Hematologie

Wij behandelen mensen met een ziekte die te maken heeft met bloed, lymfklieren, beenmerg en stolling. Op de polikliniek Hematologie krijgt u te maken met een internist-hematoloog.

Vrouw wacht met telefoon in haar hand

Wat zijn hematologische ziektes?

Hematologische ziektes kunnen zowel goedaardig als kwaadaardig zijn. Als een hematologische ziekte kwaadaardig is, gaat het meestal om lymfklierkanker, beenmergkanker (ziekte van Kahler) of leukemie. Wij behandelen ook mensen met myeloproliferatieve neoplasmata (MPN). Dat zijn aandoeningen aan het beenmerg waarbij er een overschot aan rode bloedcellen, bloedplaatjes en/of witte bloedcellen ontstaat.

Behandeling van hematologische ziektes

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij hematologische kanker. Welke behandeling u krijgt, is afhankelijk van de soort kanker die u heeft en de ernst van uw kanker. Vaak krijgt u chemotherapie. Hiervoor gaat u naar ons Dagbehandelcentrum oncologie en hematologie.

Voor andere behandelingen verwijzen wij u naar andere ziekenhuizen. Zo gaat u voor bestraling naar het UMC Utrecht en kunt u voor stamceltransplantatie terecht bij het UMC Utrecht of het Sint Antonius Ziekenhuis.

Alle betrokken specialisten zijn actief in het opzetten en deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Uw afspraak op de polikliniek Hematologie

Wat neemt u mee?

  • Uw identiteitsbewijs
  • De verwijsbrief van uw huisarts
  • Uw medicatieoverzicht

Vast aanspreekpunt

Zodra u bij ons komt, maakt u kennis met de verpleegkundig specialist. Deze verpleegkundige begeleidt u altijd en regelt alles voor u. Dit heet een casemanager. U ziet bij ons dus altijd een bekend gezicht waar u terecht kunt met al uw vragen en zorgen. Als u mailt of belt, streven wij ernaar binnen 24 uur antwoord te geven.

Wij werken met een vast en ervaren team van specialisten op het gebied van hematologische aandoeningen. Zij zijn al jaren op elkaar ingespeeld. Uw wensen en behoeften staan centraal. Samen stellen we een passend behandelplan op. We doen ons best uw medische behandeling zoveel mogelijk in te passen in uw dagelijks leven. Hierbij staat kwaliteit van zorg en uw kwaliteit van leven centraal.

Speciaal spreekuur voor ouderen met kanker

Onze geriaters zijn gespecialiseerd in ouderen met kanker. Zij kunnen u, uw naasten en uw behandelaar helpen om een goede beslissing te nemen over uw behandeling. Uw behandelaar kan u verwijzen naar het spreekuur voor ouderen met kanker.