Video-interactiebegeleiding op de kinderafdeling

Een ziekenhuisopname kan voor u en uw kind ingrijpend zijn, zeker als deze langere tijd duurt. De verzorging van uw kind moet u deels overlaten aan de arts en de verpleegkundigen en er komen veel nieuwe indrukken op u en uw kind af. De medewerkers van de kinderafdeling bieden u zoveel mogelijk ondersteuning in deze periode. Zij kunnen hierbij gebruik maken van videointeractiebegeleiding. Met deze methode krijgt u inzicht in het contact tussen u en uw kind en leert u hoe u het contact kunt verstevigen.

Wat is video-interactiebegeleiding?

Het doel van video-interactiebegeleiding is om u bewust te maken van de positieve contactmomenten met uw kind. De verpleegkundige of de medisch pedagogisch zorgverlener maakt een korte video-opname van u en uw kind tijdens de verzorging, het eten of een spelmoment. Zij/hij kijkt deze video opname later met u terug. Aan de hand van de beelden kijkt u samen welke signalen uw kind geeft om met u in contact te komen en/of te blijven. Bij het terugkijken wordt gekeken naar:

  • de initiatieven die uw kind neemt;
  • uw reactie daarop;
  • de reactie van uw kind daar weer op.

U ziet dan terug hoe uw kind reageert op uw stem en uw aanraking. Ook ziet u hoe u uw kind kunt geruststellen en hoe uw kind ervan geniet om bij u te zijn. U krijgt de videobeelden mee naar huis.

Voor wie is video-interactiebegeleiding bedoeld?

U kunt gebruik maken van video-interactiebegeleiding als:

  • uw kind veel huilt; 
  • er sprake is geweest van contactonderbreking (bijvoorbeeld door couveuseopname);
  • uw kind moeilijk slaapt of moeilijk eet; 
  • uw kind ernstig of langdurig ziek is of blijvend letsel heeft opgelopen;
  • u vragen heeft over de ontwikkeling van en/of de omgang met uw kind.

Huilen

Als uw kind veel huilt, kan de kinderarts u voor video-interactiebegeleiding verwijzen naar de verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener. Deze laat u aan de hand van de videobeelden zien op welke signalen uw kind goed reageert en wanneer het aandacht heeft voor de omgeving. De signalen zijn vaak zo minimaal, dat ze zonder het stilstaande beeld van de video niet te zien zijn. De verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener vertelt u hoe u nog beter contact kunt maken en wat u kunt doen om uw kind te helpen.

Moeilijk eten of slapen

Ook als uw kind moeilijk eet of slaapt, kan de kinderarts u verwijzen naar de video-interactiebegeleiding. De videobeelden laten zien hoe uw kind reageert op de momenten dat het gaat eten of slapen. Het kan u laten zien hoe u uw kind helpt, zodat hij kan eten of gaan slapen.

Ziekte

Bij ernstig of langdurig zieke kinderen bent u als ouder waarschijnlijk vaak ongerust of bezorgd om het welzijn van uw kind. Video-interactiebegeleiding kan u helpen om ondanks de bezorgdheid op een ontspannen manier met uw kind om te gaan. Het kan u laten zien hoe uw kind ondanks zijn ziekte toch geïnteresseerd is in u, in zijn omgeving en in activiteiten. Het kan u helpen manieren te vinden om op de signalen van uw kind in te gaan, zodat het zich kan blijven ontwikkelen.

Handicap

Bij kinderen met een handicap zijn de initiatieven tot het maken van contact soms vluchtig of minimaal. Video-interactiebegeleiding kan de contactsituaties uitvergroten en zichtbaar maken.

Vragen

Als u vragen heeft over de ontwikkeling van en/of de omgang met uw kind of over de videointeractiebegeleiding in het ziekenhuis, zullen de verpleegkundigen of de medisch pedagogisch zorgverleners van de kinderafdeling deze graag beantwoorden.

(Patiënten)organisaties

Voor meer informatie kunt u terecht bij het landelijk bureau van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbegeleiding (AIT) Postadres:

Postbus 581
2070 AN Santpoort-Noord
Bezoekersadres: Middenduinerweg 44
2071 AN Santpoort-Noord
E-mail: [email protected]
Telefoon: 023-520 2500

Telefoonnummers

Kinderafdeling (5 C)
088 250 6134

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 3 mei 2019

Code: K07