Zwangerschapsdiabetes-carrousel (alle onderzoeken bij een verhoogde bloedglucose in de zwangerschap in één ochtend)

In verband met een verhoogde bloedglucose tijdens uw zwangerschap heeft uw verloskundige u verwezen naar de zwangerschapsdiabetes-carrousel van het Diakonessenhuis (locatie Zeist). Hier vinden alle onderzoeken rond de verhoogde bloedglucose in één ochtend plaats en krijgt u meteen een behandeladvies. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken tijdens uw bezoek aan de zwangerschapsdiabetes-carrousel.

Wat is een verhoogde bloedglucose?

We spreken van een afwijkende of verhoogde bloedglucose (‘bloedsuiker’) als deze na meting met een glucosetolerantietest hoger is dan voor uw situatie gebruikelijk is. Bij een verhoogde bloedglucose tijdens de zwangerschap spreken we van zwangerschapsdiabetes. Een verhoogde bloedglucose kan van invloed zijn op de groei van uw kindje. Daarom is het van belang om inzicht te krijgen in de oorzaak en de mogelijke gevolgen van de verhoogde bloedglucose.

Zwangerschapsdiabetes-carrousel

Om inzicht te krijgen in de oorzaak en het beloop van de verhoogde bloedglucose en de groei van uw kindje, moeten verschillende onderzoeken worden gedaan. Bij de zwangerschapsdiabetes-carrousel plannen we alle onderzoeken die u nodig heeft op één ochtend. Ze worden zo op elkaar afgestemd dat de wachttijden minimaal zijn. Ook krijgt u aan het eind van elk consult de uitslag, een behandeladvies en worden vervolgafspraken gemaakt. De adviezen en de eventuele behandeling zijn er op gericht de groei van uw kindje binnen normale grenzen te houden.

Gang van zaken

Meenemen

Neem uw zwangerschapskaart van de verloskundige en de uitslag van glucosetolerantietest (OGTT) mee naar het ziekenhuis.

Melden

Meld u bij de polikliniek gynaecologie (route 8). Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis, schrijf u dan eerst in bij de balie patiëntinschrijving in de centrale hal.

De onderzoeken/gesprekken

U heeft achtereenvolgens de volgende onderzoeken/gesprekken:

  • Een echoscopist maakt een groei-echo van uw kindje. Zie voor meer informatie over dit onderzoek de voorlichtingsbrochure van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.
  • Vervolgens heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist gynaecologie en de gynaecoloog. Zij zullen u (medische) informatie geven over zwangerschapsdiabetes, het belang van goede bloedglucose en het vervolg.
  • Aansluitend gaat u naar de diëtist. Zij kijkt met u naar uw voedingspatroon en legt uit hoe u met een goede verdeling van koolhydraten uw bloedglucose stabiel kunt houden/krijgen. 
  • Tot slot gaat u naar de diabetesverpleegkundige. Zij leert u hoe u thuis zelf een aantal keren per dag uw bloedglucose kunt meten met een glucosemeter. De glucosemeter krijgt u mee naar huis (deze betaalt u van uw eigen risico). De verkregen metingen neemt u bij uw volgende afspraak mee naar de gynaecoloog. Hij/zij zal op basis hiervan met u het vervolg bespreken.

Duur van de onderzoeken

De onderzoeken en gesprekken duren samen ongeveer 2,5 uur.

Vragen

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Gynaecologie
088 250 6178

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 21 juni 2017

Code: GYN27