Zorg na opname op de Intensive Care

Onlangs bent u op de afdeling Intensive Care (IC) van het Diakonessenhuis opgenomen geweest. Uit ervaringen is gebleken dat mensen die langere tijd op een IC verblijven klachten kunnen krijgen doordat een opname op de IC een ingrijpende gebeurtenis is. Deze klachten kunnen lang aanhouden en de kwaliteit van leven beïnvloeden. Om uw eventuele klachten tijdig te signaleren en eventueel te behandelen, biedt de afdeling IC een speciaal nazorgtraject. In deze folder leest u hier meer over.

De nazorg

Het nazorgtraject is bedoeld voor mensen die langer dan vijf dagen op de afdeling IC opgenomen zijn geweest en/of langer dan twee dagen beademd zijn geweest. Ook als u niet binnen deze groep valt en toch behoefte heeft aan een terugblik op uw opname, kunt u deelnemen aan het nazorgtraject.

De nazorg bestaat uit een gesprek met een gespecialiseerd IC-verpleegkundige en de intensivist (medisch specialist op de afdeling IC). Indien nodig en gewenst zal de intensivist uw huisarts verzoeken om u door te sturen naar gespecialiseerde hulpverleners, zoals een fysiotherapeut, een diëtist, een ergotherapeut, een psycholoog of een psychiater. De intensivist kan u ook rechtstreeks verwijzen naar een van de psychologen van het Diakonessenhuis. Uw huisarts krijgt na het gesprek, als u daar toestemming voor geeft, een brief met daarin de uitslagen en eventuele problemen.

Klachten na opname op de IC

De klachten die na een langere opname op de IC kunnen ontstaan, kunnen van lichamelijke, cognitieve, psychische en/of psychosociale aard zijn. Voorbeelden zijn: vermoeidheid, kortademigheid, pijn, slechte conditie, angsten, depressie, slapeloosheid, nachtmerries, concentratie- en geheugenproblemen, gewichtsverlies, verminderde eetlust, libidoverlies, een droge huid, jeuk en haaruitval.

Uitnodiging afspraak

Enkele weken na ontslag uit het ziekenhuis wordt u telefonisch uitgenodigd voor het gesprek. Dit gesprek vindt plaats ongeveer drie maanden na ontslag van de afdeling Intensive Care. Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten. We raden u aan om samen met een naaste te komen. Eventuele vragen kunt u van tevoren opschrijven en bespreken tijdens het gesprek.

Vragenlijst

Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u een vragenlijst. Deze vragenlijst is belangrijk om inzicht in uw klachten te krijgen.

Bezoek aan de afdeling IC

Als u dat wilt, kunt u aansluitend aan het gesprek een bezoek brengen aan de afdeling Intensive Care.

Meer informatie

Op de website IC Connect en de webpagina Na de IC vindt u meer informatie over een IC-opname en de mogelijke gevolgen van een opname voor patiënt en naasten, tijdens en na opname.

Vragen

Als u nog vragen heeft, neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 088 250 5940. U kunt uw vraag ook mailen naar [email protected].

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 7 september 2023

Code: IC04