Voedselprovocatietest bij kinderen

Uw kind heeft binnenkort een afspraak voor een voedselprovocatietest vanwege een (mogelijke) voedselallergie. Deze test vindt plaats op de Kinderdagbehandeling in het Diakonessenhuis in Utrecht. De verpleegkundig specialist, kinderarts of kinderarts-allergoloog heeft u al uitgebreid geïnformeerd over deze test. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en vindt u informatie over de gang van zaken tijdens de opname.

Wat is een voedselprovocatietest?

Een voedselprovocatietest is een test waarbij een bepaald voedingsmiddel in toenemende hoeveelheid wordt toegediend. Het doel hiervan is te achterhalen of iemand allergisch is voor een bepaald voedingsmiddel. Er zijn twee manieren om de test af te nemen: dubbel blind of open.

Dubbel blind

Bij het dubbel blind afnemen van de test krijgt uw kind, op twee verschillende dagen, naast het voedingsmiddel ook een placebo toegediend. Een placebo is een ‘nepproduct’. Op de ene dag zit de placebo in de testvoeding, op de andere dag het voedingsmiddel waar uw kind mogelijk allergisch op reageert (pinda, noot, koemelk etc.). De voedingsmiddelen (koekjes en drankjes) zijn zo ontwikkeld dat uw kind het verschil tussen het verdachte voedingsmiddel en de placebo niet kan proeven, ruiken of zien. De verpleegkundige, arts en de ouders weten niet op welke dag het kind het echte voedingsmiddel of de placebo krijgt. Dit doen we om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen.

Open

Bij een open provocatietest wordt het verdachte voedingsmiddel in kleine beetjes toegediend. Binnen een dag weet u of uw kind wel of niet op dit voedingsmiddel reageert.

Veiligheid

Tijdens een provocatietest kunnen er allergische reacties optreden. Daarom voeren we de test uit op de Kinderdagbehandeling. Hier zijn altijd een verpleegkundige, een verpleegkundig specialist en een kinderarts aanwezig. Een acute allergische reactie is goed te behandelen met medicijnen. Op de Kinderdagbehandeling is de medicatie hiervoor aanwezig.

Toestemming

Voor deze behandeling vragen wij toestemming van beide ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Hiermee geeft u aan dat u bent ingelicht over de behandeling en hiermee akkoord gaat.

Voorbereidingen

Vooraf melden

Gezondheid
De provocatietest kan alleen doorgaan als uw kind niet ziek is. Bij opvlammen van het eczeem, een ernstige verkoudheid, astmaklachten of griep verzoeken wij u zo snel mogelijk af te bellen. Er kan dan een ander kind komen en u kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

Medicijnen

 • Uw kind mag drie dagen voorafgaand aan de test geen antihistaminica (Fenistil®, Aerius®, Xyzal® etc.) gebruikt hebben. Deze medicijnen verstoren de test. 
 • Neussprays, oogdruppels en zalven voor eczeem mogen wel gebruikt worden.
 • Pufs voor astma mogen gebruikt worden, met uitzondering van Ventolin®. Als uw kind in de drie dagen voorafgaand aan de test Ventolin® heeft moeten gebruiken, neem dan contact op met de polikliniek Allergologie of Kindergeneeskunde.  
 • Als uw kind medicatie is gaan gebruiken die bij ons niet bekend is, zoals antibiotica, dan moet u contact opnemen met de polikliniek Allergologie of Kindergeneeskunde. U vindt de telefoonnummers onder het kopje Telefoonnummers. 
 • In de twee weken voorafgaand aan de test mag uw kind geen vaccinatie hebben gehad.

Kleding

Om de huid van uw kind te controleren op allergische reacties, moet uw kind op de testdag(en) regelmatig de kleding uittrekken. Trek uw kind daarom kleren aan die makkelijk uit- en aan kunnen.

Thuis eten en drinken voor de provocatietest

Uw kind mag in principe thuis nog een licht ontbijt gebruiken. Dat is ongeveer de helft van wat uw kind normaal eet. Voorafgaand aan de test wordt u gebeld en wordt dit besproken.

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Neem de medicatie en eventuele voorzetkamers van uw kind mee op de dag(en) van de test. Eigen pufs, voorzetkamers, pillen en drankjes waar uw kind aan gewend is, zijn vaak prettiger dan nieuwe vreemde medicijnen. 
 • U kunt eventueel eten en drinken meenemen voor na de test. Tijdens de test en het eerste uur van de observatie, mag uw kind geen andere voedingsmiddelen gebruiken, alleen water of thee. 
 • Eigen speelgoed, boek of iPad.
 • Op de testdag(en) zijn beide ouders/wettelijk vertegenwoordigers van harte welkom op de Kinderdagbehandeling. Broertjes en zusjes kunnen niet mee. We willen dat in ieder geval één van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van uw kind de gehele dag aanwezig is bij de provocatie. Dit om uw kind goed te kunnen observeren. U kent uw kind het beste en uw observatie is voor ons van belang in het tijdig herkennen van een allergische reactie.

De test

Melden

U meldt zich op de afgesproken datum om 7.15 uur op de Kinderdagbehandeling in Utrecht (5e etage, route 113).

Gang van zaken tijdens de test

Op de Kinderdagbehandeling krijgt uw kind een eigen plek. De kinderarts of de verpleegkundig specialist doet een lichamelijk onderzoek. De kinderverpleegkundige controleert de lengte, het gewicht, de bloeddruk, pols en temperatuur en geeft uw kind de eerste portie van de testvoeding. In de loop van de ochtend krijgt uw kind om 20-30 minuten een volgende portie. Meestal bestaat de test uit 6 of meer porties. In verband met de allergieën van andere kinderen, eet en drinkt uw kind op de eigen plek op de kamer.

Tijdens de test en het eerste uur van de observatie, mag uw kind geen andere voedingsmiddelen gebruiken, alleen water of thee.

Tijdens de test moeten u en uw kind op de afdeling blijven. Zo kunnen wij uw kind goed observeren. Het is de bedoeling dat u bij uw kind blijft. Dit is prettig voor uw kind. Uw kind mag niet zonder toezicht slapen. Bovendien kunt u ons vertellen als u iets ziet bij uw kind wat mogelijk een beginnende allergische reactie kan zijn. De verpleegkundige waarschuwt dan de verpleegkundig specialist of de kinderarts om uw kind na te kijken.

Een allergische reactie

Als er tijdens de test een allergische reactie optreedt, dan worden er, afhankelijk van de ernst van de reactie, medicijnen gegeven. Dit kan een pil zijn of een drankje. Bij een ernstige reactie krijgt uw kind een injectie in het bovenbeen. De kinderverpleegkundige dient uw kind antihistaminica (Tavegil®), ontstekingsremmers (dexamethason) of adrenaline toe. Uw kind wordt aangesloten aan een monitor waarmee we de hartslag, de ademhaling en het zuurstofgehalte van uw kind meten.

Na de test

Naar huis

Als uw kind zonder problemen de test doorloopt, mag uw kind twee uur na de laatste portie naar huis. Dit is meestal in de middag. Als er een allergische reactie optreedt, krijgt uw kind medicijnen en moet uw kind nog minimaal vier uur ter observatie op de Kinderdagbehandeling of de Kinderafdeling blijven. Het kan zijn dat uw kind aan het einde van de dag ter observatie wordt overgeplaatst naar de Kinderafdeling omdat de Kinderdagbehandeling om 15.30 uur sluit.

Bij- en nawerkingen

 • Na de provocatietest kunnen eczeemklachten verergeren. Hiervoor kunt u een hormoonzalf gebruiken.
 • Door de vermoeiende dag in het ziekenhuis en de andere voeding kan uw kind wat hangerig zijn, andere ontlasting hebben of slecht slapen. Dit is niet verontrustend en wordt niet veroorzaakt door een allergische reactie.
 • Uw kind kan maag- of darmklachten krijgen. Als uw kind gaat braken en/of diarree krijgt, adviseren wij antihistaminica te geven.

De kans dat uw kind thuis nog een ernstige reactie krijgt van de test is minimaal. Reacties die voor kunnen komen zijn:

 • Heftig braken en/of diarree: Neem bij heftig braken en/of diarree contact op met de dienstdoende kinderarts via de Spoedeisende hulp. Het telefoonnummer vindt u onder het kopje Telefoonnummers.
 • Benauwdheid: Als uw kind benauwd is, kunt u antihistaminica geven. Bij een piepende uitademing kunt u uw kind met de eigen inhalator (Ventolin®) laten inhaleren. Neem contact op met de dienstdoende kinderarts via de Spoedeisende hulp.
 • Neem bij twijfel contact op met de dienstdoende kinderarts via de Spoedeisende hulp van het Diakonessenhuis in Utrecht.

Nabelafspraak en uitslag

Enkele dagen na de provocatietest neemt de kinderarts of de verpleegkundig specialist telefonisch contact met u op om na te vragen of er zich nog allergische reacties hebben voorgedaan en welke medicijnen uw kind eventueel heeft gebruikt. Ook wordt dan de test, de verdere behandeling en het dieetadvies met u besproken.

Vragen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Allergologie of Kindergeneeskunde. U vindt de telefoonnummers onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Telefoonnummers

Polikliniek Allergologie Utrecht
088 250 6604

Polikliniek Kindergeneeskunde
088 250 6326

Kinderdagbehandeling Utrecht (5 A)
088 250 6129

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 22 december 2018

Code: AL01