Polikliniek Endocrinologie

Op de polikliniek Endocrinologie begeleiden we patiënten met ziekten van endocriene klieren. Dat zijn klieren die hormonen afscheiden in het lichaam, zoals de hypofyse, de schildklier, de bijnier en de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier. De polikliniek is onderdeel van de polikliniek Interne geneeskunde.

Een man op het spreekuur Interne geneeskunde

Ziektes polikliniek Endocrinologie

Op de polikliniek Endocrinologie behandelen we de volgende ziektes:

  • ziekte van de schildklier, bijvoorbeeld de ziekte van Graves
  • ziekte van de hypofyse
  • ziekte van de bijnier, bijvoorbeeld de ziekte van Addison en de ziekte van Cushing
  • botziektes zoals osteoporose
  • diabetes mellitus

Heeft u een van deze ziektes? Dan komt u regelmatig op controle bij de internist en de verpleegkundig specialist.

Heeft u een knobbel in de schildklier?

Heeft uw arts u doorverwezen met een knobbel in de schildklier? Dan komt u in aanmerking voor sneldiagnostiek. Dat betekent dat u binnen een dag alle nodige onderzoeken ondergaat. U krijgt diezelfde dag de uitslag.

Bij dit onderzoek hoort een punctie onder echogeleide. Uw arts gaat dan met een dunne naald in de knobbel. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie.

Afspraak maken

U kunt online of telefonisch een afspraak maken.