Wortelblokkade

U heeft een afspraak voor een wortelblokkade. Deze behandeling vindt plaats op locatie Zeist van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling.

Wat is een wortelblokkade?

Bij een wortelblokkade wordt een zenuw(tak) behandeld met een medicijn. Doel hiervan is de pijn te verminderen (als het ware te 'blokkeren'). Om te beoordelen of een wortelblokkade een geschikte behandelvorm is, wordt soms eerst een 'proefblokkade' gedaan. De pijnspecialist spuit daarbij 'als proef' een verdovingsmiddel in dat kortdurend werkt. Vervolgens wordt gekeken wat het effect is van de verdoving. Daardoor krijgt de pijnspecialist een indruk van de oorzaak van uw pijnklachten en kan hij beoordelen of een blokkade voor u een geschikte behandelvorm is.

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
  • Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind. 
  • Suikerziekte.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijn en/of pleister.

Gang van zaken

Melden

U kunt zich melden bij de receptie van de afdeling Pijnbehandeling in het Diakonessenhuis Zeist, route 55 (hoofdingang, afdeling B1, eerste etage). Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U wordt verzocht plaats te nemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de gastheer/ vrouw van de afdeling Pijnbehandeling u op en brengt u naar de behandelkamer. In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer twee uur. In de wachtruimte van de afdeling Pijnbehandeling kunt u gebruik maken van koffie en thee. Uw eventuele begeleider kan daarnaast gebruik maken van het restaurant op de begane grond.

De behandeling

Deze behandeling kan uitgevoerd worden door een anesthesioloog/pijnspecialist of een anesthesioloog in opleiding. 

U gaat op een smalle tafel liggen. Afhankelijk van de plaats waar de wortelblokkade wordt gedaan, ligt u op uw buik of uw rug. De huid wordt verdoofd op de plaats waar u de wortelblokkade krijgt. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist een naald. Ter controle van de positie van de naald wordt contrastvloeistof ingespoten. Vervolgens spuit de pijnspecialist een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend middel in bij de zenuwwortel. De behandeling duurt ongeveer tien minuten. Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer van de afdeling Pijnbehandeling om bij te komen. Na enige tijd bespreekt de pijnspecialist met u wanneer hij u terug wil zien op de polikliniek.

Complicaties/ bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een wortelblokkade optreden:

  • Tijdelijke krachtsvermindering of een doof gevoel in een arm of been. Dit is een gevolg van de verdoving. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt.
  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit kan pijn veroorzaken.
  • Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden variëren.

Ontslag

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand anders u naar huis brengt. Op de prikplaats wordt een pleistergeplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Weer thuis

Na een wortelblokkade kunnen de bestaande pijnklachten eerst verergeren. Dit is van tijdelijke aard. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiter). Het effect van de wortelblokkade kan meestal pas na zes weken tot drie maanden worden beoordeeld. Hiervoor wordt een poliklinische controleafspraak met u gemaakt. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder merkt dat uw pijnklachten minder worden.

Let op 

De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet betrouwbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
088 250 9122 (afspraken)/ 088 250 9494 (vragen, bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 april 2019

Code: P06