Polikliniek Nefrologie

U komt op de polikliniek Nefrologie terecht als u last heeft van een nierziekte of als uw nieren beschadigd zijn.

Een man op het spreekuur Interne geneeskunde

Ziekten nefrologie

Schade aan de nieren veroorzaakt een groot deel van de nierziekten. Nieren kunnen bijvoorbeeld beschadigen door hoge bloeddruk (hypertensie), diabetes (suikerziekte) en aderverkalking (atherosclerose). Een kleiner deel is het gevolg van ziekten die alleen in de nier schade aanrichten of door erfelijke nierziekten (bijvoorbeeld cystenieren).

In de nefrologie proberen we schade aan de nieren te voorkomen. Soms zijn nieren al beschadigd en willen we verdere beschadiging afremmen. Dit kan niet altijd. Er zijn dan drie mogelijke behandelingen:

  • kunstnierbehandeling  (dialyse via de bloedbaan)
  • buikspoeling (dialyse via het buikvlies)
  • niertransplantatie

Voor informatie en voorbereiding voor alle drie de behandelingen kunt u op de polikliniek Nefrologie terecht. Voor patiënten met een ernstig verstoorde nierfunctie hebben we ook de nierfalenpolikliniek.

Afspraak maken

U kunt online of telefonisch een afspraak maken.