Verwijderen van huidkanker in het hoofd/hals gebied

In overleg met uw KNO-arts heeft u besloten om huidkanker te laten verwijderen. Deze ingreep vindt plaats op de polikliniek KNO van een van onze locaties (Utrecht, Zeist of Doorn), of op de operatie-afdeling van het Diakonessenhuis locatie Utrecht of locatie Zeist. In deze folder vindt u algemene informatie over huidkanker en de gang van zaken rond uw ingreep. Meerdere specialismen kunnen betrokken zijn bij de behandeling van huidafwijkingen. Zij werken waar nodig samen. Deze folder gaat specifiek over de behandeling door de KNO-arts.

Algemene informatie over huidkanker

Huidkanker

Huidkanker is de meest voorkomende soort kanker in Nederland. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Huidkanker wordt naar schatting bij ongeveer 80.000 mensen per jaar vastgesteld. Dit aantal stijgt nog steeds. Bij veel patiënten met huidkanker is de ziekte mede ontstaan door teveel blootstelling aan ultraviolette straling (UV-straling in o.a. zonlicht), echter ook bepaalde erfelijke lichamelijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld een licht huidtype, kunnen bijdragen aan het ontstaan van huidkanker. Soms kan huidkanker uitzaaien. Via de lymfe komen kankercellen dan terecht in de regionale lymfeklieren en groeien daar uit tot uitzaaiingen. De regionale lymfeklieren in de hals en voor het oor zijn de lymfeklieren waar uitzaaiingen van een huidtumor in het hoofd en hals gebied als eerste terecht komen.

Twee vormen van huidkanker komen het meest voor: het basaalcelcarcinoom (80%) en het plaveiselcelcarcinoom 15%). Het melanoom komt bij ongeveer 5% van de patiënten met huidkanker voor. Zeldzame huidtumoren zoals merkelcelcarcinoom, Kaposisarcoom, huidadnexcarcinoom of dermatofibrosarcoom komen in ongeveer 1% van de gevallen voor.

Basaalcelcarcinoom

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Het kan overal ontstaan, maar komt het meest voor in het gezicht en op het (kale) hoofd (de zon beschenen huid). Tumorgroei begint meestal als een glad, glazig knobbeltje. Dit groeit heel langzaam. Soms zijn daarin verwijde bloedvaatjes te zien. Na een tijd ontstaat in het midden een zweertje en daaromheen een rand met een parelachtige glans. Het heeft een korstje dat makkelijk open te halen is. Soms valt het korstje eraf. Het basaalcelcarcinoom is de minst kwaadaardige vorm van huidkanker, zaait bijna nooit uit en geeft weinig klachten. Toch is het belangrijk ook een basaalcelcarcinoom grondig te behandelen. Wordt er niets aan gedaan, dan kan het dieper de huid ingroeien. Het kan dan de weefsels onder de huid aantasten, zoals kraakbeen en botweefsel, of doorgroeien naar andere belangrijke organen zoals het oog of de gehoorgang.

Plaveiselcelcarcinoom

Het plaveiselcelcarcinoom is de tweede meest voorkomende huidkanker. Het ontstaat in de bovenste laag van de huid: de opperhuid. Het plaveiselcelcarcinoom kan overal op uw lichaam voorkomen, maar voornamelijk op plaatsen die veel in de zon zijn geweest, zoals huid van de schedel en nek, gezicht, oren, lippen, bovenkant handen, onderkant armen en benen. Meestal begint een plaveiselcelcarcinoom als een bleekroze, ruw knobbeltje. Soms met een schilferig wit plekje in het midden. Het knobbeltje wordt langzaam groter en doet soms pijn. Een plaveiselcelcarcinoom kan er ook uitzien als een kleine wond die langzaam groter wordt.

Een plaveiselcelcarcinoom ziet er vaak anders uit dan een basaalcelcarcinoom. Het heeft niet de parelachtige glans en de verwijde bloedvaatjes van het basaalcelcarcinoom. Het groeit vaak ook sneller. Een plaveiselcelcarcinoom kan uitzaaien als het niet behandeld wordt. Ongeveer 10-20% van alle plaveiselcelcarcinomen zaait uit. Dat gebeurt meestal via de lymfeklieren in de buurt van de tumor. Soms wordt daarom een echografie van de hals uitgevoerd om de lymfeklieren te laten beoordelen. Indien nodig kunnen er door een punctie cellen uit de lymfeklieren genomen worden door de radioloog voor weefselonderzoek, dit is echter relatief zeldzaam.

Melanoom

Het melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat in de pigmentcellen. Deze pigmentcellen heten ook wel melanocyten. Ze bevinden zich in de opperhuid. Melanomen komen in Nederland steeds vaker voor. Melanoom betekent letterlijk: zwart gezwel. Vaak zat er op die plek al een moedervlek. Een melanoom kan doorgroeien in de diepere lagen van de huid en heeft een sterke neiging tot uitzaaien. Melanomen kunnen overal op de huid zitten, maar hebben wel voorkeur voor bepaalde plekken. Bij vrouwen komen melanomen vaker voor op de benen. Bij mannen vooral op de rug. Maar melanomen komen ook voor op armen, in het hoofdhalsgebied en op delen die nooit in de zon komen zoals voetzolen, handpalmen en slijmvliezen.

Veranderingen in de huid die kunnen wijzen op een (beginnend) melanoom, ontstaan vaak in al aanwezige moedervlekken. Deze veranderingen in een moedervlek zijn het dikker en/of groter worden, verandering van kleur, verandering van vorm of jeuk. Verschijnselen die wat later kunnen optreden zijn pijn of bloeden van een moedervlek of een zweertje of korstje op een moedervlek. Daarnaast kan zich in een ‘gave’ huid een melanoom vormen. In eerste instantie lijkt dit melanoom op een nieuwe moedervlek. Maar deze pigmentvlek blijft groeien en gaat op den duur ook de veranderingen vertonen die hierboven zijn vermeld.

Doel van de ingreep

Deze operatie heeft als doel:

 • het in zijn geheel verwijderen van de huidkanker;
 • een zo goed mogelijk cosmetisch resultaat.

Voor de ingreep

Voorbereidingen thuis

 • Houd er bij het maken van de afspraak voor de ingreep rekening mee dat u drie weken na de ingreep niet mag zwemmen en plan uw afspraak bij voorkeur niet kort voor een vakantie.
 • Zorg dat u paracetamol in huis heeft voor als u pijn krijgt na de ingreep. Paracetamol is verkrijgbaar bij drogist en apotheek.
 • Draag op de dag van de operatie makkelijk zittende kleding zodat u de te opereren plek eenvoudig kunt ontbloten en weer kunt bedekken.
 • Als de ingreep in het gezicht plaatsvindt, verzoeken wij u op de dag van de ingreep geen make-up op te doen.
 • Gebruik op de dag van de ingreep geen crème of bodylotion.
 • Laat uw sieraden thuis.
 • Om de kans op complicaties te verkleinen en littekens zo mooi mogelijk te laten genezen, adviseren wij u om rond de ingreep te stoppen met roken. Het liefst vier tot zes weken van tevoren en enkele weken erna. Roken vernauwt de bloedvaten en kan er voor zorgen dat de wond minder goed geneest of dat er een infectie optreedt.
 • Als u een pacemaker of ICD heeft, meld dit dan bij uw behandelend arts.
 • Gebruikt u bloedverdunnende middelen, dan kan het nodig zijn deze in overleg met uw arts tijdelijk te staken. Uw arts zal dit met u bespreken.
 • Geef het aan als u overgevoelig bent voor pleisters.
 • Als u onder lokale verdoving wordt geholpen hoeft u niet nuchter te zijn. Als u op de operatie-afdeling onder narcose geholpen wordt, dient u nuchter te zijn. Informatie hierover vindt u in de folder algehele en regionale anesthesie.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem uw legitimatiebewijs en afsprakenkaart mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) bij de polikliniek KNO. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Dag van de ingreep

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling waar u voor de ingreep wordt verwacht.

Verdoving

De ingreep vindt plaats onder plaatselijke of algehele verdoving. Uiteraard zal de methode die op u van toepassing is tevoren worden besproken. Meer informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’

De behandeling/ ingreep

Behandeling basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom

In de meeste gevallen is een operatie de behandeling van eerste keus. Vaak zal de behandelend chirurg de tumor onder plaatselijke verdoving verwijderen (excisie). Hierbij snijdt hij een randje gezonde huid mee (marge) om er zeker van te zijn dat hij alle tumor verwijdert. Bij grotere tumoren en/of tumoren met een agressieve groeiwijze zal hij meer huid weghalen. Het kan zijn dat de chirurg de wondranden dan niet bij elkaar krijgt omdat de wond te groot is. Een reconstructie kan dan nodig zijn om de wond te sluiten. Dit gebeurt vaak met een huidtransplantatie.

Bij een huidtransplantatie plaatst de arts een stukje huid van een andere plaats van het lichaam op de wond. Voor plaatsen in het gezicht gebruikt hij hiervoor meestal huid van de hals of van het been. Om de afwijking verder te verfraaien kan later  een meer uitgebreide reconstructie plaatsvinden. Een patholoog onderzoekt de snijranden van het weggesneden weefsel onder de microscoop. Vindt hij nog tumorcellen in de rand van het verwijderde weefsel, dan is meestal een tweede operatie nodig om er zeker van te zijn dat de kanker volledig verwijderd is. In sommige gevallen wordt gekozen voor bestraling (radiotherapie). Deze specifieke gevallen zal de chirurg met u bespreken.

Behandeling melanoom

Bij vermoeden op een melanoom is weefselonderzoek nodig. Het plekje moet in zijn geheel, met een marge van 2 mm worden verwijderd. Deze ingreep noemen we ook wel een diagnostische excisie: verwijdering van een stukje weefsel met de bedoeling de diagnose te stellen en dieptegroei te bepalen. Pas als de uitslag van het weefselonderzoek bekend is, weet de behandelend arts of het een melanoom is en welk type.

Nadat de uitslag van het weefselonderzoek bekend is en de diagnose ‘melanoom’ is bevestigd, wordt het litteken van de eerdere ingreep voor de zekerheid samen met een deel van het omliggende, gezonde weefsel verwijderd. Het opnieuw verwijderen van een stukje weefsel heet daarom re-excisie of definitieve excisie. Hoe dikker het melanoom, hoe meer gezonde huid de arts weghaalt. Uitzaaiingen  worden meestal in de regionale lymfeklieren ontdekt. Bij melanomen kunnen uitzaaiingen ook ontstaan door de vorming van zogenoemde satellieten, dit zijn kleine uitzaaiingen in de huid rondom (het litteken van) de oorspronkelijke tumor. Het kan ook nodig zijn een schildwachtklier procedure te verrichten. Hierbij wordt de klier verwijderd, die als eerste lymfevocht uit de tumor opvangt. Door deze te onderzoeken kan onderzoek gedaan worden naar uitzaaiingen.

Doorverwijzing

In meer ernstige gevallen kan het nodig zijn dat u doorverwezen wordt naar het Nederlands Kanker Instituut/ Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AvL), het Amsterdam UMC locatie VUmc, of het UMC Utrecht.

Na de ingreep

Naar huis

Als u op de polikliniek bent behandeld kunt u na de ingreep meteen naar huis. Zorg wel dat iemand u naar huis begeleidt. Als u op de operatiekamer geholpen bent kan het zijn dat u dezelfde dag naar huis kan. Bij een uitgebreidere afwijking blijft u ook een nacht in het ziekenhuis en gaat u de dag na de ingreep naar huis.

Adviezen voor thuis

In de meeste gevallen gelden onderstaande adviezen. Als andere instructies van toepassing zijn, hoort u dit van de arts.

 • De wondverzorging vindt u in de bijgevoegde folder 'Wondverzorging'.
 • De plaats van de ingreep voelt door de verdoving stijf en verdoofd aan. Dit kan enkele uren duren. Als u daarna pijn krijgt, kunt u het beste paracetamol gebruiken (maximaal vier keer per dag 1000 mg). Andere pijnstillers zoals aspirine of ibuprofen/diclofenac/naproxen kunt u beter niet gebruiken. Ze hebben meer bijwerkingen, zoals maagslijmvlies irritatie. Bovendien werken ze bloedverdunnend en vergroten daardoor de kans op een bloeding of hinderlijke bloeduitstorting.
 • Soms is het nodig voor een week preventief antibiotica te gebruiken. U krijgt hiervoor zo nodig een recept mee van uw KNO-arts.

Problemen thuis

Als zich na de operatie problemen voordoen zoals langdurig nabloeden, extreme pijn of koorts kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek KNO van het Diakonessenhuis. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Buiten kantoortijden kunt u bellen met de Spoedeisende hulp.

Controleafspraak

Eén tot twee weken na de operatie heeft u een controleafspraak op de polikliniek. De hechtingen worden verwijderd, uw KNO-arts bespreekt de uitslag van het weefselonderzoek met u en controleert de wond.

Opvolging

Na de behandeling van uw huidtumor zal u om toerbeurt nog op controle komen bij uw dermatoloog en KNO-arts, ter controle van de geopereerde plek en controle van de halsklieren. Wij raden u aan uw lichaam periodiek te laten controleren door een dermatoloog op nieuwe huidtumoren, niet alleen op het gezicht, maar over het gehele lichaam.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de polikliniek KNO. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek KNO Utrecht/ Zeist
088 250 5026

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 augustus 2020

Code: KNO48