Trombosedienst

Slikt u antistollingsmedicijnen? Dan moet u regelmatig uw bloed laten controleren. Dat doet u bij de trombosedienst. Lees hier wat u kunt verwachten.

Uw eerste bezoek aan de trombosedienst

Als u voor het eerst bij ons komt, heeft u eerst een gesprek met ons. Hierin hoort u wat u van ons kunt verwachten en waar u zelf op moet letten. Ook krijgt u informatie mee naar huis: 

 • Informatieboekje voor mensen onder antistollingsbehandeling
 • Informatiefolder van de Trombosedienst 
   

Regelmatige controle

U komt regelmatig terug voor controle. Tijdens die controle nemen wij bloed bij u af. We kunnen aan uw bloed zien of u baat heeft bij uw medicijnen. We gebruiken de uitslag van het bloedonderzoek om de dosering van het antistollingsmedicijn voor u te bepalen.

Zelf meten en doseren

Heeft uw behandeling bij de trombosedienst geen einddatum? Dan kunt u na de instelperiode zelf meten en doseren. Hiervoor kunt u informatie aanvragen. Bij deze informatie vindt u ook een aanmeldingsformulier voor zelfmanagement. Verstuur het ingevulde aanmeldingsformulier (digitaal of per post) of geef het mee aan een medewerker van de trombosedienst. 

Voor het zelf meten en doseren krijgt u een training van een medewerker van de trombosedienst. U heeft twee trainingen nodig. De eerste training duurt ongeveer een uur. Een week later is de tweede training, die ongeveer een halfuur duurt. U leert tijdens de trainingen omgaan met CoaguChek, het apparaat waarmee u zelf kunt meten. Ook leert u prikken en doseren. Ook krijgt u een e-learning en kunt u zelf uw gegevens bijhouden in het digitale logboek. 

Wijzigingen doorgeven

Het is heel belangrijk dat u veranderingen in uw situatie aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld: 
Veranderingen in uw gezondheid

 • U slikt andere medicijnen of ondergaat een behandeling
 • U bent verhuisd
 • U heeft een nieuw telefoonnummer
 • U verandert van ziektekostenverzekering 

Laat het ons ook weten als u op vakantie gaat. We kunnen daar dan rekening mee houden bij het voorschrijven van uw medicijnen. U kunt ook een brief aanvragen met daarop uw laatste laboratoriumuitslagen (INR-waarden) en doseringen. 
 

Hoe kunt u ons bereiken?

 • U kunt ons bellen op telefoonnummer 088 250 9492 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. 
 • Voor dringende vragen buiten deze tijden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 250 5000.
 • Voor spoedeisende gevallen buiten kantooruren kunt u uw huisarts of de afdeling Spoedeisende Hulp van het Diakonessenhuis Utrecht bellen.
 • Voor beroepsbeoefenaars en intercollegiaal overleg zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 088 250 9256.