Verwijdering van een zaadbal (orchidectomie)

U wordt binnenkort opgenomen in het Diakonessenhuis voor het verwijderen van een zaadbal. Het verwijderen van een zaadbal wordt ook wel 'orchidectomie' genoemd. Uw uroloog heeft al een aantal zaken met u besproken. In deze folder kunt u het een en ander nog eens rustig nalezen en wordt op diverse zaken wat dieper ingegaan.

Algemene informatie over een ziekenhuisopname vindt u in de folder 'Opname in het Diakonessenhuis'. U kunt deze folder inzien en downloaden op onze website.

Ligging en functie van de zaadballen

De testes ofwel zaadballen, zijn ovaal van vorm en ongeveer vier tot vijf centimeter groot. Elke man heeft twee zaadballen. Normaal gesproken zijn beide zaadballen in de balzak aanwezig. De zaadballen produceren spermacellen en het mannelijke geslachtshormoon testosteron.

Waarom deze ingreep?

We doen deze ingreep bij een vermoeden op zaadbalkanker. Aanleiding is meestal een tumor/verdikking in een van de zaadballen. Bij de ingreep wordt de aangedane zaadbal met tumor, de bijbal en zaadleider operatief verwijderd voor nader onderzoek. Voor een betrouwbare uitslag is het helaas niet voldoende om alleen de tumor weg te nemen. De weggenomen zaadbal wordt op het laboratorium onderzocht door een patholoog. Dit onderzoek wijst uit of er inderdaad sprake is van zaadbalkanker. Een week na de operatie komt u terug voor het bespreken van de uitslag en het vervolgbeleid.

De gevolgen van een orchidectomie

Zolang de overblijvende zaadbal goed functioneert, leidt het verwijderen van een zaadbal niet tot vermindering van het libido of tot impotentie. Ook de vruchtbaarheid vermindert niet omdat de andere zaadbal deze functie in zijn geheel overneemt.  Bij nabehandelingen zoals chemotherapie is er wel invloed op de vruchtbaarheid. Als u een kinderwens heeft, kunt u besluiten tot het laten invriezen van zaad. De uroloog zal dit met u bespreken.

Voorbereidingen

Medicatie

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit van tevoren melden bij de uroloog. In overleg met hem/haar zult u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie moeten stoppen. Na de operatie overlegt u met uw uroloog wanneer u weer kunt beginnen met het gebruik van deze medicijnen.

Preoperatieve screening

Zodra uw arts u heeft verwezen voor de operatie starten we met de voorbereiding ervan. Zo kijken we welke verdoving voor u geschikt is en of u nazorg nodig heeft. Deze voorbereiding noemen we de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat u hiervoor zelf moet doen leest u in de folder ‘Het plannen van uw operatie’.

Verdoving

De ingreep vindt plaats onder algehele verdoving (narcose) of een ruggenprik. Meer informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie'. 

Nuchter zijn

Voor deze operatie moet u nuchter zijn. Voorschriften over nuchter zijn vindt u in de folder 'Algehele en regionale anesthesie'

Vervoer regelen

Na de ingreep mag u niet zelf aan het verkeer deelnemen. Dit is voor uw eigen veiligheid, maar ook met oog op uw aansprakelijkheidsverzekering. Vraag iemand om u met de auto op te halen of neem een taxi.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem uw medicijnen en een actueel medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis. Een actueel medicatieoverzicht kunt u krijgen bij uw apotheek.

Opname en operatie

Tijdstip van opname

Een dag voor de opname hoort u hoe laat en waar u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Melden

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. Hier neemt u plaats in de ontvangstruimte.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Een verpleegkundige haalt u op voor het opnamegesprek. Hij/zij vraagt u naar uw medicijnen en de naam van uw contactpersoon. De verpleegkundige vertelt u hoe laat u ongeveer geopereerd wordt.

Na het opnamegesprek gaat u terug naar de ontvangstruimte tot de verpleegkundige u ophaalt voor de operatie. De verpleegkundige brengt u naar de voorbereidingsruimte. Onderweg laat u uw bagage achter in een kluisje.

In de voorbereidingsruimte kleedt u zich om in een operatiejasje en neemt u plaats op een bed. Uw kleding gaat samen met de sleutel van uw kluis in een tas die u van de verpleegkundige krijgt. Deze tas wordt aan uw bed bevestigd en blijft dus bij u in de buurt.

Vervolgens krijgt u medicijnen ter voorbereiding op de operatie. Er wordt een infuusnaald geprikt, uw bloeddruk wordt gemeten en u krijgt plakkers op uw borst om uw hartfunctie tijdens de operatie in de gaten te kunnen houden.

Gang van zaken rond de operatie

Na het maken van de snee in de lies verwijdert de uroloog de zaadbal met een gedeelte van de zaadleider en hecht de wond. De hechtingen lossen na ongeveer twee weken op en hoeven dus niet te worden verwijderd.

De verwijderde zaadbal wordt voor onderzoek naar het laboratorium gestuurd. Dit onderzoek duurt ruim een week. U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw uroloog. Afhankelijk van deze uitslag wordt een plan opgesteld voor verdere behandeling.

Duur van de operatie

De operatie duurt 30 minuten.

Na de operatie

Naar huis

Na de operatie wordt u naar de dagbehandeling gebracht. Als u zich goed voelt en de wond ziet er goed uit kunt u dezelfde dag weer naar huis. Zorg dat iemand u met de auto ophaalt, of neem een taxi.

Prothese

Het is mogelijk om op een later moment een kunstbal (prothese) te plaatsen. Bespreek deze wens met uw uroloog.

Weer thuis

Nazorginstructies

Wij adviseren u de eerste tien dagen na deze ingreep:

  • voorzichtig te zijn met hoesten, persen en niezen;
  • geen zwaar lichamelijk werk te verrichten;
  • niet te fietsen, te zwemmen of te sporten;
  • geen geslachtsgemeenschap te hebben.

De dag na de operatie kunt u over het algemeen weer lichte dagelijkse werkzaamheden oppakken. Zware werkzaamheden moet u echter nog vermijden. Om nabloeding te voorkomen, kunt u het best de rest van de dag rustig aan doen. Als de verdoving is uitgewerkt, kan het gebied van de balzak en liezen pijnlijk worden. Hiervoor kunt u een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol). Wacht bij pijnklachten niet te lang met het innemen van uw pijnmedicatie. U kunt normaal douchen. Baden mag pas weer vijf dagen na de ingreep. Het wondje/ de wondjes moeten eerst genezen zijn.

Problemen thuis

Neem in de volgende gevallen contact op met de polikliniek Urologie (binnen kantoortijden) Buiten kantooruren kunt u binnen 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis contact opnemen met de Spoedeisende hulp. Na deze periode neemt u buiten kantooruren contact op met de huisartsenpost:  

  • Als u koorts krijgt boven de 38.5 °C of langer dan 24 uur 38°C of hoger heeft;
  • Bij toenemende pijn en pijnklachten die niet reageren op de voorgeschreven pijnmedicatie;
  • Als er roodheid en/of zwelling ontstaat in het operatiegebied.
  • Als er een nabloeding van de wond is;
  • Er een forse toename van zwelling van de penis of balzak is.

Controleafspraak

Ongeveer een week na ontslag uit het ziekenhuis komt u voor een controleafspraak bij uw uroloog. De uroloog vertelt u wat de uitslag is van het weefselonderzoek van de tumor. Ook bespreekt de uroloog eventuele verdere onderzoeken en behandelingen.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de polikliniek Urologie.

Meer informatie

Meer informatie over zaadbalkanker vindt u op de volgende websites:

Telefoonnummer

Polikliniek Urologie
088 250 6327

Opmerkingen

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 23 februari 2024

Code: URO51