijn krijgt, kunt u het beste paracetamol gebruiken (maximaal vier keer per dag 1000 mg). Andere pijnstillers zoals aspirine of ibuprofen/diclofenac/ naproxen kunt u beter niet gebruiken. Ze hebben meer bijwerkingen, zoals maagslijmvlies irritatie. Bovendien werken ze bloedverdunnend en vergroten daardoor de kans op een bloeding of hinderlijke bloeduitstorting.

In het geval van hechtingen
Als u hechtingen heeft, gelden de volgende adviezen:

 • Laat de steristrips zitten tot de hechtingen worden verwijderd. 
 • U mag de eerste twee dagen na de ingreep het drukverband niet nat maken. Na twee dagen kunt u het drukverband verwijderen. Daarna mag u kort douchen en de haren wassen. Als de hechtpleisters nat worden, is dat geen probleem. U mag twee weken niet baden en zwemmen.
 • Als de operatie op de rug, arm of been heeft plaatsgevonden, is het verstandig twee tot vier weken rustig aan te doen met sporten.
 • Staak roken tenminste gedurende vier weken na de ingreep. Dit is om de wond beter te laten genezen.

In het geval van behandeling zonder hechtingen

 • U kunt de dag na de behandeling  weer gewoon douchen en (indien gewenst) sporten.
 • Maak de pleisters nat voordat u ze eraf haalt, bijvoorbeeld door eerst te douchen. U voorkomt daarmee dat de schaafwondjes opnieuw gaan bloeden.
 • Het is verstandig wat verbandmiddelen in huis te hebben voor het geval dat er na verwijdering van het verband toch wat plekjes gaan bloeden. Dit kan met name  het geval zijn als er veel plekken op de romp zijn weggeschaafd. In dat geval kunt u de verbanden ook twee tot drie dagen laten zitten.
 • De wondjes genezen in enkele dagen, soms blijft een lichte tot lichtbruine kleur achter (deze trekt vaak binnen enkele maanden weg).
 • Het is verstandig de eerste twee maanden na de behandeling geen zon op de huid te laten komen om pigmentvorming zoveel mogelijk te voorkomen.

Problemen thuis

Als zich na de operatie problemen voordoen zoals langdurig nabloeden, extreme pijn of koorts kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Dermatologie van het Diakonessenhuis. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Buiten kantoortijden kunt u bellen met de receptie (088 250 5000) en vragen naar de dienstdoend dermatoloog. 

Controleafspraken

Over het algemeen is geen verdere controle nodig na de ingreep. Als u er behoefte aan heeft kunt u zelf een afspraak maken.

Kosten en vergoeding

Het verwijderen van goedaardige plekjes wordt doorgaans niet door de zorgverzekeraar vergoed. Dit betekent dat u de behandeling zelf moet betalen. Uw dermatoloog vertelt u wat de prijs is per behandeling. Wij vragen u vooraf een verklaring voor geïnformeerde toestemming te ondertekenen. Met deze verklaring geeft u aan geïnformeerd te zijn over de behandeling, de prijs en dat u weet dat u deze behandeling zelf moet betalen. Enkele weken na de behandeling krijgt u een rekening thuisgestuurd.

Vragen & Contact

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de polikliniek Dermatologie. 

 • bel voor vragen of een afspraak 088 250 6433
 • bekijk de wachttijden
 • bekijk onze dermatologen

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 11 maart 2021

Code: DERM19