Zorg bij acute pijn

Pijn door letsel of rond een operatie noemen we acute pijn. In het ziekenhuis meten we deze pijn regelmatig. Deze pijnmeting gebruiken we om de pijnbestrijding zo goed mogelijk af te stemmen op úw situatie. In deze folder vindt u meer informatie over acute pijn en de zorg die we hiervoor in huis hebben.

Wat is acute pijn?

We noemen pijn ‘acuut’ als het kortdurend is en veroorzaakt wordt door weefselbeschadiging. Acute pijn is niet prettig maar heeft een belangrijke functie: het waarschuwt als er schade aan het weefsel is of dreigt te ontstaan. Pijn zorgt er dan voor dat we verdere schade voorkomen. De pijn neemt af als u geneest. 

Hoe ontstaat pijn?

Ons lichaam stuurt via de zenuwuiteinden en het ruggenmerg informatie naar de hersenen. Dat gebeurt 24 uur per dag. Als er schade is (of dreigt) geven de zenuwen een waarschuwingssignaal af aan de hersenen. We voelen de pijn als de hersenen dit signaal ontvangen.

Oorzaken

In het ziekenhuis komen we diverse oorzaken van acute pijn tegen, bijvoorbeeld een botbreuk, brand- of snijverwonding of een operatie. Als de beschadiging van het lichaam is genezen, verdwijnt de pijn. De hersenen ontvangen dan geen pijnprikkels meer en de acute pijn is over.

Pijn na een operatie

In het ziekenhuis komt vaak acute pijn voor na een operatie. Het is een signaal dat u rust moet nemen. Maar het betekent niet dat u stil moet blijven liggen. Een goede balans tussen rust en activiteit is belangrijk voor uw herstel. Omdat pijn na een operatie het lastig maakt om diep door te ademen, op te hoesten en de juiste bewegingen te maken, kan die pijn nadelig zijn voor uw genezing. Daarom is er bij ons veel aandacht voor uw pijnklachten rond de operatie. Verpleegafdelingen kunnen de Acute Pijn Service om advies vragen.

De Acute Pijn Service

Dit team binnen ons ziekenhuis houdt zich bezig met acute pijn na een operatie. De collega’s zijn speciaal opgeleid en vanaf de dag van de operatie aanspreekbaar bij pijnproblemen. Zij kijken welke pijnstilling gewenst is en wat de beste wijze van toediening is. Dat kan via tabletten, injectie, infuus of pijnpomp. En zij adviseren de arts of  verpleegkundige die u verzorgt over de pijnbehandeling.

Meld het als u pijn heeft

Voor de behandeling van pijn is het belangrijk dat u op tijd aangeeft dat u pijn heeft en hoeveel pijn u heeft. De verpleegkundige die u verzorgt zal u regelmatig vragen of de pijn voor u acceptabel is. Pijn is goed behandeld als deze voor u acceptabel is én u goed kunt functioneren. 

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij uw behandelend specialist.

Bijgewerkt op: 12 april 2024

Code: ANST9