Vroege introductie van pinda en ei bij zuigelingen

U heeft een afspraak in het ziekenhuis om te onderzoeken of vroege introductie van pinda en ei een voedselallergie bij uw kind kan voorkomen. In deze folder vindt u hierover meer informatie.

Waarom dit onderzoek?

Uw kind heeft eczeem, een koemelkallergie of een broertje of zusje met een voedselallergie. Het kan ook zijn dat u zelf een ernstige voedselallergie heeft. Uw kind heeft hierdoor een verhoogde kans op het krijgen van een voedselallergie. Het vroeg introduceren van pinda en ei in de voeding van uw kind kan een voedselallergie voorkomen. In het ziekenhuis onderzoeken we of dit voor uw kind nodig en wenselijk is.

Eczeem en voedselallergie: hoe zit dat?

Zuigelingen met eczeem hebben een verhoogde kans om een voedselallergie te krijgen. Dit komt doordat voeding via de kapotte huid het lichaam in kan komen. De huid is de verkeerde plek om voor het eerst met voeding in aanraking te komen: dit kan een allergische reactie in gang zetten.

Dit kunnen we voorkomen door het eczeem goed te behandelen én voedingsmiddelen zoals pinda en kippenei vroeg via de voeding aan te bieden. Dit geldt ook voor zuigelingen die om een andere reden een verhoogd risico lopen op een voedselallergie. Ook voor hen is het advies om vroeg te starten met pinda en ei in de voeding. Met vroeg bedoelen we vóór de leeftijd van 8 maanden en soms liefst al tussen de 4 en 6 maanden.

Waarom naar het ziekenhuis?

In het ziekenhuis kijken we of het nodig is om uw kind op jonge leeftijd pinda of ei te laten eten. En hoe dit veilig kan.

Voorbereiding

  • Als uw kind een van de volgende medicijnen gebruikt moet het hier 3 dagen voor de afspraak in het ziekenhuis mee stoppen: Antihistaminedrank (zoals Fenistil® (dimetindeen) druppels, Aerius® (desloratadine) drank of Xyzal® (levocetirizine) drank)
  • Neem voor uw afspraak contact met ons op als eventueel eczeem niet onder controle is.

Gang van zaken in het ziekenhuis

Melden

U meldt zich met uw kind op de afgesproken tijd op de polikliniek waar u de afspraak heeft.

Het onderzoek

  • Eerst heeft u een gesprek met de kinderarts of de verpleegkundig specialist. Deze stelt u een aantal vragen over allergieën en eczeem.
  • Uw kind wordt lichamelijk onderzocht. We kijken daarbij onder andere of er sprake is van eczeem.
  • We doen indien nodig een allergietest (huidpriktest).
  • We hebben een afsluitend gesprek waarin we het vervolg met u bespreken.

Vervolg

Is een huidpriktest niet nodig of geeft de huidpriktest geen reactie? Dan kunt u thuis starten met het geven van pinda en/of ei volgens de volgende introductieschema's:

Geeft de huidpriktest wel een reactie? Dan maken we een afspraak om uw kind in het ziekenhuis op de kinderdagbehandeling voorzichtig stapsgewijs een fruithap met pindakaas of ei te laten eten. De hoeveelheid pinda of ei bouwen we daarbij voorzichtig op. We doen dit in het ziekenhuis om in te kunnen grijpen als zich een allergische reactie voordoet. Zie de folder ‘Voedselprovocatietest bij kinderen’.

Als zich tijdens de introductie thuis of in het ziekenhuis geen allergische reactie voordoet, krijgt u het advies om uw kind thuis regelmatig ei en pinda te geven. Als er wel een reactie optreedt op de inname van pinda of ei, dan krijgt u het advies om het betreffende voedingsmiddel te vermijden. Uw kind krijgt regelmatig een afspraak in het ziekenhuis om de allergie te volgen.

Thuis pinda en ei blijven geven

Wij adviseren om thuis minimaal 10 gram pindakaas (3 theelepels) en een half hardgekookt ei per week te geven. Dit kan gemengd door babyvoeding of later op brood.

Dit is van belang om de tolerantie voor pinda en ei verder op te bouwen.

Hoe zit het met andere soorten voeding?

Voor andere soorten voeding is het effect van een vroege introductie minder goed onderzocht. We vermoeden echter dat het voor andere hoog allergene voeding zoals melk, vis, noten, tarwe en soja hetzelfde werkt. Voor geen enkel soort voeding is een nadelig effect gevonden van het vroeg starten met voeding. Daarom adviseren wij om alle soorten voeding op jonge leeftijd te introduceren: vanaf de leeftijd van 4 maanden en bij voorkeur vóór de leeftijd van 8 maanden. Bespreek met uw behandelaar of dit thuis kan, of dat er eerst aanvullend onderzoek gedaan moeten worden.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het standpunt dat de kinderallergologen binnen de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde over dit onderwerp hebben geschreven. Dat vindt u hier.

Vragen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Allergologie of Kindergeneeskunde. U vindt de telefoonnummers onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Telefoonnummers

Polikliniek Allergologie Utrecht
088 250 6604

Polikliniek Kindergeneeskunde
088 250 6326

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 2 juli 2021

Code: AL04