Klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde

Wij onderzoeken bloed en ander lichaamsmateriaal in het laboratorium.

Twee mannen hebben een gesprek in de hal van het Diakonessenhuis

Onze specialisten klinische chemie doen onderzoek in het laboratorium. Zij onderzoeken lichaamsmateriaal zoals bloed, urine, ontlasting, beenmerg of buikvocht. Dit onderzoek doen zij altijd in opdracht van uw huisarts of een specialist. Onze specialisten klinische chemie doen daarnaast ook wetenschappelijk onderzoek.

Materiaal afstaan voor onderzoek

Moet u bloed, urine, ontlasting of sperma afstaan voor onderzoek in het laboratorium? Lees hieronder wat u kunt verwachten.

De uitslag

U kunt vanuit huis de uitslagen van medische onderzoeken zien in mijnDiak. Zo bent u tegelijk met uw arts op de hoogte van de onderzoeksresultaten. Uw behandelend arts krijgt van ons uitleg over de uitslagen. Soms geven we advies voor verder laboratoriumonderzoek. De uitslagen van het laboratoriumonderzoek helpen uw arts bij het opsporen of juist uitsluiten van ziekten. De uitslagen helpen ook om te zien of de behandeling goed verloopt. Uw arts bespreekt de uitslagen met u. Samen maakt u een behandelplan.

Kwaliteitseisen

Het laboratorium voor Klinische Chemie, Hematologie & Immunologie (M080) levert kwaliteit van een hoog niveau. Het laboratorium is sinds 2018 geaccrediteerd volgens ISO15189. Dit betekent onder andere dat het KCHI en de kwaliteit levert van een hoog niveau en zorgvuldig omgaan met het toevertrouwde (lichaams)materiaal. 

Het laboratorium is getoetst door de Raad voor Accreditatie. De Raad voor Accreditatie (RvA) toetst regelmatig de kwaliteit van het laboratorium aan de hand van de normen van ISO15189.

Voor meer informatie over de geaccrediteerde diensten die ons laboratorium levert, verwijzen wij u naar de scope van de accreditatie M080.