Vulvair vestibulitis syndroom

Er is bij u een afwijking aan de huid van de ingang van de vagina vastgesteld. Deze afwijking wordt focale vulvitis of vulvair vestibulitis syndroom genoemd.

Wat is het vulvair vestibulitis syndroom?

Het vulvair vestibulitis syndroom (afgekort VVS) is een vooral bij jonge vrouwen voorkomende aandoening met chronische branderigheid of schraalheid ter plaatse van de vulva, stekende pijn aan de vagina en pijn bij geslachtsgemeenschap. Geleidelijk worden de klachten erger, soms dusdanig dat geslachtsgemeenschap niet meer mogelijk is. De klachten kunnen in periodes optreden maar ook chronisch aanwezig zijn. Branderige pijnklachten kunnen ook optreden bij gebruik van tampons, tijdens het fietsen of bij het dragen van strak zittende (onder)kleding. Hoe vaak VVS voorkomt, is onbekend.

Klachten en verschijnselen van VVS

  • pijn voelt branderig of schrijnend en ‘oppervlakkig’;
  • pijn bij (poging tot) geslachtsgemeenschap;
  • pijn bij (soms al heel lichte) aanraking;
  • plekjes bij de vulva die gevoelig zijn bij druk;
  • in wisselende mate rode plekjes rond de vulva;
  • verhoogde spanning van de bekkenbodemspieren.

Mogelijke oorzaak

Tot nu toe is er geen echte verklaring voor de oorzaak van deze klachten. Mogelijk is er een verstoring in het functioneren van de zenuwen rond de vulva. Door prikkeling van het slijmvlies treedt mogelijk een chronische ontstekingsreactie op van het slijmvlies. Hierdoor raken de zenuwen van slag waardoor aanraking wordt ervaren als pijn. Door de pijn wordt hierdoor als een reflex de bekkenbodem aangespannen waardoor de pijn weer kan verergeren. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waarbij de pijnklachten steeds heviger kunnen worden.

Behandeling

Inzicht in de vicieuze cirkel zoals hierboven beschreven en (h)erkenning van de klachten doet soms al wonderen. De behandeling bestaat in eerste instantie uit het tot rust brengen van de lokale ontstekingsreactie. Daarvoor gelden de volgende adviezen:

  • gebruik geen zeep om de vagina(ingang) te wassen;
  • spoel de huid met water huid en dep daarna droog;
  • gebruik geen inlegkruisjes en draag geen strakke broek of string;
  • draag katoenen ondergoed.

Ook mag u tijdelijk geen geslachtsgemeenschap hebben en moet u penetratie met vingers vermijden. In sommige gevallen adviseren we een crème (Lanette) om op de geïrriteerde huid te smeren.

Het kan zijn dat de gynaecoloog u verwijst naar een bekkenfysiotherapeut, voor het (leren) ontspannen van de bekkenbodem. Als psychoseksuele of relationele aspecten mogelijk een rol spelen, kan de gynaecoloog u verwijzen aar een seksuoloog of psycholoog.

Vragen

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Gynaecologie
088 250 6178

Bekkenbodemverpleegkundige
088 250 6817

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 11 april 2017

Code: GYN31