Welkom op de afdeling Ouderengeneeskunde

U bent of wordt opgenomen op de afdeling Ouderengeneeskunde van het Diakonessenhuis. Wij heten u van harte welkom en wensen u een prettig verblijf. In deze folder vindt u alvast wat informatie over de afdeling en uw opname. Zie voor meer informatie als u wilt de folder Opname in het Diakonessenhuis.

Over de afdeling

Op de afdeling Ouderengeneeskunde verblijven oudere patiënten, vaak met een combinatie van problemen. U wordt behandeld en verzorgd door een team van gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten, activiteitenbegeleiders en fysiotherapeuten. De afdeling heeft één- en meerpersoonskamers. Alle kamers hebben een badkamer en toilet. Afhankelijk van uw ziekte en uw persoonlijke situatie krijgt u een kamer toegewezen. De afdeling heeft ook een huiskamer. Op de gang hebben we verschillende hoekjes ingericht waar u naar toe kunt lopen en even kunt gaan zitten. Ook is er een groot balkon waar u en uw naasten gebruik van kunnen maken.

Onze visie: beter uit bed

Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten in goede conditie en zo zelfstandig mogelijk blijven. Daarom stimuleren wij u om zo veel mogelijk uit bed en in beweging te zijn. Onze fysiotherapeuten helpen u hierbij. Zo kunt u elke maandag, woensdag en vrijdag van 11.15 tot 12.00 uur deelnemen aan de FIT oefengroep in de huiskamer. De fysiotherapeut kijkt of u hiervoor in aanmerking komt. In de huiskamer organiseren we ook andere leuke activiteiten. Neem prettige kleding, goede schoenen en uw eventuele loophulpmiddel (rollator, wandelstok) mee naar het ziekenhuis.

Informatie over uw behandeling

Als u wordt opgenomen, stellen we u een aantal vragen om een beeld van uw gezondheid en situatie te krijgen. Wij vragen ook uw eerste contactpersoon om informatie. Deze informatie is nodig om de zorg, behandeling en nazorg zo goed mogelijk af te stemmen op uw situatie. We vragen uw eerste contactpersoon daarom een vragenlijst in te vullen. U wordt hiervoor eerst om toestemming gevraagd.

De geriater en/of arts-assistent houden u tijdens uw opname op de hoogte over uitslagen van onderzoeken en over uw behandeling. De dag voordat u het ziekenhuis verlaat heeft u ook een eindgesprek met de arts. 

Elke woensdagochtend bespreken de geriater, arts-assistent, verpleegkundigen en andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, het verloop van uw behandeling. Indien nodig maken we een afspraak voor een gesprek met u en/of uw eerste contactpersoon. Bijvoorbeeld als er nieuwe ontwikkelingen zijn in uw gezondheid en/of behandeling.

Eten en drinken

Op de afdeling stemmen we het eten en drinken af op de specifieke behoeften van oudere patiënten. Zo krijgt u bijvoorbeeld extra tussendoortjes aangeboden met bouwstoffen voor herstel en spierkracht. Ook maken we in overleg met de diëtist een voedingsadvies op maat voor u. Verder organiseren we regelmatig een gezamenlijke lunch of diner in de huiskamer.

Uw bezoek kan voor drankjes en maaltijden dagelijks terecht bij het restaurant in de centrale hal. Dit is doordeweeks open tot 16.00 uur en in het weekend en op feestdagen tot 14.00 uur.

Meenemen

Neem de volgende zaken mee naar het ziekenhuis, of laat deze door uw naaste brengen:

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • ziektekostenpapieren;
 • adressen en telefoonnummers van contactpersoon/familie en eventueel hulpverleners;
 • medicijnen die u gebruikt (zalf, druppels, zelfzorgmedicijnen en pufjes met eventueel de voorzetkamer);
 • eventuele dieetvoorschriften;
 • indien van toepassing het doseerschema van de Trombosedienst;  
 • kleding voor overdag en goede schoenen (gesloten om de hele voet, met stevige, platte antislipzolen);
 • nachtkleding, pantoffels en kamerjas;
 • toiletartikelen;
 • hulpmiddelen die u gebruikt (bril, gehoorapparaat en batterijen, gebitsprothese, steunkousen, wandelstok en rollator). Wandelstok en rollator graag voorzien van uw naam;
 • een agenda of schrift om de afspraken en/of ontwikkelingen tijdens uw opname in te kunnen noteren;
 • klokje en een foto van uw naasten; 
 • boek, handwerk, muziek en dergelijke.  

Waardevolle bezittingen (zoals sieraden, horloges) en grote geldbedragen kunt u beter thuis laten. Bij een spoedopname kunt u uw waardevolle bezittingen meegeven aan familie of bekenden. Leg waardevolle voorwerpen zoals uw mobiele telefoon of laptop uit het zicht (bijvoorbeeld in uw nachtkastje) als u niet op de kamer bent.

Bezoek

Bezoek is dagelijks welkom van 15.00 tot 20.00 uur. In het weekend en op feestdagen is er een extra bezoekuur van 11.00 - 12.00 uur. In overleg met de verpleegkundige is een uitzondering op deze bezoektijden soms mogelijk.

Vragen & contact

Met vragen kunt u terecht bij de verpleegkundige. Uw eerste contactpersoon kan tussen 7.00 en 7.30 uur en na 11.00 uur bellen met de afdeling om te vragen hoe het met u gaat.

Postadres

Post voor u kan naar:

Diakonessenhuis Zeist
Afdeling ZA2 (ouderengeneeskunde)
t.a.v. [uw naam]
Postbus 1002
3700 BA Zeist             

Telefoonnummer

Afdeling Ouderengeneeskunde
088 250 9505

Bijgewerkt op: 18 augustus 2022

Code: OUD10