Verwijderen van huidkanker door de plastisch chirurg (eventueel met huidplastiek of huidtransplantatie)

In overleg met uw plastisch chirurg heeft u besloten om een huidafwijking(vermoedelijk huidkanker) te laten verwijderen. Deze ingreep vindt plaats op de polikliniek Plastische chirurgie van een van onze locaties (Utrecht, Zeist of Doorn) of op de afdeling Dagbehandeling van het Diakonessenhuis locatie Utrecht of locatie Zeist. In deze folder vindt u algemene informatie over de gang van zaken rond de ingreep en over de voorbereidingen en nazorg thuis. Meerdere specialismen kunnen betrokken zijn bij de behandeling van huidafwijkingen. Zij werken waar nodig samen. Deze folder gaat specifiek over de behandeling door de plastisch chirurg.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Doel van de ingreep

Deze operatie heeft als doel:

 • het in zijn geheel verwijderen van de huidafwijking;
 • een zo goed mogelijk cosmetisch resultaat.

Er wordt altijd een klein randje extra huid (enkele millimeters) rond de zichtbare huidafwijking weggehaald omdat zich hier ook afwijkende cellen kunnen bevinden. Het verwijderde weefsel gaat voor microscopisch onderzoek naar het laboratorium voor een definitieve diagnose en om te controleren of de afwijking in zijn geheel verwijderd is.

Voor de ingreep

Voorbereidingen thuis

 • Houd er bij het maken van de afspraak voor de ingreep rekening mee dat u tot twee weken na de ingreep niet mag zwemmen en plan uw afspraak bij voorkeur niet kort voor een vakantie.
 • Zorg dat u paracetamol in huis heeft voor als u pijn krijgt na de ingreep. Paracetamol is verkrijgbaar bij drogist en apotheek.
 • Draag op de dag van de operatie makkelijk zittende kleding zodat u de te opereren plek eenvoudig kunt ontbloten en weer kunt bedekken.
 • Als de ingreep in het gezicht plaatsvindt, verzoeken wij u op de dag van de ingreep geen make-up op te doen.
 • Gebruik op de dag van de ingreep geen crème of bodylotion.
 • Laat uw sieraden thuis.
 • Om de kans op complicaties te verkleinen en littekens zo mooi mogelijk te laten genezen, adviseren wij u om rond de ingreep te stoppen met roken. Het liefst vier tot zes weken van tevoren en enkele weken erna. Roken vernauwt de bloedvaten en kan er voor zorgen dat de wond minder goed geneest of dat er een infectie optreedt.
 • Als u een pacemaker of ICD heeft, meld dit dan bij uw behandelend arts.
 • Gebruikt u bloedverdunnende middelen, dan kan het nodig zijn deze in overleg met uw arts tijdelijk te staken. Uw arts zal dit met u bespreken.
 • Geef het aan als u overgevoelig bent voor pleisters.
 • U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te zijn.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem uw legitimatiebewijs en afsprakenkaart mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) bij de polikliniek Plastische chirurgie. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Gang van zaken rond de ingreep

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling waar u wordt verwacht.

De ingreep

De ingreep start met het maken van een tekening op de huid rond de afwijking: het operatieve plan. Vervolgens krijgt u rond de huidafwijking een of meerdere verdovingsprikken. Dit kan kortdurend een pijnlijk of branderig gevoel geven. Daarna snijdt de plastisch chirurg de huidafwijking weg.

In principe worden de wondranden aan elkaar gehecht. Als dit niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van een huidplastiek of huidtransplantaat. Bij deze techniek wordt huid van elders gebruikt om de wond te sluiten. Dit kan huid zijn uit de directe omgeving van de wond (een zogenaamde huidplastiek) of huid van een ander deel van uw lichaam (een huidtransplantaat). Er zijn verschillende soorten huidplastieken en huidtransplantaten. Afhankelijk van de plaats en grootte van de afwijking bespreekt de plastisch chirurg met u welke soort nodig is en wat dit inhoudt. Soms wordt ervoor gekozen de uitslag van het onderzoek af te wachten voordat de wond gesloten wordt. Dit betekent dat de wond enkele dagen tot een week open blijft. Uiteraard wordt de wond gedurende die periode verbonden.

Duur van de ingreep

De ingreep duurt 15 tot 30 minuten afhankelijk van de grootte en de plaats van de afwijking. Als een huidplastiek of huidtransplantaat nodig is, kan de ingreep langer duren.

Na de ingreep

Naar huis

Na de ingreep kunt u meteen naar huis. Zorg wel dat iemand u naar huis begeleidt.

Adviezen voor thuis

In de meeste gevallen gelden onderstaande adviezen. Als andere instructies van toepassing zijn, hoort u dit van de arts.

 • U kunt een tot twee dagen na de operatie weer douchen. De hechtpleisters/strips kunt u laten zitten tot het volgende bezoek aan de polikliniek. Ze mogen nat worden. Als er ook een wondpleister over de strips is geplakt, moet u deze verwijderen voor het douchen. Meestal is een nieuwe pleister daarna niet meer nodig. 
 • De plaats van de ingreep voelt door de verdoving stijf en verdoofd aan. Dit kan enkele uren duren. Als u daarna pijn krijgt, kunt u het beste paracetamol gebruiken (maximaal vier keer per dag 1000 mg). Andere pijnstillers zoals aspirine of ibuprofen/diclofenac/naproxen kunt u beter niet gebruiken. Ze hebben meer bijwerkingen, zoals maagslijmvlies irritatie. Bovendien werken ze bloedverdunnend en vergroten daardoor de kans op een bloeding of hinderlijke bloeduitstorting.

Problemen thuis

Als zich na de operatie problemen voordoen zoals langdurig nabloeden, extreme pijn of koorts kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Plastische chirurgie van het Diakonessenhuis. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Buiten kantoortijden kunt u bellen met de Spoedeisende hulp.

Controleafspraken

Eén tot twee weken na de operatie heeft u een controleafspraak op de polikliniek. De plastisch chirurg verwijdert eventuele hechtingen, bespreekt de uitslag van het weefselonderzoek met u en controleert de wond. Er is een kleine kans dat de afwijking bij de eerste ingreep niet helemaal verwijderd is. Meestal is dan een extra ingreep nodig.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de polikliniek Plastische chirurgie. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Plastische chirurgie
088 250 5981

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 19 april 2018

Code: PC12