Verzamelen 24-uurs urine

In deze folder vindt u informatie over het verzamelen van 24-uurs urine. Voor dit onderzoek moet u gedurende 24 uur uw urine verzamelen in speciale plastic flessen.

Voorbereidingen

Ophalen plastic flessen

De flessen haalt u op bij de polikliniek Bloedafname van het ziekenhuis.

 • locatie Utrecht, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
 • locatie Zeist, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
 • locatie Doorn, maandag t/m vrijdag, 8.00 – 15.30 uur

Neem bij het ophalen van de flessen het laboratoriumaanvraagformulier mee naar het ziekenhuis. U krijgt standaard twee flessen en etiketten met uw gegevens mee.

Voor vrouwen geldt: verzamel géén urine tijdens de menstruatieperiode. Verzamel de urine voorafgaand aan of na de menstruatie.

Het verzamelen van de urine

Hieronder vindt u een aantal richtlijnen voor het verzamelen van de urine.

 • Plas 's morgens de eerste plas na het opstaan niet in een fles maar in het toilet.
 • Verzamel vervolgens gedurende 24 uur (ook 's nachts) iedere volgende hoeveelheid urine die u plast in een fles.
 • Ga door met het verzamelen van de urine tot en met de volgende ochtend.
 • Doe de volgende morgen de eerste urine na het opstaan nu wel in een fles.
 • U mag de urine eerst opvangen in een schone po en daarna overgieten in een fles. U kunt ook direct in de fles plassen.
 • Sluit de fles steeds goed af.
 • Bewaar de flessen met urine koel en donker.
 • Noteer op de etiketten de datum en tijd waarop u bent begonnen met het verzamelen én de datum en tijd waarop het verzamelen is beëindigd. Na het verzamelen plakt u de etiketten met uw gegevens op de flessen.
 • Lever de flessen na het verzamelen van de urine, samen met het aanvraagformulier, zo spoedig mogelijk af bij de locatie waar u de lege flessen heeft opgehaald. Voor het inleveren van dit materiaal hoeft u geen afspraak te maken. Zie voor locaties en openingstijden het kopje 'Ophalen plastic flessen' aan het begin van deze folder.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek Bloedafname of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Polikliniek Bloedafname
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 28 november 2022

Code: KCHI09