Voorbereiding op een pacemakerimplantatie

U moet binnenkort een pacemakerimplantatie ondergaan. Voor deze ingreep wordt u opgenomen op verpleegafdeling 2AB. In deze folder vindt u meer informatie over de voorbereidingen voorafgaande aan uw opname. Meer informatie over een pacemaker en de gang van zaken rondom de implantatie hiervan vindt u in het patiënteninformatiedossier ‘Pacemaker’.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • Uw medicijnen mag u op de dag van de implantatie innemen met een beetje water, tenzij uw specialist daarover andere afspraken met u heeft gemaakt.
  • Als de implantatie ’s morgens plaatsvindt, dan kunt u een licht ontbijt (een kopje thee en een beschuit) gebruiken. Daarna mag u niet meer eten en drinken.
  • Als de implantatie ’s middags plaatsvindt, dan mag u nog een lichte lunch (thee met een beschuit of cracker zonder kaas- en melkproducten en eventueel een kop soep) gebruiken. Daarna mag u niet meer eten en drinken.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’ kunt u lezen wat u mee moet nemen naar het ziekenhuis. Neem daarnaast uw medicijnlijst en voor twee dagen uw eigen medicijnen mee.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de ingreep? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de opname) aan de polikliniek Cardiologie. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Melden

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij het secretariaat van verpleegafdeling 2AB.

Na de implantatie

Na de implantatie verblijft u nog één nacht in het ziekenhuis en mag u zodra de verpleegkundige het verantwoord vindt weer mobiliseren. De dag na de implantatie komt de cardiotechnicus bij u langs om de pacemaker door te meten, eventuele vragen van u te beantwoorden en uitleg te geven over de leefregels na implantatie. Vervolgens wordt er een röntgenfoto gemaakt.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de polikliniek Cardiologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie
088 250 5040

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 29 augustus 2023

Code: CAR7