Voorbereiding darmoperatie met Eziclen

U ondergaat binnenkort een dikkedarmoperatie aan de linkerzijde van de dikke darm of het laatste gedeelte van de dikke darm. Als voorbereiding op deze operatie moeten de darmen leeg en schoon zijn. Hiervoor krijgt u Eziclen, een intensief laxeermiddel. In deze folder leest u hoe u dit laxeermiddel gebruikt.

Hoe werkt Eziclen?

Eziclen is een zouthoudend laxeermiddel. Het trekt in uw darmen veel water aan en brengt uw ontlasting op gang. U gebruikt het middel om uw darmen voor de operatie leeg en schoon te maken. Uw ontlasting komt een paar uur na inname van de Eziclen op gang. Dit kan tot zes uur doorgaan. Start daarom op de aangegeven tijd. En zorg dat u al die tijd in de buurt van een toilet bent.

Hoe gebruikt u Eziclen?

De dag voor uw operatie kunt u tot en met de lunch normaal eten. 

Om 14.00 uur en om 17.00 uur neemt u het middel Eziclen. Vanaf dan mag u een vloeibaar dieet (alles wat papdikte heeft en geen vaste vorm).

Eziclen wordt geleverd in een verpakkingsdoos met twee flacons en een beker waarin u het geneesmiddel verdunt en waaruit u het geneesmiddel drinkt. U heeft voor uw behandeling alles nodig wat in de verpakking zit. Neem dit geneesmiddel alleen via de mond (oraal) in. 

 • Open de flacon Eziclen door op de dop te drukken en tegen de klok in te draaien. 
 • Giet de inhoud van de flacon in de bijgeleverde beker. Voeg water toe tot aan de streep op de beker. U mag de inhoud van de flacons niet drinken voordat u de vloeistof heeft verdund.  
 • Neem de tijd (minimaal een half uur tot een uur) om de volledige inhoud van de beker op te drinken. Drink nooit de hele inhoud van de beker in een keer op.  
 • BELANGRIJK: Drink daarna 2 of meer bekers water of een drank. Vul de beker steeds tot aan de streep.
   

Dieet

 • De dag vóór uw operatie kunt u tot en met de lunch normaal eten. 
 • Na inname van de Eziclen mag u een vloeibaar dieet. 
 • Tot 6 uur voor de operatie mag u vloeibaar blijven eten. 
 • Tot 2 uur voor de operatie mag u alleen nog water drinken. 
 • Vanaf 2 uur voor de operatie moet u nuchter blijven.
   

Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Eziclen bijwerkingen veroorzaken. Mogelijke bijwerkingen zijn hoofdpijn, braken, vermoeidheid, misselijkheid, maagpijn, opgezwollen gevoel in de maag, maagkrampen of darmkrampen, diarree, krachteloosheid, rillingen of duizeligheid. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met de verpleegkundige van de afdeling. Als u Eziclen thuis gebruikt, neem dan contact op met de afdeling waar u wordt opgenomen of met de behandelend arts.

Bij allergische reacties, bijvoorbeeld huiduitslag, roodheid, jeuk, moeite met ademhalen of een opgezwollen keel, stopt u direct met het gebruik van Eziclen en neemt u direct contact op met de verpleegkundige van de afdeling of, in geval van thuisvoorbereiding, met de spoedeisende hulp.

Bij het uitblijven van ontlasting, een bolle buik, een pijnlijke buik en/of braken neemt u contact op met de verpleegkundige. Als u na de eerste beker Eziclen geen ontlasting heeft gehad  mag u de tweede beker niet innemen. In geval van thuisvoorbereiding neemt u contact op met de afdeling waar u wordt opgenomen of met de behandelend arts. Telefoonnummers vindt u onder aan de folder.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Eziclen nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen zonder recept en kruidengeneesmiddelen.

Als u andere geneesmiddelen gebruikt moet u deze innemen ten minste 1 uur voordat u Eziclen gebruikt of ten minste 1 uur na het einde van het reinigingsproces van uw darmen. De diarree die wordt veroorzaakt door Eziclen kan de geneesmiddelen namelijk weer uit het lichaam spoelen waardoor deze geneesmiddelen niet werken zoals wordt verwacht. 

U moet hier in het bijzonder op letten bij:

 • geneesmiddelen die het vochtgehalte of zoutgehalte in het bloed veranderen (zoals diuretica/plaspillen, calciumkanaalblokkers of lithium) en met geneesmiddelen die het hartritme beïnvloeden; 
 • geneesmiddelen die u regelmatig oraal inneemt: zoals orale anticonceptiemiddelen, geneesmiddelen voor epilepsie of diabetes, antibiotica, levothyroxine (een hormoon dat wordt gebruikt voor de behandeling van een verminderde werking van de schildklier) of digoxine (bij de behandeling van hartproblemen). 

Eziclen kan de absorptie van deze orale geneesmiddelen namelijk vertragen of geheel voorkomen waardoor ze minder of helemaal niet meer werken.

Vragen

Heeft u vragen of zijn er dingen onduidelijk, neem dan contact op met de afdeling waar u wordt opgenomen of met de behandelend arts. Als u bent opgenomen, kunt u terecht bij een van de verpleegkundigen.

Telefoonnummers

Verpleegafdeling Maag, darm-, leverziekten en chirurgie (1 F)
088 250 6451 (kamer 23-26) / 088 250 6452 (kamer 15-22)

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 10 januari 2023

Code: MDL36