Verzamelen van een portie urine

In deze folder vindt u informatie over het verzamelen van een portie urine. U leest hoe u de urine opvangt en inlevert.

Voorbereiding

Ophalen urinepotje

Het urinepotje kunt u ophalen bij de polikliniek Bloedafname van het ziekenhuis of kopen bij uw apotheek.

Locatie Utrecht Begane grond, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
Locatie Zeist Begane grond, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
Locatie Doorn Buitenpolikliniek, maandag t/m vrijdag, 8.00 – 15.30 uur

Belangrijk

De urine hoeft geen ochtendurine te zijn.

Voor vrouwen geldt: verzamel géén urine tijdens de menstruatieperiode. Verzamel de urine voor of na de menstruatie.

Urine verzamelen

Zo verzamelt u de urine:

Stap 1

Draai de deksel van het potje.  Let op: Onder de sticker zit een naald. Verwijder de sticker NIET!

Afbeelding van het opendraaien van een potje

Stap 2

Plas in het urinepotje tot minstens de helft is gevuld. Draai de deksel er weer op. Noteer op het potje: uw naam, geboortedatum en de datum en tijdstip waarop u in het potje heeft geplast

Afbeelding van een potje urine

Inleveren

Lever het potje urine en het aanvraagformulier binnen 2 uur na productie in bij de polikliniek Bloedafname op locatie Utrecht, Zeist of Doorn.

Locatie Utrecht Begane grond, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
Locatie Zeist Begane grond, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
Locatie Doorn Buitenpolikliniek, maandag t/m vrijdag, 8.00 – 15.30 uur

Voor het inleveren van urine hoeft u geen afspraak te maken.

Er bestaat ook de mogelijkheid om bij de polikliniek Bloedafname van het Diakonessenhuis (locatie Utrecht, Zeist of Doorn) urine op te vangen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek Bloedafname of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Laboratorium KCHI
088 250 6534 (keuze 1)

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 14 november 2022

Code: KCHI17