Vorm- en functieverbeterende neuscorrectie

U wordt binnenkort opgenomen voor een neuscorrectie om de functie van uw neus te verbeteren. Na overleg met de arts heeft u ingestemd met deze operatie. Voor deze operatie wordt u een dag en een nacht opgenomen. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de operatie. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de medische situatie in uw geval anders kan zijn dan hier beschreven is. Algemene informatie over een opname kunt u lezen in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Algemeen

De neus vormt één van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het aangezicht. Vormafwijkingen van de neus kunnen een diepgaande invloed hebben op het uiterlijk en op het zelfvertrouwen. Tevens kan hierdoor de neusademhaling worden belemmerd. Een scheve neus, een te brede of te lange neus, een hobbel op de neusrug of een ingezakte neus, zijn vormafwijkingen die operatief gecorrigeerd kunnen worden. Ook vormafwijkingen van de neuspunt ("wipneus","hangende neuspunt") kunnen worden gecorrigeerd. Het maakt hierbij geen verschil of de vormafwijking aangeboren is of het gevolg is van een ongeluk.

Doel van de operatie

Het doel van de operatie is het normaliseren van de neusvorm, zodat de neus weer past bij de verhoudingen van de rest van het aangezicht. Zonodig wordt de neusademhaling verbeterd.

Resultaat

Na zorgvuldig onderzoek van de in- en uitwendige vorm van de neus bespreekt de KNO-arts met u, aan de hand van foto-opnamen, de verwachtingen over het resultaat van de operatie. Het spreekt vanzelf dat alleen reële verwachtingen uiteindelijk tot een succesvol resultaat zullen leiden. Het uiteindelijke resultaat van de ingreep kan na ongeveer zes tot twaalf maanden worden beoordeeld. Dan pas is alle zwelling volledig verdwenen en is het genezingsproces voltooid.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voorschriften over nuchter zijn en medicijngebruik kunt u vinden in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden aan de polikliniek KNO? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Indien u verkouden bent, griep heeft of koorts, kan het zijn dat de arts de operatie uitstelt. U kunt hiervoor contact opnemen met de polikliniek KNO.

De opname

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de verpleegafdeling.

Anesthesie

Een neuscorrectie vindt meestal plaats onder algehele verdoving. De medische term voor verdoving is anesthesie. Informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

De operatie

De neuscorrectie

De operatie wordt via inwendige (en daardoor onzichtbare) huidsneden, aan de binnenkant van de neusgaten, uitgevoerd. Soms wordt nog een heel kleine, horizontale snede tussen beide neusgaten gemaakt. Het litteken hiervan is onopvallend en is na ongeveer drie maanden niet meer zichtbaar. De huid en spieren worden van de onderlaag losgemaakt en correctie van de benige- en kraakbenige structuren van de neus en het tussenschot wordt uitgevoerd.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer twee tot drie uur.

Na de operatie

De uitslaapkamer

U wordt na de operatie wakker op de uitslaapkamer (recovery) van de operatieafdeling. Wanneer u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Nabloeding

Als de operatie is beëindigd wordt meestal een tampon in beide neusgaten achtergelaten. Dit is om nabloeden te voorkomen. De tampons worden na een of meer dagen verwijderd.

Pijn

De operatie veroorzaakt nauwelijks pijn. Pijnstilling is daarom zelden nodig. Rond de ogen kan zwelling en vorming van blauwe plekken optreden. Na ongeveer één week is dit grotendeels verdwenen.

Complicaties

Elke operatie heeft kans op complicaties. Dit geldt ook voor operaties aan de neus. De kans op een complicatie is zeer klein.

Ontslag

Naar huis

Als alles zonder problemen is verlopen, mag u de dag na de operatie naar huis. Als u op de operatiedag al naar huis kunt, raden wij u aan u te laten ophalen. Zelf autorijden direct na de operatie mag niet.

Voordat u naar huis gaat, vertelt de KNO-arts u hoe de operatie is verlopen.

Controleafspraak

Na de operatie komt u nog enkele keren terug op de polikliniek KNO:

  • na één tot twee dagen worden de neustampons verwijderd;
  • na vier tot zes dagen worden de hechtingen en het gipskapje op de neusrug verwijderd, soms ook plastic plaatjes die tegen het neustussenschot zitten.

Problemen

Bij problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. De eerste avond en nacht na de operatie kunt u bij problemen via de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis contact opnemen met de KNO-arts. Doen zich na de eerste 24 uur nog problemen voor, neem dan contact op met de polikliniek KNO. Op de momenten dat de polikliniek KNO gesloten is, kunt u uw (waarnemend) huisarts bellen.

Adviezen voor thuis

Slapen/ rusten
Het is belangrijk om niet geheel plat te liggen in bed. Minstens twee kussens zijn nodig om het wondgebied niet te veel te laten stuwen. 

Bloedverlies
De eerste 24 uur na de operatie is er bloederige afscheiding uit de neus. Die afscheiding wordt opgevangen in een gaasje dat onder de neus is aangebracht. Dit gaasje kan elke drie à vier uur worden vervangen. De, met slijm vermengde, afscheiding kan na de operatie nog enkele dagen doorgaan.

Pijnstilling
Bij pijnklachten kunt u Paracetamol gebruiken. Gebruik geen andere pijnstillers. Deze kunnen het bloed namelijk iets verdunnen waardoor de kans op nabloeding toeneemt.

Autorijden
Tot aan het eerste polikliniekbezoek mag u geen auto besturen. Het is raadzaam u na de operatie bij het ziekenhuis te laten afhalen.

Snuiten, bukken, niezen
Gedurende de eerste week na de operatie mag u uw neus niet snuiten en bukken en moet u niezen zoveel mogelijk voorkomen.

Neusspoelen
Gedurende de genezing van het slijmvlies treedt korstvorming en overvloedige slijmvorming op. Na de operatie is het verstandig de neus met een, door uw KNO-arts voorgeschreven, zoutoplossing te spoelen. Dit spoelen bespoedigt de genezing. U krijgt de instructie mee bij ontslag en u vindt deze ook via www.diakonessenhuis.nl/folders > KNO.

Spoelinstructie na een neusoperatie 

Neuszalf
Nadat de neustampons zijn verwijderd, moeten de uitwendige hechtingen in het huiddeel tussen de neusgaten gedurende één à twee weken 2x per dag worden aangestipt met de voorgeschreven zalf. Gebruik hiervoor een wattenstokje. Dit aanstippen beïnvloedt de littekenvorming in gunstige zin. Ook de inwendige hechtingen (deze zitten direct bij de neusingang) moeten met zalf dun worden ingesmeerd zodat ze sneller oplossen.

Zwelling
Elke operatie gaat gedurende de eerste dagen gepaard met zwelling van het geopereerde weefsel. De neus vertoont nog zwelling. Dit verdwijnt in ongeveer zes weken. De eerste maanden kan de neus gevoelig en stijf aanvoelen.

De oogleden en de wangen krijgen een gezwollen en blauw verkleurde aanblik. Dit is meestal de tweede dag na de operatie het ergst en neemt daarna in ongeveer een week snel af. Om overmatige zwelling te voorkomen is het verstandig niet plat te liggen, zwaar te tillen of hard te persen.

Douchen en haren wassen
Zodra u zich er sterk genoeg voor voelt, is douchen met lauw water toegestaan. Na drie à vier dagen mag u met hulp de haren wassen. Hierbij dienen het neuskapje en de neuspleisters droog te blijven.

Bril dragen
Zolang het gipskapje op de neus zit, mag u een bril op de neus dragen. Zodra het kapje is verwijderd (ongeveer één week na de operatie), mag een bril gedurende zes weken niet op de neusrug steunen. Het dragen van contactlenzen of fixatie van het brilmontuur op het voorhoofd met een pleistertape is dan te adviseren.

Werkhervatting
Hervatting van het werk kan over het algemeen zeven tot tien dagen na de operatie verantwoord plaatsvinden.

Sport
De eerste twee weken na de operatie mag u niet sporten. De eerste zes weken mag u ook geen contactsporten beoefenen.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft, kunt u deze uiteraard bespreken met uw behandelend arts op de polikliniek KNO‑Heelkunde. 

(Patiënten)organisaties

Meer informatie vindt u op de website kno.nl.

Telefoonnummers

Polikliniek KNO Utrecht/ Zeist
088 250 5026

Polikliniek Doorn
088 250 8888

Verpleegafdeling 3 CD Utrecht
088 250 6362 / 088 250 6363

Kort verblijf Zeist (A4)
088 250 9589

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 24 juli 2020

Code: KNO14